VELAYET HAKKI ANNEDE OLAN ÇOCUĞUN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

VELAYET HAKKI ANNEDE OLAN ÇOCUĞUN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

VELAYET HAKKI ANNEDE OLAN ÇOCUĞUN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ


VELAYET HAKKI ANNEDE OLAN ÇOCUĞUN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİGİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

SAHABİYE MAH.TEOMAN SOK.AVUKATLAR İŞ HANI

BİNA NO:9 KAT:5 DAİRE NO:501

İZMİR20. AİLE MAHKEMESİNE

ESASNO :2022/*** E.

DAVACI : 

DAVALILAR : 1- İZMİR İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2- 

KONU :Küçüğün soyadının velayeti kendisine verilen annenin soyadı olarak değiştirilmesi istemidir. Kısaca küçüğün **** olan soyadının ***** olarakdeğiştirilmesi istemidir ve rapora karşı beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

Velayeti davacı anneye verilen küçüğün soyadınınfarklı olması sebebiyle çocuğun üstün menfaatine zarar verecek hususlardoğmaktadır. Şöyle ki;

Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere velayetiannede olan çocuk annenin soyadını alabilmektedir. Bazı babalar, boşanma davasıneticesinde sadece eşinden değil çocuğundan da boşanmaktadır. Çocuğuyla hiçbirorganik bağı kalmamış olabiliyor, çocuğunu gelip görmeyebiliyor. Bu gibidurumlarda mahkeme, çocuğun soyadının değiştirilmesine karar vermektedir.Velayeti annede olan çocuğun soyadı değişikliğinin birtakım şartlarıbulunmaktadır. Bunlar;

*Çocukla baba arasında hiçbir organik ya da sosyalbağın kalmamış olması

*Annenin çocuğun her türlü işlemini yürütürken resmikurum ve kuruluşlarda sıkıntı yaşaması

Ünlü şarkıcı Işın Karaca dahi boşandıktan sonra eskieşi Sedat Doğan'ın hırsızılıktan sonra Brezilya'da tutuklanmasından sonrakızları Mia'ya kendi soyadını kullanması için açtığı davayı kazandı. Şarkıcı,emsal teşkil eden davayı kazandı.

Karaca, eski eşinin soy ismini taşıyan kızı Mia’nınbu olaylardan etkilenmemesi için soy isminin değiştirilmesini istedi. Karacaayrıca Doğan’ın kızıyla hiç görüşmediğini ve arayıp sormadığını da belirtti.Aile mahkemesi dün Karaca’nın talebini olumlu buldu. Mia Doğan, artık annesiIşın Karaca’nın soy ismini taşıyacak. Mia’nın bu soy ismi 18 yaşına kadarsürecek. Mia, reşit olunca kullanacağı soy ismi kendisi belirleyecek.

Somut olayda da çocuğun, babası ile hiçbir bağıkalmamıştır. Davacı anne, çocukla ilgili işlemleri tek başına yürütmektedir veher seferinde sıkıntı yaşamaktadır. Keza yine çocuğun babası hakkında FETÖsoruşturması bulunduğundan çocuğun babası yurt dışında ikamet etmektedir.Taraflar boşandığında 1 yaşında olan çocuk şu an 6 yaşındadır. Geçen beş seneiçerisinde çocuk, babasını sadece iki kez yüz yüze görmüştür.

Çocuk ve davacı anne, babadan hiçbir şekilde haberalamamaktadırlar. Çocuğun babası ile hiçbir ilişkisi ve bağı kalmamıştır.Çocuk, babasını yolda görse tanımayacak durumdadır. Bu nedenlerden ötürü deçocuk kendi soyadını kendisi dahi garipsemektedir ve babasıyla hiçbir bağıkalmadığından ötürü çocuk, babasının soyadını kullanmak istememektedir. Hemçocuğun hem davacı annenin yüksek menfaati için soyadı değişikliği zorunluluğu hasılolmuştur.

Çocuk henüz bu yaşında neden soyadının farklıolduğunu anlayamamakta ve yaşamında zorluklar çekmektedir. Bu nedenle çocuğumsürekli soyadının davacı anneyle aynı olması gerekmektedir.

Ayrıca davacı anne, çocuk ile ilgili işlemlerde sürekliolarak annesi olduğunu belgelemek için nüfus kayıt örneği ile boşanma ilamınıbelgelemek zorunda kalmaktadır. Sayın Mahkemenizce de takdir edilecektir ki 6yaşında bir çocuğun en basit işlemi için bile bu kadar belge fazlalığı sunmakzorunda kalmak hakkaniyete uygun değildir.

Yine çocuğun babası maalesef ki hala ALÇAK FETÖTERÖR ÖRGÜTÜ bünyesindedir. Çocuğun babasının hala FETÖ'den kaynaklı devam edensoruşturmaları bulunmaktadır. Çocuğun babasının adı internette aratıldığındadahi sürekli surette ALÇAK FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ile ilgili haberler yeralmaktadır. Bu durum çocuğun itibarı şimdiden zedelemekle kalmayacak ilerleyensüreçlerde çocuğun hiçbir suçu olmadığı halde toplum içerisinde haksız yeremimlenmesine sebebiyet verecektir.

Keza çocuğun babası, davacı anneye çok yakın zamandaALÇAK FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ savunan mesajlarını WhatsApp üzerinden göndermiştir.Mesaj içeriğinin bir kısmı şöyledir; ''Baktım ki insanlar baş örtülü, solumadöndüm orada Kur'an var, tamam dedim. Fetöcüler insanları öldürmez, fetöcülerinsanları yaşatır dedim'' şeklinde mesajlar göndermiştir.

BABASIYLAHİÇBİR BAĞI KALMAYAN, BABASINI YOLDA GÖRSE TANIMAYACAK OLAN, BABASIYLA HİÇBİRŞEKİLDE GÖRÜŞMEYEN VE BABASI HALA ALÇAK FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLAN ÇOCUĞUNSOYADININ DEĞİŞMESİ ZORUNLULUĞU HASIL OLMUŞTUR.

Velayet annede olduğundan çocuklarının anneninsoyadını taşımalarında üstün menfaat bulunduğu hususu sabittir.

  1. YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ E. 2018/1306 K. 2018/4719 T. 9.4.2018 sayılı velayet hakkınasahip annenin ortak çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi talebikararında “engelleyici yasal bir düzenlemenin Bulunmadığı – Söz KonusuDeğişikliğin Çocuğun Üstün Yararına da Aykırı Bulunmadığı ve Çocuğun SoyadıDeğişmekle Kişisel Durumunun Değişmeyeceği Dikkate Alındığında AnayasaMahkemesinin Benzer Olaylarda Verdiği Hak İhlaline İlişkin Kararları daGözetilerek Davanın Kabulüne Karar Vermek Gerektiği” ne dair karar vermiştir.

https://www.gizemuzun.av.tr/velayet-hakkinin-kapsami-ve-sinirlari

RAPORAKARŞI BEYANLARIMIZ;

Raporda açıkça küçüğün babası hakkında yakalamakararı olduğu ve babanın yurtdışında olduğu belirtilmiştir. Hatta ve hatta busebepten ötürü babayla görüşme dahi yapılamamıştır. Yine dava konusu küçük,babasıyla yüz yüze görüşemediğini sadece ve sadece telefondan görüntülü olarakgörüşme yaptığını açıkça beyan etmiştir. Her ne kadar raporda çocuğununsoyadının çocuğun psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkilemediği beyan edilmişsede bu durum asla ve kata öyle değildir. Çocuğun, babasının soyadını taşıması çocuğunpsiko-sosyal gelişimini olumsuz etkilemektedir. Zira çocuğun babası hala ALÇAKFETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ üyesidir. Keza yine çocuğun babasıyla hiçbir organik bağıkalmamıştır. Çocuk babasını, yolda görse tanımayacak kadar unutmuştur.Babasıyla yüz yüze görüşmesi olmamaktadır. Ayrıca anne, çocuğun evrakişlemlerini yürütürken ciddi anlamda problem yaşamaktadır. Her seferinde nüfuskayıt örneği göstermek zorunda kalmakta, boşanma ilamı göstermek zorundakalmakta ve her gittiği yerde uzun uzun açıklama yapmak zorunda kalmaktadır. Budurum hem anneyi hem de çocuğu psikolojik olarak yıpratmaktadır.

Raporda çocuğun soyadı değişikliğine her ikiebeveynin rızası olmadığı belirtilmiştir. ANCAK VELAYETİ ANNEDE OLAN ÇOCUĞUNSOYADININ DEĞİŞEBİLMESİ İÇİN HER İKİ EBEVEYNİN RIZASI ARANMAMAKTADIR. SOMUTOLAY, ŞARKICI IŞIN KARACA’NIN OLAYIYLA BİREBİR ÖRTÜŞMEKTEDİR.

VELAYET HAKKI ANNEDE OLAN ÇOCUĞUN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

Velayeti annede olan çocuğun soyadı çocuğun üstünmenfaati varsa babasın rızası ve onayı alınmaksızın değişebilmektedir. Somutolayda tüm şartlar sağlanmıştır. Çocuğun babasıyla bağı kalmamıştır. Çocukannesiyle ve anneannesiyle bağ kurmuştur. Ayrıca yine çocuğun babası, terörörgütüne üye olmaktan ötürü yargılanmaktadır. İnternete yazıldığında dahibirçok haber çıkmaktadır. Çocuğun soyadının değişmemesi halinde bu durumileride çocuğun haksız yere mimlenmesine, damgalanmasına sebebiyet verecektir.

HUKUKİSEBEPLER :Türk Medeni Kanunu, HMK ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kaydı,tanık ve her türlü yasal delil

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı2018/***** E. Sayılı dosya

Antalya 2.Sulh Ceza Hakimliği 2018/***** E. Sayılı dosya

NETİCEVE TALEP : Yukarıda arz ve izahettiğim nedenlerden dolayı çocuğun **** olan soyadının ***** olarakdeğiştirilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI

*************

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN