KAHRAMANMARAŞ BOŞANMA AVUKATI-KAHRAMANMARAŞ AİLE HUKUKU AVUKATI

KAHRAMANMARAŞ BOŞANMA AVUKATI-KAHRAMANMARAŞ AİLE HUKUKU AVUKATI

KAHRAMANMARAŞ BOŞANMA AVUKATI-KAHRAMANMARAŞ AİLE HUKUKU AVUKATI


KAHRAMANMARAŞ BOŞANMA AVUKATI-KAHRAMANMARAŞ AİLE HUKUKU AVUKATIKAHRAMANMARAŞ BOŞANMA AVUKATI-KAHRAMANMARAŞ AİLE HUKUKU AVUKATI

AİLE HUKUKU AVUKATI NEDİR?

 

Aile hukuku avukatı, dört yıllık hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bir yıllık resmi stajını tamamladıktan sonra Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve onaylanan ruhsatname ile göreve başlayarak kamu görevini icra eden serbest meslek erbabıdır.

 

Avukatlar açısından resmi olarak bir uzmanlaşma öngörülmese de meslekte ilgilenilen hukuk dallarını uyarınca bir alanda uzmanlaşma mümkün olabilmektedir.

 

AİLE HUKUKU AVUKATININ GÖREVLERİ NELERDİR?

 

Deneyimli ve hukuki prosedürlere hakim bir aile hukuku avukatı, Müvekkilin ulaşmak istediği sonuca en kısa ve riski olmayan yolu tercih ederek hukuki bir yol haritası çizerek dava ve hukuki iş ve işlemlerin takibini yapmaktadır. Temelde aile hukuku avukatları aşağıdaki iş ve işlemleri yapmaktadır;

 

Dava ve cevap dilekçelerini hazırlamak

Müvekkilin belirttiği delilleri tasnifleyerek mahkemeye sunmak

Anlaşma olması durumunda taraflar arasında arabuluculuk yapmak

Duruşmalara katılım sağlamak

Hukuki danışmalık vermek

Muhtemel davaların muhtemel sonuçları hakkında bilgi vermek

Görüldüğü üzere aile hukuku alanında deneyim sahibi avukatlar sayesinde bu tür hukuki uyuşmazlıklarda en etkili sonuçlara ulaşılabilmektedir.

 

AİLE HUKUKU AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Aile hukuku avukatı, Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen dava, iş ve işlemlerin takibini yapmaktadır.

 

Kahramanmaraş aile hukuku avukatı;

Boşanma davaları

Çekişmeli boşanma davaları

Anlaşmalı boşanma davaları

Nafaka davaları

Nafaka artırım, azaltma ve kaldırma davaları

Velayet davaları

Babalık davaları

Mal rejimi tasfiyesi davaları

Nesebin reddi davaları

İddet müddetinin kaldırılması davaları

4320 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbirlerinin Alınması

Boşanma öncesinde Nafaka Davaları

Boşanmadan kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,

Boşanmadan Kaynaklı Mal Rejimleri Davaları

Boşanmadan Kaynaklı Mal varlığı anlaşmaları

Evlat Edinme Prosedürü Hakkında Danışmanlık

Evlat Edinme Prosedürün Gerçekleştirilmesi

Evlenmeye İzin Verilmesi Davaları

Evliliğin Butlanı ve İptali Davaları

Evlilik Sözleşmesi Hazırlanması

Evlilik Sözleşmesinden Kaynaklı Davaları

İsim Düzeltme Davaları

Kaza-i Rüşt Davaları

Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat davası

Nişanlanmadan doğan eşya davaları

Nişanlanmadan doğan hukuki ihtilafların çözümü

Soy Bağı Davaları

Yaş Düzeltme Davaları

Yurtdışında verilen boşanma kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davaları

Ziynet davası başta olmak üzere aile hukukunu ilgilendiren her türlü davada avukatlık hizmeti vermektedir.

 

AİLE HUKUKU DAVALARI NE KADAR SÜRER?

 

Aile hukukunu ilgilendiren davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

 

Dilekçelerin tam ve eksiksiz olması

Tanıkların dinlenilmesi

Bilirkişi raporunun dosyaya kazandırılmasında geçeni süreçler davanın süresini etkilemektedir.

Ancak bir davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanması doyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir. İyi bir dosya takibi davanın gereksiz uzamasını engellemektedir.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda açıklama yapmış ve yargı sürelerinin kısalacağını beyan etmiştir.

Evlenmek için düğün yapmak zorunlu mudur?

 

Hayır, evlenmek için düğün yapmak zorunlu değildir. Düğün, evliliğin bir kutlamasıdır ve birçok çift tarafından seçilen bir seçenektir, ancak evlenmek için resmi bir düğün yapmak gerekli değildir.

 

Resmi olarak evlenmek için, çiftlerin belirli yasal prosedürleri takip etmeleri ve evlilik kaydı yaptırmaları yeterlidir. Bu prosedürler genellikle çiftlerin evlilik başvurularını yapmalarını, gerekli belgeleri sağlamalarını ve bir nikah memurunun önünde evlenme yeminleri etmelerini içerir.

 

Bununla birlikte, düğünler çiftlerin özel günlerini kutlamak için seçtikleri popüler bir seçenektir. Düğünler, aileleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelip, evliliği kutlamak, eğlenmek ve hatıra oluşturmak için harika bir fırsat sunar. Ancak, çiftlerin evlenmek için düğün yapmak zorunda olmadıklarını unutmamaları önemlidir.

 

Evliliğin geçerli olabilmesi için dini nikâh zorunlu mudur?

 

Hayır, evliliğin geçerli olabilmesi için dini nikah zorunlu değildir. Evlilik, yasal bir işlemdir ve ülkelerin hukuk sistemleri evliliğin geçerliliği konusunda belirli kurallar ve prosedürler belirler. Bu prosedürler çoğu zaman bir nikah memuru veya diğer yasal yetkili tarafından yapılan resmi bir evlilik törenini içerir.

 

Dinlerin ve inançların evlilikle ilgili kendi törenleri ve ritüelleri vardır ve bazı insanlar bu törenleri tercih edebilirler. Ancak, birçok ülkede, dini törenler yasal olarak tanınmamaktadır. Dolayısıyla, birçok insan sadece yasal bir evlilik yaparak evlenirler ve böylece evlilikleri yasal olarak tanınmış olur.

 

Ancak, bazı ülkelerde dini törenler yasal olarak tanınmaktadır ve çiftlerin hem yasal hem de dini bir evlilik töreni yapmaları mümkündür. Bu durumda, çiftlerin hem dini nikahı hem de yasal prosedürleri takip etmeleri gerekir.

 

Yanılarak istediği kişiden farklı birisiyle evlenenler bu evliliği iptal edebilir mi?

 

Yanılarak farklı bir kişiyle evlenen bir kişi, bu evliliği geçersiz kılma hakkına sahip olabilir. Bu durumda, evliliğin geçersizliği, evlilik sırasında yapılan yanıltıcı açıklamalar veya dolaylı eylemler nedeniyle ortaya çıkabilir.

 

Örneğin, bir kişi, evlenmek istediği kişinin kimliğini yanlış beyan ettiğinde veya bir başka kişinin kimliğini taklit ettiğinde, evlilik geçersiz olabilir. Ayrıca, bir kişinin evlilik öncesinde veya sırasında sağlık durumu veya evlilikle ilgili diğer önemli konularda yanıltıcı açıklamalar yaptığı durumlarda da evlilik geçersiz olabilir.

 

Evliliğin geçersizliği durumunda, mahkeme evliliği resmen iptal edebilir. Ancak, geçersizlik nedeniyle evliliğin iptali için herhangi bir zamanda başvurulamaz. Geçersizlik nedeni, evliliğin gerçekleştiği tarihten sonra ortaya çıkmalıdır ve başvuru belirli bir süre içinde yapılmalıdır. Bu süre, ülkeye ve duruma göre değişebilir.

 

Kandırılarak evlenen kişiler bu evliliği iptal edebilir mi?

 

Eğer bir kişi evlenmeden önce başka bir kişi tarafından kandırılırsa, evlilik geçersiz olabilir. Ancak, evliliğin geçersizliği için kanıt sunmak ve mahkemede bu durumu kanıtlamak gerekir.

 

Kandırılma, bir kişinin evlilik sözleşmesini yapmak için yanıltıcı veya dolaylı açıklamalar veya eylemler kullanarak bir diğer kişiyi manipüle ettiği durumlarda ortaya çıkabilir. Örneğin, bir kişi, evlilik öncesinde maddi durumu veya kimliği hakkında yanıltıcı açıklamalar yaptıysa veya başka bir kişiyle evli olduğunu gizlediyse, evlilik geçersiz olabilir.

 

Evliliğin geçersizliği için başvuru belirli bir zamanda yapılmak zorunda olduğu gibi, bu başvurunun gerekçesi de mahkemede kanıtlanması gerekmektedir. Başvuru süresi ve gerekçeler ülkeden ülkeye değişebilir ve bu nedenle kişilerin evlilik kanunlarına ve prosedürlerine hakim olması önemlidir.

 

Korkutarak gerçekleştiren evlilik geçerli midir?

 

Hayır, bir evlilik korkutarak gerçekleştirilirse, bu evlilik geçersiz kabul edilebilir. Evliliğin geçerliliği, iki tarafın da özgür iradeleriyle evlenmek istemelerine dayanır. Ancak, bir tarafın diğer tarafı korkutmak veya tehdit etmek suretiyle evlilik sözleşmesini imzalaması durumunda, bu irade özgürlüğü kısıtlanmış olabilir.

 

Bu tür durumlarda, mağdur, evliliğin geçersizliğini savunma hakkına sahip olabilir. Geçersizlik davası açmak için, mağdurun evlilik öncesi veya sırasında yaşadığı korkutucu durumun, evliliğin yapılmasını engellediğini veya irade özgürlüğünü kısıtladığını kanıtlaması gerekir. Bu tür davalar ülkeden ülkeye değişebilir ve bazı yerlerde yasal süreler belirlenmiş olabilir.

 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN