KAHRAMANMARAŞ CEZA HUKUKU AVUKATI 0552 402 13 28

KAHRAMANMARAŞ CEZA HUKUKU AVUKATI 0552 402 13 28

KAHRAMANMARAŞ CEZA HUKUKU AVUKATI 0552 402 13 28


Ceza Avukatı – Ağır Ceza Avukatı

Ceza hukuku, genellikle kişilerin hürriyetlerinin bağlayan ya da önemli para cezaları ile sonuçlanan davalar arasında yer alır. Ülkemizde avukatlık mesleğinde branşlaşmaya henüz geçilememiştir. Bu nedenle ceza ya da ağır ceza avukatı olarak bir branş da bulunmuyor. Bu da her avukatın her davaya bakabilmesine neden oluyor. Oysa ceza davaları, ağır sonuçlarından dolayı özel uzmanlık ve tecrübe isteyen davalardır.

Bu nedenle de, hukuk bürolarının çoğunda ceza avukatı ve ağır ceza avukatı olarak görev yapan avukatlar bulunmaktadır. Söz konusu avukatlar, sadece ceza ve ağır ceza davalarına baktıklarından, bu konularda uzmanlaşmaktadır. Ceza davaları ile ilgili kanunlara hakim olunması ise, bu avukatların davanın olumlu seyrinde önemli rol oynamaktadır.

Ceza Avukatının Görevi Davanın Hangi Aşamasına Kadar Sürer?

Ceza avukatının görevi, söz konusu ceza davası ile ilgili soruşturmanın açılması ile başlamaktadır.

Bu kapsamda, ceza avukatı soruşturmanın açılması safhasında başlıca şu işleri yapar;

 • Dava dilekçesinin, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanması
 • Dava dilekçesine eklenmesi gereken belgelerin temin edilmesi ya da ettirilmesi
 • Dava ile ilgili delillerin toplanması
 • Davanın seyrine etki edebilecek tanıkların belirlenmesi ve bu tanıklarla görüşülmesi
 • Ceza avukatı davalıyı müdafaa edecekse, dava ile ilgili ön savunmanın hazırlanması
 • Soruşturma dosyasının incelenmesi ve gerektiğinde dosyadan bir kopyanın incelemek üzere alınması
 • Müvekkili şüpheli durumunda ise, sorgulama esnasında müvekkilinin yanında bulunmak
 • Gözaltı kararı verilmişse dahi, müvekkili ile cezaevinde ve yalnız bir ortamda görüşmek
 • Tutuklama kararı verilmişse, tutuklama kararına yasal süreler içinde itiraz etmek

Ceza avukatı davanın açılması esnasında gerekli olan harçların yatırılması konusunda da müvekkiline yardımcı olur. Dava dilekçesini mahkeme kalemine kayıt ettirip numara aldıktan sonra, duruşma tarihini takip eder. Duruşma gününe kadar ise, ceza avukatı yapacağı savunma ya da iddiayı destekleyecek belgeleri toplamaya devam eder.

Ceza avukatı, müvekkilinden alacağı noter onaylı vekaletname ile duruşmalarda müvekkilini temsil eder ya da yanlarında hazır bulunur. Duruşmalarda, mahkeme tarafından öne sürülen iddia ve delilleri dava dosyasından takip ederek, istenilen belgeleri duruşmadan önce hazır eder. Duruşmalar tamamlanıp karar verildikten sonra da, ceza avukatının görevi devam eder. Ceza avukatı, karara itiraz dahil Yargıtay aşamasının tamamlanmasına kadar görevini sürdürür. Buradan da anlaşılacağı gibi, ceza avukatı soruşturma aşamasındaki tüm haklarına Yargıtay aşaması sonuçlanana kadar da sahiptir.

Duruşmada Ceza Avukatları Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Ceza avukatı, mahkemelerde müvekkillerinin hukuksal temsilcileri olarak kabul edilir. Bu kapsamda, ceza avukatı müvekkillerini mahkemenin her aşamasında savunmaktan sorumludur. Bu sorumluluk, müvekkilin yerine geçmek anlamına gelmemektedir. Ceza mahkemesi esnasında, davalı olan kişinin bildiklerini ve gördüklerini kendisinin bizzat anlatması gerekir.

Hakimin yönelttiği sorulara da davalı olan kişinin kendisinin cevaplaması gerekir, ceza avukatı davalının yerine geçerek bu sorulara cevap veremez. Ceza avukatı ise bu aşamada, mahkemeye delil sunarak, tanık göstererek ya da tanıklara veya yargılamaya dahil olmuş kişilere soru sorabilir. Bu sorular, müvekkilinin savunmasını desteklemek amaçlı olmalıdır. Ceza avukatı ayrıca, mahkemede karşı tarafın sunmuş olduğu delilleri inceleyerek, gerekli durumlarda itirazlarını yapabilir.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı sulh ceza, asli ceza ve ağır ceza mahkemeleri kapsamına giren tüm davalara bakabilir.

Bu davalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;

 • Kasten adam öldürme suçu davası
 • Yağma suçu davası
 • Zimmet, hileli iflas ve hile yapma suçları davaları
 • Yaralama suçları ile ilgili davalar
 • Hakaret, şantaj ve tehdit suçları kapsamındaki davalar
 • Belgelerde sahtecilik yapma suçu davaları
 • Rüşvet suçu ile ilgili davalar
 • Taksirle adam öldürme ve ağır yaralama suç davaları
 • Yasama organlarına karşı işlenmiş olan suçlarla ilgili davalar
 • İrtikap suçları ile ilgili davalar
 • Cumhurbaşkanına fiili saldırı ya da suikast suçu kapsamındaki davalar
 • Çocuk istismarı dahil, çocuklara karşı işlenen suçlar
 • Kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakma suçları
 • Taciz ve tecavüz suçları
 • Yolsuzluk dahil, ticari suçlar
 • Trafik kazaları ile ilgili suçlar
 • Malvarlığına karşın işlenmiş olan suçlar
 • Polis şiddeti ile ilgili suçlar
 • Terör amaçlı ya da terör amacı dışında suç işlemek için örgüt kurma suçları
 • Cinsel suçlar (taciz ve hayvanlara karşı işlenen eylemler dahil)
 • Uyuşturucu ve narkotik kapsamına giren suçlar

Kanunda ceza avukatı için ayrı bir tanımlama yapılmamasına rağmen, söz konusu suçlar üzerinde ceza avukatları uzmanlaşmaktadır. Bu suçların sonuçları, genellikle hürriyetin kısıtlanması (hapis) cezası ile sonuçlanabildiğinden, bu davalar için tecrübeli bir ceza avukatı ile çalışmak faydalı olacaktır.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN