NAFAKA ARTIRILMASI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NAFAKA ARTIRILMASI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NAFAKA ARTIRILMASI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


NAFAKA ARTIRILMASI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİNAFAKA ARTIRILMASI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NAFAKA ARTIRILMASI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KAYSERİ NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :  
VEKİLLERİ : AV. GİZEM GÜL UZUN
DAVALI :  
KONU : Aylık 150 TL olan iştirak nafakasının 850 TL artırımı ile aylık 1000 TL’ye çıkartılması talebimizdir.
AÇIKLAMALAR :  

Davalı ile müvekkilimiz 1. Aile Mahkemesinin .......................... tarih, 2009/..... E ve 2009/.................... karar sayılı ilamı ile boşanmışlardır.

Boşanma sonucu eşlerin müşterek çocuğu ........................... doğumlu, .................................. T.C. kimlik numaralı .............................’ un velayeti annesine bırakılmıştır. Bu ilamda müşterek çocuk için aylık 150 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.

2009 yılında hükmedilen 150 TL iştirak nafakası, günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun büyümesi ve ihtiyaçların artması sonucu yetersiz kalmıştır. Müşterek çocuk halen okumaktadır.

Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon karşısındaki paranın alım gücündeki düşüş ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEP : MK m.182 ve ilgili mevzuat
HUKUKİ DELİL : Kayseri 1.Aile Mahkemesi 2009/...... E. 2009/............... K. sayılı karar, tarafların mali ve ekonomik durum araştırması, nüfus kayıtları, tanıklarımız, yasal ve takdiri diğer deliller
NETİCE-İ TALEP : Arz edilen nedenlerle aylık 150 TL olan iştirak nafakasının 850 TL artırımı ile aylık 1000 TL’ye çıkartılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 22.02.2019

DAVACI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

EK: Onanmış vekaletname örneği

Kayseri 1. Aile Mahkemesi 2009/..... E. 2009/.........................K. Sayılı Karar

Nafaka Nasıl Artırılır?

Halihazırda hükmedilmiş olan nafaka miktarının, artış oranı(hakim tarafından belirli bir artış oranı öngörülmüşse) uyarınca artırılmış olmasına rağmen yetersiz kaldığı durumlarda nafakanın artırılması talebinde bulunulabilir.

Nafakanın artırılabilmesi için devam etmekte olan boşanma davasında nafakanın artırılmasına ilişkin talepte bulunulabileceği gibi, boşanma davasının kesinleşmiş olması halinde ayrıca bir nafaka artırım davası açılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da şudur: Boşanmanın kesinleşmesi akabinde, daha önce talep edilmemiş olan nafakanın talep edilmesi için 1 yıllık hak düşürücü süre söz konusu olmaktadır. Ancak nafaka talep edilmiş ve boşanma davası ile birlikte karara bağlanmışsa, yalnızca nafakanın artırılmasına ilişkin olarak açılacak olan dava, nafaka sona erene kadar açılabilecektir.

a) Boşanma Davası Devam Ederken Ara Kararla Hükmedilen Nafakanın Artırılması

Boşanma davası devam ettiği sürece tedbir nafakasının artırılması, boşanma davasına bakmakta olan hakimden talep edilebilir. Çekişmeli boşanma davaları, özellikle çok tanıklı dosyalarda ilk derece aşamasında 1.5 - 2 sene kadar sürebilmektedir. Dolayısıyla tarafların enflasyon ve gelir durumu, dava boyunca değişiklilik gösterebilmektedir. Örneğin 2022 yılında açılmış olan bir davada aylık 12.000 Türk Lirası geliri olan nafaka yükümlüsünün gelirinin, 2023 yılında 20.000 Türk Lirasına yükselmesi halinde, nafaka yükümlüsünün geliri oranında evlilik ve çocuk giderlerine katılması gerekeceğinden dolayı nafakanın da artırılması gerekecektir.

Bu durumda nafaka artırımına ilişkin olarak talep dilekçesi verilebileceği gibi, duruşmada sözlü olarak da talepte bulunulabilir. Ancak duruşma öncesinde talep dilekçesi verilip, eğer varsa dilekçe ekinde nafaka artırım talebini destekleyen delillerin sunulmasına rağmen mahkeme tarafından talebe ilişkin olarak olumlu veya olumsuz herhangi bir ara karar kurulmaması halinde duruşma esnasında sözlü olarak hatırlatılması tavsiye edilmektedir.

b) Boşanma Davası Bittikten Sonra Nafaka Artırım Davası

Boşanma davası bittikten ve kesinleştikten sonra nafaka artırım davası, boşanmada talep edilmeyip sonradan talep edilen nafaka davası ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Boşanma davasının kesinleşmesi akabinde nafaka davası açılabilmesi için 1(bir) yıllık hak düşürücü süre söz konusu olmaktadır. Ancak nafaka artırım davasının açılabilmesi açısından bu neviden herhangi bir sınırlama söz konusu değildir; nafaka yükümlülüğü devam ettiği sürece açılabilir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN