Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Online Hukuk Danışmanlığı

Kayseri avukatlık büroları arasında olan Gizem Uzun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Kayseri'de hukuki danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra başka şehirde ya da başka ülkede olan kişilere de hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamını Oku 
Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku. hukukun. ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler. temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Devamını Oku 
Gayrimenkul Hukuku

Gizem Uzun Hukuk Bürosunun temel ilgi alanlarından biri gayrimenkul hukukudur. Gayrimenkul hukuku alanında çıkacak olan uyuşmazlıkların taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda alanında uzman bir avukattan destek alınması son derece önem arz etmektedir.

Devamını Oku 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku, ücret karşılığında çalışan işçi ve personellerin çalışma kurallarını belirleyen hukuk dalıdır. İşçi ve işveren ilişkilerini düzenler. İşçi ve işverenin birbirlerine karşı olan hak ve görevlerini belirler.İş hukukunda hem işçiyi hem işvereni koruyan düzenlemeler bulunmaktadır. İş hukuku, işçi ve işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar için vardır.

Devamını Oku 
Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku; ekonomik sahadaki faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan, ticaret şirketlerinin kurulması, tescili, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi gibi konuları düzenleyen ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Devamını Oku 
Ceza Hukuku

Haksızlık teşkil eden insan davranışlarını ele alır. Hangilerinin kabahat hangilerinin suç olduğunu belirler. Hem kabahatlerin hem de suçların yaptırımını belirler. Ceza hukuku, müeyyideleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Devamını Oku 
İcra Avukatı

İcra hukuku, borçlu kişilerin ya da şirketlerin borçlarını rızalarıyla ödememeleri durumunda devlet organları aracılığıyla alacağın tahsil edilmesidir. Kişilerin borçlarını ödememeleri durumunda malvarlığı haczedilir.

Devamını Oku 
Miras Hukuku

Hukuk büromuz Kayseri başta olmak üzere tüm illerde faaliyet göstermektedir. Miras avukatı, yasal mirasçıların hepsini bularak mirasın paylaştırılmasına yardımcı olur.

Devamını Oku 
Aile Hukuku

Boşanma avukatı denildiği zaman akla aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen avukat gelmektedir. Aile hukuku, medeni hukuk içerisinde yer almaktadır. Hukuk büromuz Kayseri’de kazandığı tecrübe ile profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir.

Devamını Oku 
İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirler. İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların öngörmediği bir şekilde davranması halinde kişilere karşı olan sorumluluk ve yaptırımları düzenler.

Devamını Oku 
Trafik Kazası Avukatı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında ülkemizde 1.168.144 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalar neticesinde 5473 kişi hayatını kaybetmiş, 283.234 kişi de yaralanmıştır.

Devamını Oku 
Vergi Hukuku

Özel vergi hukuku kendi içerisinde; gelir üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler ve harcamalar üzerinden alınan vergiler olmak üzere üçe ayrılır.

Devamını Oku 
Marka ve Patent Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku sınai haklar ve fikri haklar başlığı altında iki alt gruba ayrılmaktadır. Sınai Haklar başlığı altında toplanan bu haklar marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretlerdir.

Devamını Oku 
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borçlar hukuku bir nevi eşitler arasındaki hukuki ilişkileri düzenler. Borç ilişkisinde alacaklı ve borçlu olmak üzere iki taraf bulunmaktadır.

Devamını Oku 
Spor Hukuku

Spor hukuku, gelişmiş ülkelerde hukukun ayrı bir dalı olarak kabul edilmektedir. Spor hukuku oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. Sürekli olarak yeni düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır.

Devamını Oku 
KVKK

Verilerin kim tarafından kullanılacağını, hangi amaçla kullanılacağını, nasıl kullanılacağını ve nasıl imha edileceğini belirlemiştir.6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de yasalaşmış ve kanun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku 
Malpraktis Hukuku

Bazen insanlar tedavi için gittikleri doktorların yanlış uygulamaları sonucu birtakım zararlara uğrayabiliyorlar. Mesela hastaya yanlış ilaç verilebiliyor ya da hastaya uygulanması gereken tedavi dışında başka bir tedavi yöntemi uygulanabiliyor.

Devamını Oku 
Sigorta Hukuku

Kayseri’de faaliyet gösteren Gizem Uzun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, sigorta avukatı olarak sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamını Oku 
Bankacılık Hukuku

İpotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalar,
Kredi sözleşmelerinden doğan davalar,
Leasing ve faktöring sözleşmelerinden doğan davalar,
İpotek ve teminatlarının düzenlenmesi Finansal kiralama ve faktoring işlemleri,
Kredi sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,
Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemler,

Devamını Oku