SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-SÜRE TUTUM İÇİN DİLEKÇE

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-SÜRE TUTUM İÇİN DİLEKÇE

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-SÜRE TUTUM İÇİN DİLEKÇE


SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-SÜRE TUTUM İÇİN DİLEKÇE

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

KAYSERİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Dosya No : 2018/.......... E.
Sanık :  
Müdafi : Av. GİZEM GÜL UZUN
Karar Tarihi : 27.02.2019
Konu : Süre tutum istemimizi içeren dilekçemizdir.
Açıklamalar :  
  1. Mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan dosyanın 27.02.2019 tarihinde yapılan duruşmasında, iddia makamının mütalaası doğrultusunda, üzerine atılı bulunan suçtan dolayı müvekkil sanığın mahkûmiyetine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.
  2. Söz konusu mahkûmiyet kararının eksik inceleme sonucu alındığı, dolayısıyla usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz.
  3. Usul gereği, itiraz kanun yolu süresinin tefhimle başlaması veçhile, işbu süre tutum dilekçesini mahkemenize sunmak zorunluluğu doğmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip hazırlayacağımız ayrıntılı itiraz dilekçemizi bilahare sunacağız.
Netice-i Talep : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkil sanık hakkında verilen karara karşı itiraz kanun yoluna başvurduğumuzu bildiriyor, itiraz kanun yolu süresinin korunmasını teminen, işbu süre tutum dilekçesini mahkemenizin tetkikine sunuyoruz. 27.02.2019

Sanık Müdafi

Av. GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN