ADANA BOŞANMA AVUKATI-ADANA AİLE HUKUKU AVUKATI

ADANA BOŞANMA AVUKATI-ADANA AİLE HUKUKU AVUKATI

ADANA BOŞANMA AVUKATI-ADANA AİLE HUKUKU AVUKATI


ADANA BOŞANMA AVUKATI-ADANA AİLE HUKUKU AVUKATIADANA BOŞANMA AVUKATI-ADANA AİLE HUKUKU AVUKATI

Boşanma davasında avukat tutmak zorunlu mudur?

 

Öncelikle belirtmeliyiz ki boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak boşanma gibi duygusal olarak yıpratıcı bir süreçte profesyonel destek almak çok önemlidir. Avukat tutulmadığında da sonuçları çok ağır olacaktır.

 

Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülmektedir. Ancak aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemelerinde de boşanma davası açılabilmektedir.

 

Boşanma sebepleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunu kapsamında boşanma sebepleri düzenlenmiştir. Aşağıdaki sebeplerin bulunması halinde boşanma davası açılabilmektedir.

 

Zina

Hayata kast

Kötü muamele

Onur kırıcı davranış

Haysiyetsiz hayat sürme

Evi terk etme

Akıl hastalığı

Şiddetli geçimsizlik

Anlaşmalı boşanma

 

Boşanma davasında tarafların duruşmalara katılması zorunlu mudur?

Tarafların duruşmaya katılması boşanma davası çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. Çekişmeli boşanma davasında duruşmaya katılma zorunluluğu yoktur. Kişiyi temsil eden vekilin duruşmaya katılması yeterlidir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında ise her iki tarafın da duruşmalarda hazır bulunması gerekmektedir. Taraflardan biri duruşmaya katılmadığında anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

 

Taraflardan biri boşanmak istemiyor ise boşanma davası açılabilir mi?

Yasal olarak boşanma sürecinin resmileşmesi için her iki tarafın da boşanmak istemesi gerekli değildir. Eşlerden birinin boşanma talebi boşanma davası açmak için yeterli bir sebeptir. Taraflardan biri boşanmak istemiyor ise bu dava çekişmeli boşanma dava kapsamında değerlendirilir. Boşanma talebinde bulunan taraf Aile Mahkemesine başvurarak boşanma sürecini başlatabilir.

 

E-devlet üzerinden boşanma davası açılabilir mi?

 

Evet direkt olarak e-devlet üzerinden başvuru yapılarak boşanma davası açılabilmektedir. Bu amaçla e-devlet üzerinden boşanma davası açmak için UYAP Vatandaş Portalına e-imza ile imzalanmış boşanma dilekçesinin yüklenmesi yeterli olacaktır.

Boşanma davasında üst mahkeme hangisidir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi boşanma davaları Aile Mahkemelerinde açılır. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde de Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabileceğini belirtmiştik. Boşanma davalarında üst mahkeme ise Aile Mahkemesinin bağlı bulunduğu Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi’dir. Eğer Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karar temyize uygun ise karara itiraz için Yargıtay İlgili Hukuk Dairesine gidilebilir.

Boşanma kararı ne zaman kesinleşir?

Türk Ceza Kanunu kapsamında boşanmanın gerçekleşebilmesi için mahkeme huzurunda bir hâkim tarafından karar verilmesi gerekmektedir. Karar verildikten sonra mahkemece kararın gerekçesini de içeren gerekçeli karar hazırlanır. Gerekçeli kararın tebliğinden sonra taraflardan biri iki haftalık kesin süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabilir. Eğer her iki taraf da bu süre içerisinde istinaf etmez ise boşanma kararı kesinleşmiş olur. Ancak taraflardan biri istinaf yoluna giderse karar kesinleşmez ve boşanma davası üst mahkemede devam eder.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davalarında süreyi belirleyen boşanmanın türüdür. Anlaşmalı boşanma davası ile çekişmeli boşanma davası süre olarak da birbirinden farklıdır. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede karar varılan boşanma davalarıdır. Çekişmeli boşanma davaları ise çok daha uzun süren davalardır. Çekişmeli boşanma davaları genellikle 1-1,5 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak bazen de istinaf ve temyiz ile birlikte yaklaşık olarak 2-3 yıl gibi bir zaman dilimini kapsamaktadır.

Boşanma davası dilekçesinde gerekçe göstermek zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma tarafların anlaşmaya vardıkları ve boşanma sonuçları konusunda mutabık kaldıkları boşanma türü olduğu için dava dilekçesinde gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur. Ancak çekişmeli boşanma dava dilekçesinde gerekçe gösterme zorunluluğu bulunmaktadır.

Boşanma davasında boşanmak için gerekçe göstermezseniz şayet davanın kabul edilmesi oldukça düşük bir ihtimaldir.

Boşanma davası neden reddedilir?

 

Türk hukukuna göre kusurlu tarafın açtığı dava reddedilebilir. Boşanma davasında hakimin geniş bir yetkisi bulunmakta olup kusurlu tarafın açtığı davayı delil durumuna göre reddedebilir. Boşanma davası ile ilgili olarak Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.  Boşanma davası sıkça sorulan soruların başında boşanma davam reddedilir mi sorusu gelmektedir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN