AKSARAY BOŞANMA DAVALARI AVUKATI-AKSARAY BOŞANMA AVUKATI

AKSARAY BOŞANMA DAVALARI AVUKATI-AKSARAY BOŞANMA AVUKATI

AKSARAY BOŞANMA DAVALARI AVUKATI-AKSARAY BOŞANMA AVUKATI


aksaray boşanma davaları avukatı-aksaray boşanma avukatıAKSARAY BOŞANMA DAVALARI AVUKATI-AKSARAY BOŞANMA AVUKATI

 

BOŞANMA DAVALARINDA NAFAKA MİKTARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

 

Boşanma davalarında nafaka miktarı, birçok faktöre bağlı olarak belirlenir ve yerel yasalara, mahkeme kararlarına ve çiftlerin özel koşullarına göre değişebilir. Nafaka miktarı belirlenirken aşağıdaki faktörler genellikle göz önünde bulundurulur:

 

Tarafların Gelirleri ve Mali Durumu: Tarafların mevcut gelir düzeyi ve finansal durumu, nafaka miktarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Mahkeme, tarafların gelirlerini ve giderlerini değerlendirir.

 

Evliliğin Süresi: Evliliğin ne kadar süredir devam ettiği, nafaka miktarını etkileyebilir. Uzun süreli evliliklerde nafaka miktarı genellikle daha yüksek olabilir.

 

Yaş, Sağlık ve İstihdam Durumu: Tarafların yaşı, sağlık durumu ve istihdam durumu da nafaka miktarını etkileyebilir. Örneğin, bir tarafın ciddi sağlık sorunları varsa veya işsizse, nafaka miktarı artabilir.

 

Mal Varlığı ve Mal Paylaşımı: Mal paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar da nafaka miktarını etkileyebilir. Eşler arasında mülkiyetin nasıl bölüneceği ve hangi varlıkların kimin tarafından yönetileceği gibi faktörler göz önüne alınır.

 

Çocukların Durumu: Eğer çiftin çocukları varsa, çocukların ihtiyaçları da nafaka miktarını etkiler. Çocukların yaşları, sağlık durumu ve eğitim masrafları gibi faktörler dikkate alınır.

 

Standart of Living: Evlilik sırasında çiftin sahip olduğu yaşam standardı da göz önünde bulundurulabilir. Boşanma sonrası her iki tarafın da benzer bir yaşam standardını sürdürebilmesi hedeflenir.

 

Yerel Yasalara Göre Belgeler: Bazı yerlerde, nafaka miktarını belirlemek için yerel yasalarca belirlenen belirli formüller veya rehberler vardır. Bu formüllere göre hesaplamalar yapılır.

 

Taraflar Arasındaki Anlaşma: Taraflar, nafaka miktarı konusunda mahkeme kararı yerine kendi anlaşmalarını da yapabilirler. Ancak, bu anlaşmaların yasalara uygun ve adil olduğundan emin olmak için avukat tavsiyesi almak önemlidir.

 

Nafaka miktarı, her boşanma davasında farklı olabilir ve adil bir sonuç sağlamak amacıyla çiftlerin özel koşullarına ve yerel yasalara uygun şekilde belirlenir. Bu nedenle, bir avukatın rehberliği ve yerel yasalara danışmak, nafaka miktarını belirleme sürecini kolaylaştırabilir.BOŞANMA DAVALARINDA TEMYİZ SÜRESİ NASILDIR?

Boşanma davalarında temyiz süresi, ülkenizin ve bölgenizin hukuki düzenlemelerine ve mahkeme kararına bağlı olarak değişebilir. Genellikle temyiz süresi, mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra başlar. İşte temyiz sürecinin genel adımları:

 

İlk Karar: Boşanma davası sonucunda verilen mahkeme kararı, önce birinci derece mahkeme tarafından verilir. Bu kararın taraflara tebliğ edilmesinin ardından temyiz süreci başlar.

 

Temyiz Başvurusu: Taraflardan biri veya her ikisi, birinci derece mahkeme kararına itiraz etmek için temyiz başvurusu yapabilir. Temyiz başvurusu, genellikle belirli bir süre içinde yapılmalıdır.

 

Temyiz Mahkemesi: Temyiz başvurusu, birinci derece mahkemenin kararını ikinci bir mahkemeye, yani temyiz mahkemesine taşır. Temyiz mahkemesi, birinci derece mahkemenin verdiği kararı yeniden değerlendirir.

 

Kararın Temyizi: Temyiz mahkemesi, birinci derece mahkemenin kararını onaylayabilir, değiştirebilir veya iptal edebilir. Bu kararın süreci tamamlaması ve temyiz mahkemesinin bir sonuca varması birkaç ay veya daha uzun sürebilir.

 

Temyiz süresi ülkenizin hukuk sistemine ve yerel yasalara bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, temyiz başvurusunun kabul edilip edilmemesi ve sonuçların ne kadar sürede verildiği de faktörler arasında yer alır. Temyiz süreci oldukça karmaşık olabilir ve profesyonel hukuki danışmanlık gerektirebilir.

 

Boşanma davalarında temyiz süreci, kararın hatalı olduğunu veya yasalara aykırı olduğunu düşünen tarafın hakkını arama imkanı sağlar. Ancak temyiz sürecinin sonucu belirsizdir ve temyiz mahkemesinin kararı, birinci derece mahkemenin kararının değişip değişmeyeceğine bağlı olarak değişebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Rolü

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların bir boşanma protokolü ile evliliği sona erdirdiği bir dava türüdür. Boşanma protokolü, her iki tarafın boşanma neticesinde elde edeceği hak ve menfaatler ile yükümlülükleri içeren, boşanmadan sonra dahi herhangi bir nedenle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda başvurulan temel belgedir. Bu nedenle, evliliğin hangi koşullarla sonuçlandığını belgeleyen bu protokolün bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması olası hak kayıplarını önleyecektir.

 

Taraflar bir boşanma protokolü üzenleyerek aşağıdaki konular üzerinden analaşabilirler:

 

Nafaka,

Velayet,

Maddi ve manevi tazminat,

Ev eşyalarının paylaşımı,

Boşanmada mal paylaşımı,

Katkı Payı Alacağı,

Katılma Alacağı.

Taraflar boşanma protokolü ile yukrıdaki tüm hususlarda anlaşabileceği gibi bazı konuların çözümünü boşanma sonrasına da bırakabilirler. Tarafların bu konularda yapacakları her tercih farklı hukuki sonuçlar doğuracaktır. Boşanma avukatı, protokol metninin taraflar açısından doğruracağı hak ve yükümlülükleri ayrıntılı bir hukuki incelemeye tabi tutar. Böylece, mahkeme tarafından protokol esas alınarak boşanma kararı verildikten sonra ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar öngörülerek gerekli önmlemler alınır. Örneğin, taraflar mal paylaşımı konusunda birbirinden herhangi bir hak ve alacak talep etmeyecekse, bu hususun ayrıntılarıyla protokole yazılması boşanma sonrasında meydana gelebilecek tartışmaları ortadan kaldıracaktır. Taraflar, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde ayrı bir dava ile mal paylaşımı talep hakkına sahiptir.

 

Boşanma protokolünün bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması eşlerin boşanma sürecinde üzerinde düşünmedikleri olası uyuşmazlıkların kolay, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini sağlar. Boşanma protokolü içeriği tarafların istemlerine ve şartlarına göre değişmekle birlikte, tarafların birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadıkları bir boşanma protokolü örneği aşağıdadır:

 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN