BOŞANMA DAVASI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

BOŞANMA DAVASI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

BOŞANMA DAVASI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI


BOŞANMA DAVASI SORU CEVAP

EVLİLİK İÇİN GEREKEN EVLİLİK YAŞI KAÇTIR?

Evlilik için gereken yaşı belirleyen yasalar, ülkelere ve bölgelere göre değişebilir. Genellikle ülkeler, evlilik için yasal yaş sınırı belirlerler. Örneğin, Türkiye'de evlilik için yasal yaş sınırı kadın ve erkek için de 18'dir. Ancak bazı durumlarda, 16 veya 17 yaşındaki kişilerin de evlenebilmelerine izin verilebilir, ancak bu durumlarda ebeveynlerin veya mahkemenin onayı gerekebilir. Bu nedenle, yaş sınırı ülkeden ülkeye ve hatta eyaletten eyalete değişebilir.

Evlilik yaşı ülkelere ve hatta bazen eyaletlere göre farklılık gösterir. Bazı ülkelerde evlilik yaşı yasal olarak belirlenirken, bazıları için de ahlaki ve kültürel faktörler belirleyici olabilir.

Örneğin, Türkiye'de yasal evlilik yaşı 18'dir, ancak belirli şartlar altında 17 yaşında da evlilik yapılabilir. Ancak, evlilik yaşının ne olursa olsun, bir kişinin evlenmek için hazır olup olmadığı, evliliğe hazırlık yapabilecekleri duygusal, zihinsel ve maddi açıdan hazır olup olmadığına bağlıdır.

Ancak, genel olarak evlenmek için yasal olarak yetişkin sayılan yani 18 yaşını doldurmuş olan bireylerin evlenebileceği kabul edilir. Bazı ülkelerde evlilik için yaş sınırı yasal velinin veya mahkemenin onayı ile düşürülebilir. Bu nedenle, evlilik için gereken yaş sınırı hakkında daha spesifik bilgi almak için yaşadığınız ülkenin yasal düzenlemelerine bakmanız gerekebilir.

Evlilik için gereken yaş, ülkeye ve eyalete/province göre değişebilir. Ancak birçok ülkede evlilik için asgari yaş sınırı bulunmaktadır. Genellikle, evlilik için asgari yaş sınırı 18 yaş olarak belirlenmiştir. Ancak bazı ülkelerde veya bölgelerde, evlenme yaş sınırı daha düşük veya yüksek olabilir. Bazı durumlarda, belirli şartları sağlayan kişilerin 18 yaşından önce de evlenebileceği hükümleri olabilir.

Ayrıca, evlilik için gereken yaş sınırının yanı sıra, evlenmek için diğer belirli şartlar da olabilir. Örneğin, bazı ülkelerde, evlenmek isteyen kişilerin önce belirli bir süre nişanlı kalması veya belirli bir yaşa kadar ebeveyn izni alması gerekebilir. Bu nedenle, evlilik için gerekli yaş sınırı hakkında doğru bilgiyi edinmek için, ülkenin veya bölgenin evlilik yasalarını incelemek önemlidir.

Psikolojiye göre ideal evlenme yaşı kişinin gelişim özelliklerine ve hayatındaki diğer faktörlere bağlıdır ve herkes için aynı olmayabilir. Bununla birlikte, genel olarak, insanlar 20'li ve erken 30'lu yaşlarında evlenmeye daha hazır ve olgun oldukları düşünülür.

Bireylerin evlenme yaşı, kişisel olgunluk, yaşam tecrübeleri, kişisel hedefler ve değerler, sosyal destek, kişisel ve toplumsal beklentiler gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu nedenle, herkes için ideal evlenme yaşı farklıdır ve herkes kendi koşullarına ve ihtiyaçlarına göre karar vermelidir.

Sonuç olarak, psikolojiye göre belirli bir ideal evlenme yaşı yoktur ve her bireyin bu kararı vermekte özgür olduğu unutulmamalıdır.

Ancak, genel olarak konuşmak gerekirse, yetişkinliğe ulaşmış, kendi hayatını ve geleceğini planlama becerisine sahip olan kişilerin evlenmeye hazır oldukları düşünülmektedir. Bu, kişinin olgunluğu, bağımsızlığı, duygusal istikrarı ve ilişki becerileri gibi faktörlere bağlıdır.

Sonuç olarak, "ideal" evlenme yaşı konusunda kesin bir yanıt olmamakla birlikte, evlilik kararı kişisel bir tercih olduğu için, birçok farklı faktör göz önünde bulundurularak alınmalıdır.

17 YAŞINI TAMAMLAMAYAN KÜÇÜKLER EVLENEBİLİR Mİ?

Evlilik yaşı ülkelere ve hukuki sistemlere göre değişebilir. Bazı ülkelerde, 18 yaşın altındaki kişilerin de evlenebilmesine izin verilebilir. Ancak, bu durum genellikle belirli şartlar ve kısıtlamalar altında olur.

Bazı ülkelerde, evlilik yaşı ebeveynlerin izniyle veya mahkeme kararıyla düşürülebilir. Ancak, bu durumda bile, çocuğun isteği ve refahı göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı ülkelerde, evlilik yaşı yasal bir muafiyetle daha düşük olabilir, ancak bu durum genellikle sadece özel durumlarda geçerlidir.

Bu nedenle, bir kişinin 17 yaşın altında evlenebilip evlenemeyeceği, yaşadığı ülkenin yasalarına ve kurallarına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak, birçok ülkede, 18 yaş altındaki kişilerin evlenme kararlarına ebeveynleri veya yasal velileri de dahil edilir ve bu kararın refahlarına zarar vermemesi sağlanır.

AYIRT ETME GÜCÜNE HAİZ OLMAYAN KİŞİLERİN EVLİLİĞİ GEÇERLİ MİDİR?

Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişilerin evliliği genellikle geçerli değildir. Ayırt etme gücü, bir kişinin evlilik yapmak gibi önemli bir karar verirken, kararın sonuçlarına ve sorumluluklarına tamamen anlayarak ve rasyonel olarak karar vermesi anlamına gelir.

Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişiler, yasal olarak evlenemezler. Örneğin, zihinsel engelli bir kişi veya akıl hastalığı olan biri evlenmek istese bile, ayırt etme gücüne sahip olmadıkları için yasal olarak evlenmelerine izin verilmez.

Ancak, bazı ülkelerde, evlilik öncesi sağlık muayeneleri veya psikolojik değerlendirmeler yapılarak, kişilerin ayırt etme güçlerinin olup olmadığına bakılır. Eğer bu inceleme sonucunda kişi ayırt etme gücüne sahip olduğu tespit edilirse, evlilik yasal olarak geçerli olabilir.

Özetle, ayırt etme gücüne sahip olmayan kişilerin evliliği yasal olarak geçerli değildir ve bu tür durumlarla ilgili yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye değişebilir.

 Akrabalar arasında gerçekleşen evlilikler geçerli midir?

Akrabalar arasında gerçekleşen evlilikler, birçok ülkede yasal olarak geçerlidir. Ancak, bazı ülkelerde, akraba evlilikleri belirli şartlarla ve/veya kısıtlamalarla düzenlenir. Bu nedenle, akraba evlilikleri ile ilgili yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye değişebilir.

Akraba evlilikleri, genetik bozuklukların ortaya çıkma riskini artırabilir. Bu risk, akraba olan kişiler arasındaki genetik benzerlik nedeniyle daha yüksektir. Bu nedenle, bazı ülkelerde akraba evlilikleri yasaklanabilir veya sınırlandırılabilir. Bu ülkelerde, akraba evlilikleri ancak belirli bir derecede akrabalık varsa yasal olarak geçerli olabilir.

Ayrıca, bazı ülkelerde, akraba evlilikleri toplumsal ve kültürel nedenlerle yaygın olabilir. Ancak, bu evliliklerde yasal düzenlemeler ve sosyal baskılar nedeniyle, akrabalık derecesi yakın olan kişilerin evlenmesi engellenebilir veya kısıtlanabilir.

Özetle, akraba evlilikleri birçok ülkede yasal olarak geçerli olabilir. Ancak, bu evlilikler genetik riskler taşıdığından, bazı ülkelerde düzenlenir veya sınırlandırılır.

Eşi hakkında gaipliğe karar verilen kişiler nasıl yeniden evlenebilir?

Eşi hakkında gaipliğe karar verilen kişilerin yeniden evlenmesi için bazı yasal prosedürler vardır. Bu prosedürler ülkelere ve yargı sistemlerine göre değişebilir. Genel olarak, eşi hakkında gaipliğe karar verilen kişilerin yeniden evlenmesi için şu adımları izlemeleri gerekebilir:

Eşin gaipliğe karar verildiğini kanıtlayın: Eşin gaipliğe karar verildiğini kanıtlamak için mahkeme belgesi gibi resmi belgeler gerekebilir.

Yasal olarak evlenebilecek durumda olduğunuzu kanıtlayın: Bazı ülkelerde, örneğin Türkiye'de, yeniden evlenmek için eşin ölümü veya boşanma kararı gibi başka nedenler olmadıkça, en az 300 gün beklemeniz gerekebilir. Bu süre içinde, bir sağlık kuruluşundan alınacak raporla da sağlıklı ve yasal olarak evlenebilecek durumda olduğunuzu kanıtlamanız gerekebilir.

Evlilik için gerekli belgeleri hazırlayın: Yeniden evlenmek için gereken belgeler ülkeye göre değişebilir. Genellikle, kimlik belgesi, nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, medeni durum belgesi ve evlenme izni belgesi gibi belgeler gerekebilir.

Nikah işlemlerini tamamlayın: Yeniden evlenmek için nikah işlemleri yapmanız gerekecektir. Nikah işlemleri de ülkelere göre farklılık gösterir. Nikah işlemleri için gereken belgeleri hazırlamanız, nikah töreni için bir tarih belirlemeniz ve nikah memuru veya dini lider ile iletişime geçmeniz gerekebilir.

Özetle, eşi hakkında gaipliğe karar verilen kişilerin yeniden evlenmesi için belirli yasal prosedürleri takip etmeleri gerekmektedir. Bu prosedürler ülkelere göre değişebilir, bu nedenle yerel yasal düzenlemeleri takip etmek önemlidir.

Kadınlar boşandıktan kaç gün sonra yeniden evlenebilir?

Kadınların boşandıktan sonra yeniden evlenmeleri için ülkeden ülkeye ve hukuki düzenlemelere göre farklı süreler belirlenmiştir. Örneğin, Türkiye'de, boşandıktan sonra kadınların yeniden evlenebilmesi için kanunda belirlenen bekleme süresi 300 gündür. Bu süre, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde belirtilmektedir. Bu süre, kadının boşanmadan sonra hamile kalması ve yeni evliliğinde çocuk sahibi olması durumunda kısaltılabilmektedir.

Ancak, her ülkede ve hukuki düzenlemelerde farklı süreler belirlenebilir. Dolayısıyla, kadınların boşandıktan kaç gün sonra yeniden evlenebilecekleri konusunda kesin bir cevap vermek mümkün değildir. İlgili ülkenin kanunlarını inceleyerek, evlilik için gerekli süre hakkında bilgi edinmek gereklidir.

Kadınlar iddet müddetinin kaldırılması için dava açabilir mi?

İddet müddeti, kadınların boşanma sonrası yeniden evlenebilmeleri için belirlenen süredir ve İslam hukukunda belirlenmiştir. Ancak, iddet müddeti uygulaması ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Günümüzde birçok ülkede, kadınların iddet müddetinin kaldırılması için dava açmaları mümkündür. Bu ülkelerde, evliliklerin sona ermesinden sonra kadınların hemen yeni bir evlilik yapabilmesine izin veren yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, özellikle kadınların haklarını korumak ve onları ayrımcılıktan korumak için yapılmaktadır.

Ancak, iddet müddetinin kaldırılması için dava açmanın mümkün olmadığı ülkeler de vardır. Bu nedenle, ilgili ülkenin yasal düzenlemelerini incelemek ve evlilik sonrası iddet müddeti hakkında bilgi edinmek önemlidir.

Evlenme başvurusu nereye ve hangi belgelerle yapılır?

Evlenme başvurusu, genellikle çiftlerin ikamet ettikleri belediyenin evlendirme memurluğuna yapılır. Evlenme başvurusu yapmak için gerekli belgeler de ülkeden ülkeye ve hatta eyaletlere, bölgelere, şehirlere göre değişebilir. Fakat genel olarak evlenme başvurusu için gereken bazı belgeler şunlardır:

Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)

Nüfus kayıt örneği

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Sağlık raporu

Bekarlık belgesi

Fotoğraflar

Gerekli olan ücretlerin ödendiğini gösteren makbuz

Ayrıca, bazı ülkelerde çiftlerin belirli bir süre önce evlendirme memurluğuna başvurmaları gerekmektedir. Bu süre de ülkeden ülkeye ve hatta eyaletlere, bölgelere, şehirlere göre değişebilir. Örneğin, Türkiye'de evlenme başvurusu yapmadan önce en az 1 hafta öncesinden başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bu nedenle, evlenme başvurusu için gerekli belgelerin ve sürelerin ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine göre değişebileceğini hatırlatmakta fayda var. Çiftler, evlenme başvurusu için gerekli olan belgeler ve süreler hakkında evlendirme memurluğundan bilgi alarak işlemlerini tamamlayabilirler.

Evlenmek için düğün yapmak zorunlu mudur?

Hayır, evlenmek için düğün yapmak zorunlu değildir. Düğün, evliliğin bir kutlamasıdır ve birçok çift tarafından seçilen bir seçenektir, ancak evlenmek için resmi bir düğün yapmak gerekli değildir.

Resmi olarak evlenmek için, çiftlerin belirli yasal prosedürleri takip etmeleri ve evlilik kaydı yaptırmaları yeterlidir. Bu prosedürler genellikle çiftlerin evlilik başvurularını yapmalarını, gerekli belgeleri sağlamalarını ve bir nikah memurunun önünde evlenme yeminleri etmelerini içerir.

Bununla birlikte, düğünler çiftlerin özel günlerini kutlamak için seçtikleri popüler bir seçenektir. Düğünler, aileleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelip, evliliği kutlamak, eğlenmek ve hatıra oluşturmak için harika bir fırsat sunar. Ancak, çiftlerin evlenmek için düğün yapmak zorunda olmadıklarını unutmamaları önemlidir.

Evliliğin geçerli olabilmesi için dini nikâh zorunlu mudur?

Hayır, evliliğin geçerli olabilmesi için dini nikah zorunlu değildir. Evlilik, yasal bir işlemdir ve ülkelerin hukuk sistemleri evliliğin geçerliliği konusunda belirli kurallar ve prosedürler belirler. Bu prosedürler çoğu zaman bir nikah memuru veya diğer yasal yetkili tarafından yapılan resmi bir evlilik törenini içerir.

Dinlerin ve inançların evlilikle ilgili kendi törenleri ve ritüelleri vardır ve bazı insanlar bu törenleri tercih edebilirler. Ancak, birçok ülkede, dini törenler yasal olarak tanınmamaktadır. Dolayısıyla, birçok insan sadece yasal bir evlilik yaparak evlenirler ve böylece evlilikleri yasal olarak tanınmış olur.

Ancak, bazı ülkelerde dini törenler yasal olarak tanınmaktadır ve çiftlerin hem yasal hem de dini bir evlilik töreni yapmaları mümkündür. Bu durumda, çiftlerin hem dini nikahı hem de yasal prosedürleri takip etmeleri gerekir.

Yanılarak istediği kişiden farklı birisiyle evlenenler bu evliliği iptal edebilir mi?

Yanılarak farklı bir kişiyle evlenen bir kişi, bu evliliği geçersiz kılma hakkına sahip olabilir. Bu durumda, evliliğin geçersizliği, evlilik sırasında yapılan yanıltıcı açıklamalar veya dolaylı eylemler nedeniyle ortaya çıkabilir.

Örneğin, bir kişi, evlenmek istediği kişinin kimliğini yanlış beyan ettiğinde veya bir başka kişinin kimliğini taklit ettiğinde, evlilik geçersiz olabilir. Ayrıca, bir kişinin evlilik öncesinde veya sırasında sağlık durumu veya evlilikle ilgili diğer önemli konularda yanıltıcı açıklamalar yaptığı durumlarda da evlilik geçersiz olabilir.

Evliliğin geçersizliği durumunda, mahkeme evliliği resmen iptal edebilir. Ancak, geçersizlik nedeniyle evliliğin iptali için herhangi bir zamanda başvurulamaz. Geçersizlik nedeni, evliliğin gerçekleştiği tarihten sonra ortaya çıkmalıdır ve başvuru belirli bir süre içinde yapılmalıdır. Bu süre, ülkeye ve duruma göre değişebilir.

Kandırılarak evlenen kişiler bu evliliği iptal edebilir mi?

Eğer bir kişi evlenmeden önce başka bir kişi tarafından kandırılırsa, evlilik geçersiz olabilir. Ancak, evliliğin geçersizliği için kanıt sunmak ve mahkemede bu durumu kanıtlamak gerekir.

Kandırılma, bir kişinin evlilik sözleşmesini yapmak için yanıltıcı veya dolaylı açıklamalar veya eylemler kullanarak bir diğer kişiyi manipüle ettiği durumlarda ortaya çıkabilir. Örneğin, bir kişi, evlilik öncesinde maddi durumu veya kimliği hakkında yanıltıcı açıklamalar yaptıysa veya başka bir kişiyle evli olduğunu gizlediyse, evlilik geçersiz olabilir.

Evliliğin geçersizliği için başvuru belirli bir zamanda yapılmak zorunda olduğu gibi, bu başvurunun gerekçesi de mahkemede kanıtlanması gerekmektedir. Başvuru süresi ve gerekçeler ülkeden ülkeye değişebilir ve bu nedenle kişilerin evlilik kanunlarına ve prosedürlerine hakim olması önemlidir.

Korkutarak gerçekleştiren evlilik geçerli midir?

Hayır, bir evlilik korkutarak gerçekleştirilirse, bu evlilik geçersiz kabul edilebilir. Evliliğin geçerliliği, iki tarafın da özgür iradeleriyle evlenmek istemelerine dayanır. Ancak, bir tarafın diğer tarafı korkutmak veya tehdit etmek suretiyle evlilik sözleşmesini imzalaması durumunda, bu irade özgürlüğü kısıtlanmış olabilir.

Bu tür durumlarda, mağdur, evliliğin geçersizliğini savunma hakkına sahip olabilir. Geçersizlik davası açmak için, mağdurun evlilik öncesi veya sırasında yaşadığı korkutucu durumun, evliliğin yapılmasını engellediğini veya irade özgürlüğünü kısıtladığını kanıtlaması gerekir. Bu tür davalar ülkeden ülkeye değişebilir ve bazı yerlerde yasal süreler belirlenmiş olabilir.

Evlilik hangi hallerde sona erer?

Evlilik, aşağıdaki durumlarda sona erebilir:

Boşanma: Evlilik, eşlerden birinin boşanma davası açması sonucu resmi olarak sona erebilir. Boşanma sebepleri ülkeden ülkeye değişebilir, ancak genellikle zina, kötü muamele, aldatma, ayrı yaşama, düşük manevi değerler veya uzun süreli ayrılık gibi nedenlerle boşanma davası açılabilir.

Ölüm: Eşlerden biri ölürse, evlilik resmi olarak sona erer.

İptal: Evlilik, mahkeme tarafından, evlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu durumlarda iptal edilebilir. Örneğin, bir eşin evlenmeden önceki evliliği hala geçerliyse veya bir eşin zorla evlendirildiği kanıtlanırsa evlilik iptal edilebilir.

Ayrılık: Bazı ülkelerde, eşler, belirli bir süre boyunca ayrı yaşadıktan sonra evliliklerini sonlandırabilirler. Bu süre, ülkeden ülkeye değişebilir.

Evliliğin sona ermesi, ülkeden ülkeye değişebilen yasal süreçlerle gerçekleşir. Eşler, evliliklerinin sona ermesi için yasal prosedürleri takip etmek zorundadır.

Evliliğin yok hükmünde olduğu haller nelerdir?

Evliliğin yok hükmünde olduğu haller, ülkeden ülkeye değişebilir. Genellikle, evliliğin yok hükmünde sayılması için aşağıdaki durumların gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

İzin veya rıza eksikliği: Evlenen bir veya her iki tarafın da yasal izni veya rızası olmadan gerçekleşen evlilikler geçersizdir.

Yasal engeller: Yasal engeller, evlenme için yasal yaş sınırının altında olmak, evlenme ile akrabalık bağı olması veya evlilik dışı bir ilişki nedeniyle var olan bir evliliğin devam etmesi gibi nedenlerdir. Bu tür yasal engeller, evliliği yok hükmünde sayabilir.

Akıl sağlığı sorunları: Bir eşin akıl sağlığı sorunları varsa veya evlilik sırasında akıl sağlığı yerinde değilse, evlilik yok hükmünde sayılabilir.

Zorlama: Bir eşin evlenmeye zorlandığı veya tehdit edildiği durumlarda, evlilik yok hükmünde sayılabilir.

Dolandırıcılık: Bir eşin, diğer eşi dolandırmak veya yanıltmak amacıyla evliliği gerçekleştirdiği durumlarda, evlilik yok hükmünde sayılabilir.

Bu durumlar, evliliğin yok hükmünde sayılmasına neden olabilir ve bu durumlarda evlilik resmi olarak sona erer.

Evlenmenin hâkim kararıyla iptal edildiği mutlak butlan sebepleri nelerdir?

Mutlak butlan sebepleri, evliliğin hâkim kararıyla iptal edilmesine neden olabilecek ciddi nedenlerdir. Mutlak butlan sebepleri şunlardır:

Yasaklanmış derecede akrabalık: Evlenen kişiler arasında yasal olarak evlilik yapılmasını engelleyen bir akrabalık ilişkisi varsa, evlilik mutlak butlan sebebi olarak kabul edilir.

Geçerli izin veya rıza yokluğu: Evlenme için gerekli olan yasal izinler veya rızalar yoksa, evlilik mutlak butlan sebebi olarak kabul edilir.

Akıl hastalığı: Bir eşin evlilik sırasında akıl hastalığı varsa, evlilik mutlak butlan sebebi olarak kabul edilir.

Velayet veya kısıtlama: Bir eşin, velayeti veya kısıtlılığı altında olması nedeniyle evliliğe uygun olmaması durumunda, evlilik mutlak butlan sebebi olarak kabul edilir.

Var olan evlilik: Bir eşin, var olan bir evlilikten dolayı evlenmeye uygun olmaması durumunda, evlilik mutlak butlan sebebi olarak kabul edilir.

Bu durumlar, evliliğin mutlak butlan sebebi olarak kabul edilmesine neden olabilir ve evliliğin hâkim kararıyla iptal edilmesine yol açabilir.

Evliliğin nispi butlanla iptali hangi durumlarda talep edilebilir?

Evliliğin nispi butlanla iptali, evliliğin geçersiz olduğu durumlarda talep edilebilir. Bu durumlar şunları içerebilir:

Hile veya aldatma: Bir tarafın evlilik sırasında diğer tarafı kandırdığı veya aldatarak evliliği gerçekleştirdiği durumlarda nispi butlan sebebi olabilir.

Zorlama: Bir tarafın evliliği gerçekleştirmek için diğer tarafı zorladığı durumlarda nispi butlan sebebi olabilir.

Yanılgı: Bir tarafın evlilik sırasında diğer tarafın gerçek kişiliği, durumu veya özellikleri hakkında yanlış bir algıya sahip olduğu durumlarda nispi butlan sebebi olabilir.

Rıza veya izin yokluğu: Evlilik için gerekli olan yasal izin veya rızaların olmaması durumunda nispi butlan sebebi olabilir.

Cebir veya tehdit: Bir tarafın evliliği gerçekleştirmek için diğer tarafı tehdit ettiği veya cebir uyguladığı durumlarda nispi butlan sebebi olabilir.

Bu durumlar, evliliğin nispi butlan sebebi olarak kabul edilmesine neden olabilir ve evliliğin mahkeme kararıyla iptal edilmesine yol açabilir.

Boşanma nedir?

Boşanma, evlilik birliğinin resmi olarak sonlandırılmasıdır. Boşanma kararı, evlilik birliğinin artık devam etmeyeceğini ve tarafların resmi olarak ayrıldığını belirler. Boşanma, evlilik birliğinin taraflarından birinin veya her ikisinin karşılıklı anlaşmaları veya mahkeme kararı ile gerçekleşebilir.

Boşanma kararı alındıktan sonra taraflar artık birbirine karşı sorumlu değildirler ve evlilik birliği sona erer. Boşanma kararı ile birlikte, tarafların mal varlıklarının ve maddi haklarının bölüşülmesi, velayet, nafaka ve diğer konular da kararlaştırılır.

Boşanma, tarafların evlilik birliğinin sona ermesi için resmi bir yola başvurdukları bir süreçtir. Boşanmanın nedenleri çok çeşitli olabilir, ancak genellikle taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, uyumsuzluklar ve çekişmeler nedeniyle gerçekleşir.

Boşanma davasında hâkim hangi usullere göre karar verir?

Boşanma davasında hâkim, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuatın belirlediği usullere göre karar verir. Bu usuller şunları içerir:

Tarafların beyanları: Taraflar, boşanma nedeni, tazminat, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda beyanda bulunurlar.

Deliller: Taraflar, davalarını kanıtlamak için çeşitli deliller sunabilirler. Bu deliller, tanıklar, belgeler, bilirkişi raporları, fotoğraf ve video kayıtları, ses kayıtları ve diğer kanıtlar olabilir.

Hâkimin takdir yetkisi: Hâkim, davanın özelliklerine göre, tarafların beyanlarına ve delillerine dayanarak kararını verir. Hâkim, boşanma nedenini, mal paylaşımını, velayeti, nafakayı, tazminatı vb. konularda karar verir.

Kanun hükümleri: Hâkim, boşanma davasında karar verirken, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuata uygun kararlar verir. Hâkim, kanunların öngördüğü hak ve yükümlülükleri göz önünde bulundurarak, taraflar arasında adil bir karar verir.

İlgili içtihatlar: Hâkim, boşanma davasında karar verirken, önceki benzer davalarda verilen kararları da dikkate alır. Bu şekilde, benzer davalarda nasıl kararlar verildiği, hangi kararların yüksek mahkemeler tarafından onaylandığı vb. bilgiler hâkimin kararını etkileyebilir.

Boşanma davası hangi mahkemede açılmalıdır?

Boşanma davası, Türk Medeni Kanunu'na göre Aile Mahkemelerinde açılır. Aile Mahkemeleri, her il ve ilçede bulunmaktadır. Boşanma davasının açılacağı mahkeme, eşlerin son altı aydır birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemesidir. Eğer eşler farklı yerlerde yaşıyorlarsa, dava, davalı olan eşin yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılabilir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN