TRAFİK KAZASI MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇE

TRAFİK KAZASI MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇE

TRAFİK KAZASI MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇE


TRAFİK KAZASI MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇE

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : 

VEKİLİ : Avukat Gizem Gül Uzun 

DAVALILAR : 
1-

2-


TALEP KONUSU : 11.10.2019 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu müvekkilin yaralanması sebebiyle uğradığı zarara yönelik maddi ve manevi tazminat taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
1-Müvekkilim ......................., kaza tarihinde Adana ili, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesinde, POLİS MEMURU olarak asayiş motosikletli yunus timlerinde görev yapmaktadır. 11.10.2019 tarihinde saat 14.30 sularında müvekkilimin ekip arkadaşı...........................ile görevini ifa etmektedir. Ordu Caddesinden Cumhuriyet Caddesi istikametine seyir halinde iken Türkkuşu Caddesinden Ordu Caddesine doğru gelen....................... plakalı araç TERS YÖNE GİREREK müvekkilimin kullanmış motosikletin yan tarafına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile müvekkilim ................ve arkadaşı ................. yere oldukça sert bir şekilde düşmüş, müvekkilimin vücudu sert zemine çarpmıştır. Düşmenin etkisiyle müvekkilim .............................. hem geçici hem sürekli iş göremezliğe sahip olmak üzere ağır yaralanmıştır. 


2-Bu kaza nedeniyle sigorta şirketi nezdinden sigortalı olan .............. plakalı araç sürücüsü ters yöne girmesi sebebiyle %100 kusurludur. Müvekkilime bu kaza nedeniyle HİÇBİR KUSUR ATFEDİLMEMİŞTİR. Kaza tespit tutanağı ektedir.(EK-1)


3-Bu kaza nedeniyle müvekkilim hem geçici hem de sürekli olarak iş göremez hale gelmiştir. Ayrıca müvekkilim bu kaza nedeniyle ilaç ve tedavi masrafları da yapmıştır. KEZA MÜVEKKİLİMİN BU KAZA NEDENİYLE SOL KOLUNDA KALICI İZ KALMIŞTIR. Müvekkilime ait sağlık raporları da ektedir.(EK-2)


4-Müvekkilim adına Magdeburger Sigorta Şirketine 29.09.2021 tarihinde başvuru yapmış olmamıza karşın tarafımıza herhangi bir dönüş yapılmamıştır. Bu hususa ilişkin PTT gönderi bilgileri ve başvuru örneği ektedir.(EK-3)

5-Müvekkilim bu kaza nedeniyle tedavi görmeye devam edecektir. Bu nedenle müvekkilimin geçici iş göremezlik tazminatının, kalıcı iş göremezlik tazminatının, tedavi masraflarının ve devam edecek olan tedavi masraflarının, her türlü tedavi giderlerinin, ilaç giderlerinin ve rapor giderlerinin müvekkilime ödenmesi gerekmektedir.

6-Müvekkilimin sürdüğü motosiklette yolcu konumunda olan, arkada oturan ............. da ifadesinde ''........ekip arkadaşım ..................... ile birlikte görevimizi ifa ediyorduk. Ben arka koltukta yolcu konumundaydım. Ordu Caddesi üzerinde seyir halinde iken Türkkuşu Caddesinden Ordu Caddesine doğru gelen plakasını .............. olarak öğrendiğim araç ters yöne doğru gidiyordu ve motosikletin yan tarafına vurarak bize çarptı ve sürükledi. Çarpmanın etkisiyle ben ve arkadaşım ........................ yere düşerek yaralandık. Olay yerine gelen ambulansla tedavi amaçlı hastaneye gittik. Tedavimizi olduktan sonra ifade vermek için polis merkezine geldim.......'' demiştir.

7-Polis tarafından tutanak ise şu şekildedir:
''11.10.2019 tarihinde saat 14.25 sularında Haber Merkezi, Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde ....... telsiz kodlu Yunus ekiplerinin yaralanmalı kazaya karıştığını anons etmesi üzerine ............................polis memuru ............ ve polis memuru.............................yaralanmıştır. ..................................kazayla ilgili Yurtiçi kargonun güvenlik kamerasının kaza anını görebileceği anlaşılmış, tahkikata başlanılmıştır.'' 
denilmektedir.

8-Sigortacı aksine sözleşme yoksa sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararı tazmin ile yükümlüdür.

Her ne kadar bu sebeple davalı sigorta şirketine çekilen ............. tarihli ihtarnameyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulmuşsa da, davalı sigorta şirketi müvekkilin bu taleplerini cevapsız bırakmıştır. Bu sebeple dava yoluna gitmemiz hasıl olmuştur.

Açıklanan tüm bu sebeplerle kazadan dolayı mahkemenizce yapılacak tespitler ardından belirlenecek fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak üzere; meydana gelen kaza neticesinde müvekkilin sağlık masrafları ile iş göremediğinden kaynaklanan kazanç kaybı nedeniyle maddi tazminat ve kazanın oluşturduğu olumsuz etkenler nedeniyle manevi tazminatın hesaplanarak tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz.HUKUKİ SEBEPLER : 6047 Sayılı KTK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİL : 

*Ruhsat fotokopisi*Kaza tespit tutanağı*Tedavi giderlerine ilişkin fatura ve belgeler*Sağlık raporları*İşgöremezlik raporu*Tanık*Bilirkişi ve sair her türlü delil

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;
1-Meydana gelen kaza neticesinde müvekkilin hastane tedavi giderleri ve iş göremediğinden kaynaklı kazanç kaybından dolayı şimdilik 30.000,00 TL maddi tazminat talebimizin yasal faizi ile davalılardan tahsiline,

2-Kazanın oluşturduğu olumsuz etkenler nedeniyle müvekkilin yaşadığı üzüntü ve elemin bir miktar azaltılabilmesi adına yargılama sonunda belirlenecek tutardan şimdilik 100.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline,

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 

DAVACI VEKİLİ

 AVUKAT GİZEM GÜL UZUN 

 

TRAFİK KAZASI MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇE, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından hazırlanmıştır.

 

trafik kazası manevi tazminat cevap dilekçesi

trafik kazası manevi tazminat cevaba cevap dilekçesi

araç değer kaybı için sigorta şirketine başvuru dilekçesi

araç değer kaybı dava dilekçesi

trafik kazası araç değer kaybı dava dilekçesi

araç değer kaybı-araç değer kaybı tazminatı

araç değer kaybı tazminatı nedir

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN