LAZER EPİLASYON YANIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT

LAZER EPİLASYON YANIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT

LAZER EPİLASYON YANIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT


LAZER EPİLASYON YANIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT

Günümüzde lazer epilasyon merkezlerinin sayısı oldukça arttı ve insanlar tarafından da lazer yöntemi oldukça tercih edilir hale geldi. Ancak bazı lazer epilasyon merkezlerinde doktor bulunmamasından dolayı işlemler tamamen eğitimsiz, bilinçsiz kişiler tarafından yapılmakta ve bu durum da vücutta yanık oluşabilmesine sebebiyet vermektedir.

Yargıtay güncel kararları der ki; lazer epilasyon neticesinde vücutta yanık oluşur ise lazer epilasyon merkezine tazminata hükmedilir.

Yanık oluştuğu zaman mutlaka ve mutlaka yanığın fotoğrafını çekmelisiniz. Hastaneden rapor almalısınız. Hatta ve hatta yanık çok ağır boyutta ya da yüzünüzde ise Cumhuriyet Savcılığına olası kast ile yaralamadan suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Kişinin dış görünüşü oldukça önem arz eder. Bazı lazer epilasyon merkezleri ise insanlara boş vaatler vermektedirler. Altı seansta işlemin biteceğini söyleyip de yirmi dört seansta dahi bitiremezler. Vaat ettiklerini yapamayınca da sizde hormonal bozukluk olduğunu iddia ederler. O yüzden lazer epilasyon merkezine gitmeden önce herhangi bir aksilikte elinizi güçlendirmek için hormonal bozukluğunuzun olmadığına dair bir rapor alın. Şayet hormonal bozukluğunuz var ise hormonal bozukluğu giderip lazere o şekilde başlayın.

Sevgili okuyucular, unutmayınız ki kusurlu hareketle yanık oluşmasına sebebiyet verenler tazminat ödemekle yükümlü olurlar. Yanık sadece cilt hassasiyetinden oluşmaz. Aynı yere defalarca atış yapılması durumunda da yanık oluşur.

KAYSERİ NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA KONUSU : 200.000,00 TL MANEVİ TAZMİNAT TALEBİMİZDEN İBARETTİR.
AÇIKLAMALAR :

,

1- Müvekkilim vücudunda oluşan kıl ve tüylerden rahatsız olmasından mütevellit ................. lazer epilasyon merkezine gitmiştir. Lazer epilasyon merkezi müvekkilimin kıl köklerini inceledikten sonra '' Altı seansta biter, merak etmeyin, kesin çözüm alacağız'' diyerek sözleşme imzalatmışlardır. Müvekkilim de bu duruma aldanıp lazer epilasyon merkezine gitmeye başlamıştır ve yüklü miktarda ödeme yapmıştır.

2- Ancak seanslar başladıktan sonra müvekkilimin vücudunda yanıklar oluşmaya başlamıştır. Atış yapan bayana 'canım çok yanıyor, biraz duralım' dediği halde bayan ısrarla atış yapmaya devam etmiştir. Hatta makine dahi çok ısınmıştır ama bayan yine de durmamıştır. Oysaki bu makinelerin belli aralıklarla dinlendirilerek çalıştırılması gerekmektedir. Ayrıca aynı yere defalarca atış yapılınca da yanık oluşması zaten beklenen bir sonuçtur.

3- Müvekkilim lazer epilasyon merkezini arayıp ''vücudum su topladı, canım çok yanıyor' demesine rağmen 'Hassas ciltlerde normaldir, bir şey olmaz' yanıtını almıştır. Müvekkilime yanık için bir krem dahi verilmemiştir.

4- Müvekkilim işlem sırasında 'üst kolumda tüy yok, oraya atış yapmayın' demesine rağmen müvekkilimin üst koluna da atış yapılmıştır. Bu atıştan sonra da müvekkilimin hiç kıl ve tüy olmayan yerinde dahi kıl ve tüy çıkmıştır. Zira Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere lazer işleminde tüysüz yere atış yapıldığında ters etki doğurur. Müvekkilim sonuç almak şöyle dursun, eski vücudunu özler hale gelmiştir, dertsiz başına dert almıştır.

5- Müvekkilim yanık için hastaneye gitmiş ve ikinci derece yanık oluştuğu bilgisi müvekkilime verilmiştir.

6- Lazer epilasyon merkezi müvekkilimin vücuduna kusurlu hareketleriyle birçok zarar vermiştir. Personeller ilgisiz, ölçüsüz ve dikkatsiz davranmışlardır. Doktorlar da İŞLEM SONRASI KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMASINA rağmen kontrol dahi etmemişlerdir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı şirketin kusurlu eyleminden ötürü işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDEN : TBK ve ilgili diğer mevzuat
HUKUKİ DELİL : Yanıkla ilgili fotoğraflar
Hastane kayıtları, adli muayene raporu
Tanık beyanları
Bilirkişi incelemesi ve her türlü delil
İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 200.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak, davacı müvekkile verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim. TARİH

DAVACI VEKİLİ
AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN