Boşanma Davasında Mallara Tedbir Konulması Dilekçesi

Boşanma Davasında Mallara Tedbir Konulması Dilekçesi

Boşanma Davasında Mallara Tedbir Konulması Dilekçesi


boşanma davasında mallara tedbir konulması dilekçesiBoşanma Davasında Mallara Tedbir Konulması Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI :  
DAVALI :  
KONU : Tasarruf yetkisinin sınırlanması talebidir.
AÇIKLAMALAR :  

1- Müvekkil ile davalı ...............tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların ikisi reşit olmuş üç çocuğu bulunmaktadır.

2- Davacı ile davalı evlilik birliği kurulduğundan beri her şeyi ortak almışlardır. Evlilik birliğinde giderlere sadece koca değil, kadın da ortak olmuştur. Kısaca ev, araba, arsa, yazlık ev vs tüm birikimler karı ve koca tarafından birlikte yapılmıştır.

3- Ancak son yıllarda kocanın hayatında başka bir kadın yer almaya başlamıştır. Bunun üzerine de davacı boşanmaya karar vermiştir.

4- Bu durumu fark eden koca, evlilik birliği içerisinde edinilen tüm malları kaçırmaya başlamıştır. Koca, kötüniyetli olarak evlilik birliği içerisinde edinilen malları satmıştır.

5- Davalının tavır ve hareketleri malları kaçırmak olduğundan davacının ortak olan tüm taşınmazlar ve araçlar üzerinde ihtiyati tedbir konulmasını isteme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİL : TMK, Tanık beyanları, aile nüfus kayıtları, boşanma davası ve her türlü yasal delil
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilen nedenlerle müvekkilin haklarının korunabilmesi bakımından ortak
taşınmazlar ve araçlar bakımından İHTİYATİ TEDBİR konulmasını, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya bırakılmasını arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN