Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Dava Dilekçesi Örnekleri

Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Dava Dilekçesi Örnekleri

Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Dava Dilekçesi Örnekleri


ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVA DİLEKÇESİ

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

KONU : Soybağının Reddi Davası

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR:

Davalılar X tarihinde evlenmiş olup ortak çocukları dünyaya gelmemiştir. 

Davalı annemin itirafı üzerine öğrendiğime göre onun evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğim halde davalı annemin beyanı ile davalıların ortak çocuğu gibi nüfusa kaydedilmiş bulunuyorum.

Kütük babası olarak gözüken davalı X genetik babam olmadığı için tarafımdan soybağının reddi için hemen dava açma

zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, genetik inceleme raporu.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 286 f. II.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile davacının soybağının reddine ve davalıların hanesinde yer alan nüfus kaydının iptaline karar verilmesini karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı

EK:

Nüfus kayıt örneği

Vekaletname

GETİRTİLECEK BELGELER:

Genetik İnceleme Raporu.

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ : 

DAVALI :

KONU : Soybağının reddi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Davacı ile davalı 18.10.2012 tarihinde evlenmişler ve 2015 senesinde fiilen ayrılmışlardır. 24.02.2020’de tarafların boşanma kararı kesinleşmiş ve taraflar bu tarihte boşanmışlardır.

Davalı 2018 yılında Almanya’dan Türkiye’ye taşınmıştır. O tarihten sonra müvekkilim oğlunu görmek için buluştuklarında 2018 tarihinde davalıyı bir kez görmüştür sonrasında davalıyı hiçbir şekilde görmemiştir.. Davalı şimdiki eşi ile 2019 yılında iş yerinde tanışmış ve 25.11.2019 tarihinde sözlenmişlerdir. Davalı boşanma kararının kesinleştiği tarih olan 24.02.2020 tarihinde 3 aylık hamiledir. Davalı bu dönemde iddet müddeti sebebi ile şimdiki eşi ile evlenememişlerdir.

Doğan çocuk 27.09.2021 tarihinde doğmuştur. Söz konusu çocuk, davalı annenin beyanı ile müvekkil ile davalının ortak nüfus hanesine kaydedilmiştir. TMK 285. maddesinde açıklanan babalık karinesine göre evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğması sebebiyle nüfus kayıtlarına müvekkil babası olarak yazılmıştır. Olay örgüsünden de anlaşılacağı üzere davalı çocuğun babasının müvekkilimiz olması mümkün değildir. Bu nedenle iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Davalı ile uzun süreden beri görüşmeyen müvekkil söz konusu davalı çocuğun doğumunu, baba olmadığını ve annenin beyanı ile müvekkilin nüfus hanesine kaydedildiğini geçen bir kaç ay içerisinde öğrenmiştir. Hemen akabinde de işbu dava ikame edilmiştir.

Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün menfaati çatışıyorsa vesayet makamı tarafından ilgilisinin isteği üzerine temsil kayyımı atanacağından (TMK madde 426/2) açtığımız soy bağının reddi davasında küçüğü temsil etmesi için temsil kayyımı atanması talebimiz vardır.

Davalı çocuğun biyolojik babası annenin şimdiki evli olduğu eşidir. Bu durum mahkemenizce yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu sebeple davalı çocuğun babasının müvekkilimizin olmadığının tespiti gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : TMK 285 ve İlgili mevzuat

DELİLLER : Nüfus Kayıtları, Doğum tutanakları, DNA İncelemesi Tanıklar, Doktor Raporu, Adli Tıp İncelemesi, yemin, keşif, bilirkişi, Uzman Görüşü vesair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle küçük davalı çocuğun babasının müvekkilimiz olmadığı anlaşılacağından

TMK’nın 286. maddesi uyarınca davalı çocuğunun soybağının REDDİNE

Davacı hanesinde yer alan nüfus kaydının İPTALİNE

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.

ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVA DİLEKÇESİ, SOYBAĞININ REDDİ DAVA DİLEKÇESİ, ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVA DİLEKÇESİ, SOYBAĞININ REDDİ DAVA DİLEKÇESİ, ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVA DİLEKÇESİ, SOYBAĞININ REDDİ DAVA DİLEKÇESİ, ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVA DİLEKÇESİ, SOYBAĞININ REDDİ DAVA DİLEKÇESİ, ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN