BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA DAVA DEĞERİNİ ARTIRMA

BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA DAVA DEĞERİNİ ARTIRMA

BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA DAVA DEĞERİNİ ARTIRMA


BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA DAVA DEĞERİNİ ARTIRMA

BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA DAVA DEĞERİNİ ARTIRMA

Sevgili okuyucular, tahkikat aşamasında belirlenen tutar, sizin dava açtığınız tutardan daha yüksek ise dava değerini artırabilirsiniz.

KAYSERİ ......ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO :  
DAVACI :  
VEKİLİ :  
DAVALI :  
VEKİLİ :  
KONU : Bilirkişi raporu neticesinde dava dilekçesinde belirlenen tutarı artırma talebi
AÇIKLAMALAR : ......................tarihinde düzenlenen bilirkişi raporu neticesinde ...................tarihinde gerçekleşmiş kazada hayatını kaybeden ..... hak sahiplerinin maddi tazminat istemine yönelik açmış olduğumuz davada müvekkillerimiz;

...................
.......................
...................... lehine tazminat belirlenmiştir.

Fakat biz bilirkişi raporunda belirlenen tazminatın esas alınmasını istiyoruz.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle tazminat oranının artırılmasını, vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN