ADANA CEZA HUKUKU AVUKATI 0552 402 13 28-AVUKAT GİZEM UZUN

ADANA CEZA HUKUKU AVUKATI 0552 402 13 28-AVUKAT GİZEM UZUN

ADANA CEZA HUKUKU AVUKATI 0552 402 13 28-AVUKAT GİZEM UZUN


Ceza Avukatının Dosyayı İncelemesi İçin Vekaletname Gerekir mi?

 

Ceza davalarının gerek soruşturma gerekse kovuşturma safhalarında, ceza davası dosyasının incelenmesi davanın seyrinde önemli rol oynar. Ceza avukatı, her iki aşamada da dava dosyasını inceleyebilir ve bunun için de müvekkilinden noter tasdikli bir vekaletnamesinin olması gerekmez.

 

Bazı durumlarda ise, davanın özelliğine göre soruşturma safhasında dava ile ilgili gizlilik kararı alınabilir. Gizlilik kararının bulunması durumunda ise, dava dosyasının incelenmesine de kısıtlama konulabilir. Ceza avukatının müdafi ya da vekil olarak görevli olması da bu durumu etkilemez. Ceza avukatı, ceza dosyasının bir suretini incelemek için talep edebilir. Bu durumda ise, ceza avukatından müvekkilinden alınmış noter tasdikli vekaletname istenebilir.

 

Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

 

Bazı özel davalar hariç, ceza davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor. Sanıkların 18 yaşından daha küçük olması ya da işlenen suçun cezasının beş yıldan daha fazla olduğu ceza davalarında, avukat tutma zorunluluğu bulunuyor. Ceza davlarında, sanığın avukat tutma gücü bulunmuyorsa, mahkeme tarafından sanığa avukat atanabiliyor.

 

Ceza davaları, gerek maddi gerekse manevi olarak önemli hak mağduriyetleri yaratabilen davalardır. Bu tür davalarda hak mahrumiyetinin (hapis cezası) yanı sıra önemli miktarlarda para cezaları da verilmektedir. Ayrıca, mahkemenin sonuçlanmasından önce gözaltı, tutukluluk ve yurt dışına çıkma yasağı gibi çeşitli yaptırımlar da uygulanabilmektedir. Bu yaptırımlar da, kişinin oldukça mağduriyetine neden olabilmektedir. Mahkeme tarafından zorunlu olarak atanan avukatlar ise, davanın sürecine ve niteliğine bağlı olarak istenen performansı veremeyebilir.

 

Söz konusu avukatlar bu dava üzerinde uzmanlaşmış olmadığından, davanın seyrinde çok fazla etkili olamayabilirler. Ayrıca, zorunlu olarak atandıkları için, bu davaya ayıracakları çok fazla zamanları da olmayabilir. Tüm bu olumsuzluklar göz önüne alındığında, istenilen sonucun elde edilmesi zor olabilir.

 

Ceza davalarının durumuna göre, söz konusu dava üzerinde kendisini ispat etmiş, uzmanlaşmış ve tecrübeli bir ceza avukatı ile anlaşmak, çok daha yararlı olacaktır. Bu kapsamda anlaşılacak tecrübeli bir ceza avukatı, davayla çok daha kolay bütünleşebilir. Ayrıca, davalara daha önceden aşina olduğundan, gerek soruşturma gerekse kovuşturma ve Yargıtay süreçlerini daha sağlam gerçekleştirebilir.

Ceza davalarının durumuna göre, söz konusu dava üzerinde kendisini ispat etmiş, uzmanlaşmış ve tecrübeli bir ceza avukatı ile anlaşmak, çok daha yararlı olacaktır. Bu kapsamda anlaşılacak tecrübeli bir ceza avukatı, davayla çok daha kolay bütünleşebilir. Ayrıca, davalara daha önceden aşina olduğundan, gerek soruşturma gerekse kovuşturma ve Yargıtay süreçlerini daha sağlam gerçekleştirebilir.

Ağır ceza avukatları, kanunla ağır ceza mahkemelerinin bakmakla görevlendirildiği davalara bakan avukatlardır. Ağır ceza mahkemeleri; 10 yıldan daha fazla hapis cezası ya da müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren suçlara bakmakla görevlendirilmiştir. Ağır ceza mahkemelerinin baktığı davaların sonuçları, normal ceza davalarına göre çok daha ağır olduğu için, bu davalara bakan avukatların da tecrübeleri çok fazla olmalıdır. Ağır ceza avukatlarının deneyimleri, davaların seyrine çok fazla etki etmektedir.

 

Bu nedenle de ağır ceza avukatları, diğer avukatlara nazaran daha tecrübeli ve yürürlükteki kanun ve Yargıtay kararlarına daha fazla hakim olmaları gereklidir. Türk ceza kanununda en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet cezası olması, bu davalara bakacak olan avukatların tecrübesinin önemini de ortaya koymaktadır. Ağır ceza avukatları sunacakları deliller ve mahkemenin delillerine karşı yapacağı savunmalarla, suçun cinsini bile değiştirebilirler.

 

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 

Ağır ceza avukatları, tüm ceza davalarına bakabildikleri gibi 10 yıldan daha fazla hapis cezası ya da müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren suçlara da bakarlar. Ağır ceza avukatları da, ceza avukatlarının bakmış olduğu tüm davalara bakabilirler. Burada önemli olan sadece suçun cinsi değil, bu suça verilebilecek olan cezaların alt ve üst limitleridir.

 

Örnek olarak taksirle adam öldürme suçu ile kasten adam öldürme suçlarının, ceza limitleri farklıdır. Özellikle ağır ceza davalarının çoğunluğu, sanığın tutuklu yargılanması ile gerçekleşmektedir. Bunun için iyi bir ağır ceza avukatının, özellikle hürriyeti bağlayan bu kararlara nasıl ve ne zaman itiraz edeceğini iyi bilmelidir. Bunların yanı sıra terör ve devlete karşı işlenen suçlar da, ağır ceza avukatlarının baktığı davalar arasındadır.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN