TEHDİT SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TEHDİT SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TEHDİT SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


TEHDİT SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİTEHDİT SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: 

VEKİLİ : Av. Gizem Gül UZUN

 

ŞÜPHELİ: 

SUÇ : Hakaret, Tehdit, Şantaj

AÇIKLAMALAR: 

Şüphelinin kız kardeşi ********** ile müşteki tanıştıktan kısa süre sonra bir gönül ilişkisi yaşamaya başlamışlardır. Şüphelinin kız kardeşi müştekiyi nitelikli bir şekilde dolandırmış, borç adı altında aldığı paraları ödemekten kaçınmış, şüpheli ise bu paraları, kız kardeşinin geri ödemesini istemediğinden ve müvekkilden bir an önce kurtulmak adına müvekkile tehditler ve hakaretler savurmuştur. Şöyle ki;

1- Şüphelinin kız kardeşi ile müvekkil 15/05/2022 tarihinde sosyal medya aracılığıyla tanışmışlardır. Müvekkil, belli bir süre sonra şüphelinin kız kardeşi ile görüşmek ve buluşmak istemiştir. Ancak şüphelinin kız kardeşi ''alışverişe çıkarırsan olur'' şeklinde beyanlarla daha ilk buluşmadan müvekkili maddi olarak sömürmeye çalışmıştır. Müvekkil, şüphelinin kız kardeşinden hoşlandığından ötürü ve jest yapmak amacıyla bu şarta onay vermiş ve taraflar ilk buluşmada şüpheliye kıyafet almışlardır.

2- Taraflar bu şekilde buluşmalara devam etmiş, şüphelinin kız kardeşi müvekkilin zor durumundan yararlanmaya devam etmiştir. Şüphelinin doğum günü hesapları, yeme-içme masrafları tamamen müvekkil tarafından ödenmiş ve müvekkil, şüphelininde kendisini sevdiğini düşündüğünden bu masraflara itiraz etmemiştir. 

3- Müvekkilin babasının rahatsızlanması sonucunda müvekkil Ankara'ya gitmek zorunda kalmış, şüphelinin kız kardeşi ise müvekkilden bir daha para alamayacağını düşünüp ayrılmaya karar vermiştir. Şüphelinin kız kardeşi, bir erkek arkadaşından yardım istemiş ve arkadaşından kendisini polis olarak tanıtıp müvekkili korkutmasını istemiştir. Müvekkil o dönem gardiyanlık sınavlarından ötürü başının belaya girmesini istememiş ve konuşmaya son vermiştir. 

4- Taraflar 15/06/2022 tarihinden 10/07/2022 tarihine kadar irtibata geçmemişlerdir. Daha sonrasında şüphelinin kız kardeşi müvekkilden para istemek için mesaj atmıştır. Müvekkil şüphelinin kız kardeşinin arkadaşının polis olmadığından şüphelenmiş ve bu durumu şüpheliye sorduğunda, şüphelinin kız kardeşi ''kandırdık seni, polis değildi'' şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Tarafların barışması üzerine, şüphelinin kız kardeşi müvekkile mesaj atmış ve ''çok zor durumdayım, tatile çıkacağım, para verir misin?'' şeklinde beyanlarla müvekkilden para istemiştir. Müvekkil, kendisini sevdiğine inandığı şüphelinin kız kardeşi için bu parayı temin etmiş ve şüpheliye borç vermeyi kabul etmiştir. Bu buluşma sonrasında müvekkil, şüphelinin kız kardeşine 5.000,00 TL'si elden olmak üzere toplam 10.000,00 TL (açıklama kısmında ''borç'' yazarak) göndermiştir. Ancak şüpheli müvekkile ''Parayı elden ver diyorum sana, anam babam görürse ne diyeceğim?'' şeklinde beyanlarda bulunmuş ve müvekkile kızmıştır.

5- Taraflar görüşmeye devam etmiş ve şüphelinin kız kardeşi müvekkilden sürekli olarak para istemiştir (banka dekontları ektedir). Şüphelinin kız kardeşi, müvekkile spor salonu ücreti, kıyafet ücretleri, ehliyet ücreti dahil bütün masraflarını ödetmiş ve sonunda ayrılmıştır.

6- Ayrıldıktan sonra müvekkil borç verdiği parayı istemek adına şüpheliye mesaj attığında ise, şüpheli ''biz kürdüz, seni darmadağın ederiz, kuzenlerime söylettirme, seni nerde olursan ol bulur yok ederler, onlar yok edemezse ben seni mahkeme köşelerinde sürüm sürüm süründürmeyi gayet iyi bilirim, seni rezil ederim, bırak peşimizi, para mara yok'' şeklinde beyanlarla müvekkili tehdit etmiştir.

Şüpheli, kardeşi Buse *****'e ait 0552 9*********no'lu GSM hattından arayarak müvekkilimizi tehdit etmiştir. Bu tehditin üzerine şüpheli ve kardeşi müvekkili haksız yere şikayet etmişlerdir. Somut olayda şüphelinin, kız kardeşinin borç olarak aldığı paraları ödememek adına ve müvekkilden bir an önce kurtulup, gözünü korkutmak için tehdit ve hakaret suçlarını işlemiştir. Bu konuşmaya şahitlik edecek tanıklarımız mevcuttur. Tanıklarımızın bilahare dinlenmesini talep ediyoruz.

Sayın Savcılığınız da bilindiği üzere telefonda tehdit ve hakarete uğrayan kişinin telefon konuşması yanındaki kişiler tarafından duyulduğu takdirde o kişilerin tanıklığı kabul edilmektedir ve tehdit ve hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlenmektedir.

Somut olayımızca müvekkilimizin telefonda tehdit ve hakarete maruz kaldığını bizzat duyan tanıklarımız bulunmaktadır. Tanık listesi bilahare bildirilecektir. Şüpheli aleyhinde tehdit, şantaj ve hakaret suçlarından iddianame düzenlenmelidir.

SOMUT OLAYDA TEHDİT SUÇUNUN İNCELENMESİ

Tehdit suçu, failin mağdura karşı, mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmesi ile meydana gelir.

Tehdit çoğu zaman başka bir suçun unsuru olarak karşımıza gelmektedir. Fakat kanun koyucu tehdit suçunu TCK'da bağımsız bir suç olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu tehdit suçunu düzenlerken suçun bazı şekillerde işlenmesi durumunu nitelikli hal olarak belirtmiş olup, söz konusu nitelikli hallerin oluşmasını farklı yaptırımlara tabi tutmuştur. 

TEHDİT SUÇUNDA İHLAL EDİLEN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Tehdit suçunda fail, mağdura istediği bir şeyi yaptırmak veya yaptırmamak amacıyla kendisine veya yakınına bir zarar vereceğine dair tehditte bulunmaktadır. Bu durum mağdurun, özgür bir şekilde karar verme ve özgür bir şekilde hareket etme hürriyetini kısıtlamaktadır.

TEHDİT SUÇUNDA KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Tehdit suçunda korunan hukuki değer mağdurun huzur ve sükunudur. Keza yine kişilere anayasa tarafından tanınmış olan özgürlüklerinin ihlalinin önlenmesi ve kişilerin bu suçu işlemekten caydırılması amaçlanmıştır.

Somut olayda şüphelinin, müvekkile ''biz kürdüz, seni darmadağın ederiz, kuzenlerime söylettirme, seni nerde olursan ol bulur yok ederler, onlar yok edemezse ben seni mahkeme köşelerinde sürüm sürüm süründürmeyi gayet iyi bilirim, seni hapise attırır sonra kalan son paranı da sen hapisteyken yerim'' şeklindeki ifadesi haksız bir şekilde müvekkilin verdiği borç paraları iade etmemek amacıyla müvekkile yöneltilmiş bir tehdittir. Tehdit suçunda failin amacının mağdura istediği bir şeyi yaptırmak veya yaptırmamak amacı bulunduğu da gözetildiği için somut olayımızdaki şüphelinin, müvekkili tehdit ettiği sarihtir.

YİNE ŞÜPHELİNİN, MÜVEKKİLE YÖNELİK İŞLEMİŞ OLDUĞU HAKARET VE TEHDİT SUÇLARI NEDENİYLE; MÜVEKKİLİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKINI SAKLI TUTARIZ

Arz ve izah edilen nedenlerden ötürü şüphelinin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve sair her türlü delil

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, ve sair bütün deliller

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler gereği ve soruşturma sırasında resen göz önünde bulundurulacak hususlar ışığında;

Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak, haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz. 26.04.2023

MÜŞTEKİ VEKİLİ

AV. GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN