NEVŞEHİR İCRA AVUKATI-NEVŞEHİR İCRA HUKUKU AVUKATI

NEVŞEHİR İCRA AVUKATI-NEVŞEHİR İCRA HUKUKU AVUKATI

NEVŞEHİR İCRA AVUKATI-NEVŞEHİR İCRA HUKUKU AVUKATI


NEVŞEHİR İCRA AVUKATI-NEVŞEHİR İCRA HUKUKU AVUKATINEVŞEHİR İCRA AVUKATI-NEVŞEHİR İCRA HUKUKU AVUKATI

 

İcra İflas Hukukunda Avukatın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?Daha önce de açıkladığımız gibi icra iflas avukatları görev ve sorumlulukları dahilinde İcra Hukukuna yönelik hukuki işlemleri gerçekleştiren ve hukuki danışmanlık veren kişilerdir. Buna göre icra iflas avukatlarının uyguladığı hukuki işlemler aşağıda sıralanmıştır:

Nevşehir İcra Avukatı-Nevşehir İcra Hukuku Avukatı

İcra iflas avukatı ilk önce borçlu ile anlaşma yoluna giderek borcun tahsilini yapmaya çalışır.

 

Borçlu ile anlaşmanın gerçekleşmediği hallerde İflas ve İcra Müdürlüğü üzerinden icra takibi başlatır.

Söz konusu bu süreç içinde borçlu olan kişinin mal varlığına haciz konulması, satışlarının yapılması ve alacağın tahsilinin gerçekleşmesi gibi işlemleri icra iflas avukatı yapar.

 

İcra iflas avukatı rehin ve ipotek altında olan malların paraya çevrilmesini sağlar.

İcra iflas avukatı leasing ve kredi sözleşmelerinin alacak takibini gerçekleştirir.

Tüm bu saydıklarımıza ek olarak icra iflas avukatı Kayseri ve diğer bölgelerde karşılıksız çek davaları gibi konuları da üstlenir.

 

İcra İflas Hukukunda Avukat Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki maddi konuları içeren icra iflas hukukunda herhangi bir hak kaybı yaşamamak için doğru avukatı seçmek büyük önem taşı. Bu nedenle her şeyden önce iyi bir icra avukatı problem çözme ve gelişmiş iletişim yeteneklerine sahip olmalıdır. Bu durumun nedeni söz konusu icra davası süreci hem borçlu olan kişi hem de alacaklı olan kişi için sıkıntılı bir süreçtir ve söz konusu bu süreçte alacağı anlaşma yolu ile tahsil edebilmek en iyi en iyi yoldur. Fakat söz konusu bu anlaşmanın sağlanamadığı hallerde icra iflas avukatı; ilgili yerine söz konusu dava sürecini sonuçlanana kadar takip etmeli ve ilgiliye hukuki danışmanlık yaparak süreç hakkında bilgi vermelidir. Bu sebeple kişilerin İcra ve İflas Hukuku alanında olan davalarında çalışacakları avukatların birikimli, deneyim sahibi ilgili kişinin herhangi bir hak kaybı yaşamadan süreci tamamlamasını sağlar.

 

İcra İflas Hukukunda Avukat Ne İş Yapar?

 

Öncelikle burada altını çizmek gerekir ki icra ve iflas avukatı temel anlamda aynı kişidir, bu durumun sebebi ise İcra ve İflas Hukuku tek başına bir uzmanlık alanını meydana getirmesidir. Yukarıda icra avukatının görevlerine yer vermiştir. Aşağıda ise iflas avukatı görevleri sıralanmıştır:

 

İflas davalarına bakma,

İflas itiraz davalarına bakma,

İhalenin feshi davalarına bakma,

Menfi tespit davalarına bakma,

Tasarrufun iptali davalarına bakma,

İstirdat davalarına bakma.

İcra Avukatında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

İcra avukatı görevi ile ilgili birçok özelliğe sahip olmalıdır. Örnek vermek gerekirse; icra avukatı sabırlı olmak zorundadır çünkü bazı dosyalardan tahsilat yapmak çok zorlu olabilir.

 

Borçlu adına malvarlığı tespit etmenin zorluğu karşısında icra avukatı sabırlı olmalıdır.

 

Başka bir özelliği ise etik değerlere önem vermek olmalıdır. Sırf tahsilat yapabilmek için her türlü yola başvurmamalı, borçlunun kişilik haklarına saygılı olmalıdır.

 

Bu özelliklere ek olarak detaycı olmalıdır çünkü İcra ve İflas Hukuku çok detay barındıran istisnaların bol olduğu bir hukuk dalıdır.

 

İcra Takibinde Avukatın Alacaklıya Faydaları

Alacaklı, ilk olarak alacağını tahsil etmek maksadıyla borçlusuyla iletişime geçer ancak çoğu zaman başarısız olduğundan bir icra avukatından faydalanır. İcra avukatı alacağın icra marifetiyle tahsili konusunda uzmandır. Şayet alacaklı avukat yardımı olmadan icra takibi başlatırsa muhtemelen çoğu süreyi kaçırır. Süreleri kaçırması da kendi zararına olur.

 

Örneğin satış istemek için süre kaçırabilir. Bu durumda da haciz düşer ve borçlu haciz düştüğü için mal kaçırabilir.

 

Ancak alacaklı takip sürecinde icra avukatı ile çalışırsa bu tür problemlerle karşılaşma riskini en aza indirmiş olur. Bu ve benzeri detay unsurlar ancak icra avukatından yardım alınarak halledilebilir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN