TÜKETİCİ MAHKEMESİNE VEKALET SUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE VEKALET SUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE VEKALET SUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


tüketici mahkemesine vekalet sunma dilekçesi örneğiTÜKETİCİ MAHKEMESİNE VEKALET SUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KAYSERİ 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

-

Dosya No : 2019/..
Davalı :  
Vekileri : Av.GİZEM GÜL UZUN
Konu : Sayın Mahkemeniz nezdinde bulunan müvekkile ait dosyada davalı vekili sıfatıyla vekilliğini üstlendiğimiz .............................. İş Merkezi adına vekil olarak usulüne uygun ve harçlandırılmış olan onaylı vekâletlerin kabulü ile iş bu dosyayı uyap üzerinden kontrolünü ve takibini yapabilmemiz için uyap sistemine kaydının yapılmasını ve dosyanın bir suretinin tarafımıza verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 19.02.2019
    Davalı Vekili
    Av. GİZEM GÜL UZUN

Vekaletname mahkemeye sunulunca işlerlik kazanmaktadır. Bugün ki yazımızda meslektaşlarımız için vekalet sunma dilekçesi örneğini paylaşacağız. İlgili dilekçenin ekine vekaletname tutularak dosyaya vekalet sunulabilmektedir. Ayrıca bugün ki paylaştığımız dilekçenin mahkeme kalemine sunulması ile birlikte dosyadan bir suret fotokopi alınması mümkün olacaktır. Avukatlık Kanunu uyarınca dosya incelemesi için vekaletnameye gerek olmamasına rağmen dosyadan örnek yada fotokopi almak için vekalet sunulması kanuni bir mecburiyettir. Vekaletname mahkemeye sunulurken muhakkak vekaletnamenin aslı yada asli gibidir örneğinin sunulması gerekmektedir.Dosyaya Vekalet Sunma ve Fotokopi İsteme Dilekçesi hukuk mahkemesi ise hukuk ön büro, ceza mahkemesi ise ceza ön bürodan taratılmalı ve dosyaya sunulmalıdır. Dilekçe hazırlanırken yazım tarihi ve hangi mahkemeye verilecek ise o mahkemenin ismi muhakkak dilekçede yazılı olmalıdır.

MERSİN 14.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE    
DOSYA NO :  
DAVACI :  
VEKİLİ :  
DAVALI :  
VEKİLİ :  
DİLEKÇE KONUSU : Mahkemenizde bulunan kovuşturma dosyasına vekil olarak atandığımızı gösterir vekaletname aslının sunulması ve kabulü, ayrıca dosyadan bir suret fotokopi talebi hakkındadır.

Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz vekaletnameyi yukarıda dosya numarası yazılı soruşturma dosyasına sunuyoruz. Vekaletname ile birlikte;

  1. Dosyaya vekil olarak kaydımızın yapılmasını,
  2. Kayda müteakip yapılacak tebligatların tarafımıza yapılmasını,
  3. UYAP sisteminde ki evraklara ulaşabilmemiz için erişim verilmesini ,
  4. Ayrıca Dosyadan bir suret fotokopinin tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN