YALOVA CEZA AVUKATI-YALOVA CEZA HUKUKU AVUKATI

YALOVA CEZA AVUKATI-YALOVA CEZA HUKUKU AVUKATI

YALOVA CEZA AVUKATI-YALOVA CEZA HUKUKU AVUKATI


YALOVA CEZA AVUKATI-YALOVA CEZA HUKUKU AVUKATIYALOVA CEZA AVUKATI-YALOVA CEZA HUKUKU AVUKATI

 

Savunma Hizmeti Sunduğumuz Ceza Davası Türleri

 

Yalan tanıklık

Yağma

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

Terör Örgütü Üyeliği

Tehdit

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

Ruhsatsız Silah Taşıma

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Müstehcenlik

Mala Zarar Verme

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Şekilde Ele Geçirme ve Yayma

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Kaydedilmesi

Kasten Yaralama

Kasten Öldürme

İftira

Hırsızlık

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

Haksız Arama

Hakaret

Görevi Kötüye Kullanma

Göçmen Kaçakçılığı

Fuhuş

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması

Cumhurbaşkanına Hakaret

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme

Bilişim Sistemine Girme

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

 

GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

SAHABİYE MAH. TEOMAN SOK. AVUKATLAR

İŞ HANI BİNA NO:9 KAT:5 DAİRE NO:501

KOCASİNAN/KAYSERİ

 

 

 

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

MÜŞTEKİ: 

 

VEKİLİ: Av. Gizem Gül UZUN

 

ŞÜPHELİ: Ömür *****

 

KONU: Özel hayatın gizliğini ihlal, tehdit, şantaj, kişinin huzur ve sükununu bozma, hakaret, haberleşmenin gizliğinini ihlal suçlarına ilişkin şikayet dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR:

 

1-Müvekkil ..... tarihinde Barış ***** ile evlenmiştir. Barış ***** evlilik akdi boyunca müvekkilimize her türlü hakaret, tehdit ve şantajda bulunmuştur. Barış *****, müvekkilimize ait özel içerikli görüntüleri kullanarak müvekkilimizi tehdit etmiştir. Barış *****, müvekkilimize ait olan özel içerikli görüntüleri şüpheli Ömür ***** aracılığıyla elde etmiştir. Barış ***** aleyhinde tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

 

2-Şüpheli Ömür *****, müvekkilimizin eski sevgilisidir. Müvekkilimiz ile şüphelinin birlikte olduğu zamanlara ait olan müvekkilimizin özel içerikli görüntüleri bulunmaktadır. Şüpheli, müvekkilimize ait olan özel içerikli(müstehcen) görüntüleri, müvekkilin boşanma aşamasında olduğu eşi Barış *****'e göndermiştir. Sayın Savcılığınızın bildiği üzere kişinin gönderdiği çıplak fotoğrafların izinsiz bir şekilde başkasına gönderilmesi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

 

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2019/2603 Esas – 2020/4000 Karar

 

Oluşa ve dosya kapsamına göre; bir dönem beraberlik yaşadığı katılanın ilişkilerini sona erdirmesine tepki olarak beraberlikleri döneminde onun rızası kapsamında gönderdiği çıplak resimlerini katılanın nişanlısına internet üzerinden gönderen sanığın sübut bulan eyleminin TCK’nın 134/2. maddesinde tanımlanan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

 

TCK m.134 Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

 

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

 

(2)Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

 

3-Şüpheli Ömür *****, müvekkilin boşanma aşamasında olduğu eşi Barış ***** ile adeta iş birliği içerisindedir. Öyle ki şüpheli Ömür *****, Barış *****'e müvekkilimizin özel hayata ilişkin görüntülerini göndererek Barış ***** tarafından bu özel görüntüler kullanılmasına, müvekkilimizin tehdit ve şantaja uğramasına aracı olmuştur. Hatta ve hatta şüpheli Ömür *****, Barış *****'e ''Sen merak etme. Benim elimde daha ne programlar var. Ben ona daha neler neler yapacağım. Hayatı kararacak.'' şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Şüphelinin bu beyanları Barış ***** tarafından müvekkilimize iletilmiştir. Barış ***** ve şüpheli Ömür ***** tabiri caizse müvekkilimize ''ayağını denk almasını'' beyan etmişlerdir. 

 

Sonuç olarak; Müvekkilimiz, evliliği çekilmez hale getiren ve kendisinin can güvenliğini tehlikeye sokan Barış ******'e yaşadıkları yer olan Almanya'da boşanma davası açmış; Barış ***** boşanma aşamasında da tehdit, hakaret ve şantajlara devam etmiştir. Barış *****, bu hukuka aykırı davranışlarını şüpheli Ömür ******'in kendisine gönderdiği ve müvekkile ait olan özel içerikli görüntüleri kullanarak gerçekleştirmiştir. Bundan mütevellit Sayın Savcılığınıza, Ömür ****** aleyhinde Özel hayatın gizliğini ihlal, tehdit, şantaj, kişinin huzur ve sükununu bozma, hakaret, haberleşmenin gizliğinini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunmamız hasıl olmuştur. 

 

HUKUKİ NEDENLER : Türk Ceza Kanunu ve her türlü ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER : SMS ve HTS kayıtları, WhatsApp yazışmaları, ses kaydı ve görüntü kayıtları, tanık ve sair her türlü delil.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü, müvekkilin özel içerikli görüntülerini ifşa eden ve daha fazlasını yapacağına dair tehdit eden şüpheli Ömür Özmen isimli şahıs adına Özel hayatın gizliğini ihlal, tehdit, şantaj, kişinin huzur ve sükununu bozma, hakaret, haberleşmenin gizliğinini ihlal suçlarından dolayı gerekli soruşturmanın başlatılarak, hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini Sayın Savcılığınızdan vekaleten arz ve talep ederiz. 18.08.2023

 

MÜŞTEKİ VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN