BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİ İÇİN TALEP DİLEKÇESİ

BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİ İÇİN TALEP DİLEKÇESİ

BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİ İÇİN TALEP DİLEKÇESİ


Boşanma Kararının Kesinleşmesi İçin Talep Dilekçesi

BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİ İÇİN TALEP DİLEKÇESİ

KAYSERİ 3. AİLE MAHKEMESİNE

Dosya No:  2017/............ E.
2018/...... K.

Talep Konusu:  Mahkemenizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamını boşanma yönünden istinaf etmediğimizden ve bu hususu istinaf dilekçelerimizde de açıkça beyan ettiğimizden ilamın boşanma yönünden kesinleştirilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 27.03.2019

-

-

-

Talepte Bulunan Davacı

Talepte Bulunan Davalı

boşanma dava dilekçesi boşanma davası cevap dilekçesi örneği çekişmeli boşanma davası dava dilekçesi boşanma davası davasından feragat dilekçesi güven sarsıcı davranış boşanma dava dilekçesi boşanma davasında mallara tedbir konulması dilekçesi

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN