HAKARET VE TEHDİT SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

HAKARET VE TEHDİT SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

HAKARET VE TEHDİT SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


 

HAKARET VE TEHDİT SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: 

VEKİLİ : Av. GİZEM GÜL UZUN

ADRES :

ŞÜPHELİ: 

KONU : Hakaret ve tehdit suçundan suç duyurumuzdur.

HAKARET VE TEHDİT SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

AÇIKLAMALAR:

Ekli vekaletname uyarınca müşteki vekiliyim. 

Müvekkil ile boşandığı eşi ****************'ın Kayseri 6. Aile Mahkemesinin 2022/***Esas sayılı dosyası ile devam eden iştirak nafakasının artırılması davasında şüpheli 04.04.2023 tarihli celsede davalı tanığı olarak dinlenmiştir, dosyanın celbini talep ederiz. Şüpheli duruşmada aşağıdaki şekilde beyanda bulunmuştur: 

Davalı tanığı: ************** - ************** T.C kimlik nolu,1989 d.lu, -Tarafları tanır. Engel hali yok. Tanığa HMK 256. Maddesi uyarınca "a) Gerçeği söylemesinin önemi, b) Gerçeği söylememesi hâlinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, ç) Duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan mahkeme salonunu terk edemeyeceği ve gerekirse diğer tanıklarla yüzleştirilebileceği", hususları açıkça anlatıldı. HMK 258. Maddesi uyarınca yemini soruldu. Tanık da cevaben "sorulacak sorulara hiçbir şey saklamadan doğru cevap vereceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum" demekle yemini yaptırıldı. Soruldu. 

BEYANINDA: davalı arkadaşım olur. Davalı avukattır, davalının kendisine ait ofisi yok, başka bir avukat ile çalışıyor. Davalı asgari ücret düzeyinde bir gelir elde ediyor, davalı çalışkan birisi ancak şartlar farklı. Davalı boşandıktan sonra ailesi ile birlikte oturmaya başladı. Davacıyı tanımıyorum gelir ve giderlerini bilemem. dedi.

Davalı vekilinin talebi üzerine tanıktan soruldu; ben kayseriliyim, davalı, çocuğunu görmeye geldiğinde onu kayseride ben ağırlıyorum bir iki defa davalı apartta kaldı ama benim buna gönlüm el vermedi. dedi.

Davacı vekilinin talebi üzerine tanıktan soruldu; davalıyı iki yıldır tanıyorum, dedi

Davacı asıl söz alarak, sizim babanız bizim kapımızın önüne gelen badigart mı diye sorulsun dedi.

Davacı asılın talebi üzerine tanıktan soruldu : benim babam badigart değildir, ben babam için ölürüm, öldürürüm. Bilgi ve görgüm bundan ibarettir, tanıklık ücreti talebim yoktur, dedi. Beyanı okundu, imzası alındı.

Bahse konu davada müvekkil davacı durumdadır, 04.04.2023 tarihli celsede müvekkil ve Kayseri Barosu avukatlarından Av. ****************, Av. *********************, müvekkilin tanık olarak dinlenen annesi ***********, babası ***********, eniştesi *********** da bulunmaktadır. Şüpheli bahsi geçen celsede tanık olarak dinlendiği sırada duruşma salonunda müvekkile ve müvekkilin ailesine hitaben babam için ölürüm de öldürürüm de sizi de öldürürüm şeklinde beyanda bulunmuştur, müvekkil ve ailesini alenen duruşmada salonunda tehdit etmiştir, müvekkil ve ailesi Kayseri'de ikamet etmekte olup, boşandığı eşi çocuk teslimi esnasında arbede yaratmış, tartışma çıkarmış ve müvekkilin beyanına göre de boşandığı eşi çocuk teslimi esnasında çocuğu alıp kaçırabilmek için bodyguard getirmiştir, bu yaşanan olayla ilgili Kayseri 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/**** Esas sayılı dosya ile ceza davası açılmış ve taraflar cezalandırılmıştır. İşbu dosyada adı geçen şüphelinin babası *************'ın müvekkilin babası **********'a karşı yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından soruşturması devam etmek olup dosya tefrik edilmiş ve dosya Kayseri CBS 2022/*****soruşturma numarasına kaydedilmiştir. 

Müvekkilin iştirak nafakası dosyasında tanık olarak dinlenen şüphelinin gerek evlilik birliğinde gerek çocuğu ile ilgili herhangi bir konuda bilgisi olmadığından neden tanık olarak dinlendiğini düşünmeye başlamış ve duruşmada yukarıda bahsi geçen dosyada yargılanan *******************'ın oğlu olup olmadığını sormuştur, müvekkilce **************'ın boşandığı eşinin çocuk teslimi esnasında getirdiği bodyguard olduğu bilinmektedir, kaldı ki bu husus müvekkilin annesi ve babası tarafından da bilinmektedir, yaşanan arbede de onlar da bulunmaktadır. Hal böyleyken müvekkil duruşmada yasal hakkını kullanarak soru sormuş ve tanık olarak dinlenen şüpheli bir anda sinirlenerek babasının bodyguard olmadığını, babası için ölebileceğini ve öldürebileceğini söylemiştir, mahkemece zapta geçirilmemiş olup tanığın müvekkil ve ailesine karşı sizi de öldürürüm beyanları mevcuttur, bu hususta yukarıda bilgilerini verdiğimiz avukat meslektaşların ve müvekkilin ailesinin de bilgi ve görgüsünün alınmasını talep ederiz. Keza tanık olarak dinlenen şüpheli duruşma çıkışında da agresif tavırlarını sürdürmüş, müvekkile hitaben 'gerizekalı' demiştir. 

Müşteki oldukça mağdur durumdadır. Müşteki müvekkil de avukatlık mesleğini ifa etmekte olup, annesinin babasının ve meslektaşlarınını önünden küçük düşürülmeye çalışılmış ve alenen tehdit edilmiştir. Şüphelinin yaptığı bu tehdit ve hakaret içerikli eylemlerle müvekkil büyük bir korku duygusuna kapılmış, her an tedirgin bir şekilde yaşamaktadır. Bilindiği üzere Tehdit suçunun meydana gelmesi için ağır ve haksız bir zarara uğratılacağının mağdura bildirilmesi gerekir.Tehdit, mağdurun karar verme ve özgür hareket etme özgürlüğünü kısıtlayacak, mağdurun iç huzurunu bozacak ve onu endişeye sevkedecek nitelikte olmalıdır. Tehdit suçunun manevi unsuru açısından genel kast yeterlidir.“Gözdağı verme” olarak tanımlanan tehdit, bir kimseye zarara ya da kötülüğe uğratılacağının bildirilmesidir. Bu bildirim sözlü olabileceği gibi başka yollarla ve bu bağlamda davranışlarla da iletilebilir. Tehdidin, mağdurun iç huzurunu bozmaya, onda korku ve endişe yaratmaya objektif olarak elverişli bulunması yeterli olup, saldırının kişinin veya başkasının hayatına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına, belirli bir ağırlıkta olmak kaydıyla malvarlığına veyahut bunlar dışındaki sair bir kötülüğe yönelik olması gereklidir.

Sanığın duruşmada mağduru kastederek “Devlet bana ne yaparsa yapsın ben bunu bitiririm” şeklindeki sözleri (Y4CD-K.2019/13043),

“Günlerini görecekler” (Y4CD-K.2021/5643),

HUKUKİ DELİL : Kayseri 6.Aile Mahkemesinin 2022/ Esas sayılı dosyası, Kayseri CBS 2022/75**** soruşturma numaralı dosyası, Kayseri 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/1881 Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, kamera kaydı, yasal deliller ve sair her türlü delil

HUKUKİ SEBEP : TCK, CMK, TBK, HMK, Anayasa ve sair ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü şüpheli kişi hakkında soruşturma yürütülmesini ve kamu davası açılmasını Sayın Savcılığınızdan arz ve talep ederim.07.04.2023

MÜŞTEKİ VEKİLİ

Av. GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN