Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği


KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KANALIYLA ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTEMDE BULUNAN     :******,TC:******

VEKİL     :     AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

ADRES: Barbaros Mah. Oymak Cad. SÜMER Hukuk Plaza A Blok No:8/79 Kocasinan / KAYSERİ

0552 402 13 28 avgizemguluzunkutlay@gmail.com

KONU     :     Adli sicil kaydının silinmesi

AÇIKLAMALAR     :

Müvekkil, cinsel taciz suçundan Kocaeli 7. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmıştır. Yargılama sonucunda Kocaeli 7.Asliye Ceza Mahkemesi 2015/***esas ve 2015/*** karar sayılı dosya kapsamında müvekkil, adli para cezasına çarptırılmıştır. Müvekkil, bahse konu para cezasını yerine getirmiştir.

Sonrasında müvekkil, söz konusu ceza kararnamesinin arşiv kaydında gözükmesinden ötürü hem iş hem de sosyal hayatında olumsuzluklar yaşadığından, hak yoksunluğuna uğradığından bahisle memnu hakların iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Kocaeli 7.Asliye Ceza Mahkemesi 2015/*** esas sayılı dosya kapsamında görüleceği üzere; müvekkilin söz konusu talebi sonucu mahkeme tarafından memnu hakların iadesine karar verilmiştir.

Ek-2'de yer alan adli sicil kaydında da görüldüğü üzere müvekkilin aldığı ceza infaz edilmiştir. Mahkemece verilen tüm cezalar infaz edilmiş ve gerekli tüm yasal süreler geçmiş olmasına rağmen bu cezalara ilişkin bilgiler müvekkilin adli sicilinde yer almaktadır. Bu bilgilerin adli sicil kaydında bulunması müvekkilin hem iş hayatını hem de diğer sosyal hayatını olumsuz etkilemektedir. Herhangi bir resmi veya özel işlemde hak kaybına ve mağduriyete sebebiyet vermemek adına müvekkilin arşiv kaydının silinmesini talep ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda izah edilen nedenlerle; müvekkilin Adil Sicil Kaydında yer alan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak Adli Sicil Kayıtlarından silinmesine karar verilmesini talep ediyorum. 05/12/2022

İSTEMDE BULUNANIN KİMLİK BİLGİLERİ

TC NO     :     ***

ADI     :     E****

SOYADI     :     *****

ANA ADI     :     Y*****

BABA ADI     :     B*****

DOĞUM YERİ     :     E*****

DOĞUM TARİHİ     :     ******

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES     :     ******

 

https://www.gizemuzun.av.tr/sure-tutum-dilekcesi-ornegi-sure-tutum-icin-dilekce

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN