Kayseri Banka Avukatı-Bankacılık Hukuku-Banka Avukatı

[Makale-Baslik]

Kayseri Banka Avukatı-Bankacılık Hukuku-Banka Avukatı


Hem bankacılık hem finans alanında sıklıkla rastlanılan davalar hangileridir?

İpotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalar,

Kredi sözleşmelerinden doğan davalar,

Leasing ve faktöring sözleşmelerinden doğan davalar,

İpotek ve teminatlarının düzenlenmesi Finansal kiralama ve faktoring işlemleri,

Kredi sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,

Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemler,

Sermaye piyasası uygulamaları,

Şirket finansmanı denetimi

Türkiye’de bir bankanın kurulması veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye’deki ilk şubesinin açılması,

Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması veya yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması,

Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunabilmek üzere Bankacılık Kanununda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna izin başvurusu yapılması,

Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Bankaların faaliyet alanları ile finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması kararlarına ilişkin gerekli itiraz ve yasal başvuruların yapılması,

 Türkiye’de kurulmuş olan bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemlerini yapılması,

İpotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibi,

Kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,

Leasing, faktoring, sair bankacılık operasyonları ve mali organizasyon yapısı konularında hukuki destek sağlanması,

Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin yürütülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetki alanına ilişin hukuksal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Gizem Uzun Hukuk Bürosunun bankacılık ve finans hukuku alanında sunduğu hizmetler nelerdir?

*Bankalar Hukuku ve Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti

*Kiralama

*Kredi Sözleşmeleri

*Şirket Finansmanı

*Mal ve Proje Finasmanı

*Yapısal Finans

*Uluslararası Ticaret Finansmanı

*Menkul kıymet faydalarının yatırılması ve uygulanması

*İslami Finans Hukuku

*Kurumsal Finansman

*Sermaye Piyasaları

*Şirket Finansmanı

*Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı

*Varlık Finansman

*Yapılandırılmış Finansman

Banka hukuku neyi ele alır?

Banka hukuku, banka işletmelerini ve bu işletmenin hukuki işlerini düzenler.

Banka işletmesi nedir?

Bakanlar Kurulu tarafından kurulmasına izin verilen, mevduat kabul etmesi ve bankacılık işlemleri yapabilmesi Müsteşarlığın iznine bağlı bulunan bir ticari işletmedir.