TEDBİR NAFAKASI DAVASI CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TEDBİR NAFAKASI DAVASI CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TEDBİR NAFAKASI DAVASI CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


 

TEDBİR NAFAKASI DAVASI CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

SAHABİYE MAH. TEOMAN SOK. AVUKATLAR

İŞ HANI BİNA NO:9 KAT:5 DAİRE NO:501

KOCASİNAN/KAYSERİ

KAYSERİ 6.AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2023/*** E.

 

DAVACI: Hatice *****

 

VEKİLİ: Av. Gizem Gül Uzun

 

DAVALI: Fazlı *****

 

KONU: Cevaba cevap dilekçemizin ibrazıdır.

TEDBİR NAFAKASI DAVASI CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

AÇIKLAMALAR:

 

1.Müvekkilimizin konutu terk ettiği iddia edilmişse de bu iddia asılsız ve mesnetsizdir. Davalı, müvekkilimizin önceden evlenip boşandığını ve önceki evliliğinden iki çocuğu olduğunu bilmesine rağmen sonradan gereksiz yere tartışma çıkarmıştır. Üstelik müvekkilimizin önceki evliliğinden olan çocuklarının velayet hakkı babasındadır. Müvekkilimiz çocuklarını ayda yılda bir görmektedir. Müvekkilimiz tüm hayatını davalıya endekslemiştir.

 

2.Davalı, terk fiilinden ötürü yasal sürelerin dolmasını beklediğini ve boşanma davası açılacağını beyan etmişse de bu iddia da yalnızca işbu yargılamada haksız menfaat elde etmekten öte bir amaç değildir. Madem müvekkilimiz hakaret boyutuna varan davranışlarda bulunmuştur, neden bilahare terkten ötürü dava açılması beklenilmektedir? Davalı, bu durumu sadece bahane etmektedir. Davalı, boşanma davasını açmak isteseydi evlilik birliğinin temelinden sarsılmadan kaynaklı olarak yine açabilirdi.

 

3.Yine davalı, işbu davayla ilgisi ve alakası olmayan hususları dilekçesine yansıtmıştır. Müvekkilimiz davalıya ben insanlığımı seninle hatırladım tarzında bir cümle kurmamıştır. Tarafımızca kabul edilmemekle birlikte müvekkilimizin böyle bir cümle kurmuş olduğu varsayımında dahi bu dava tedbir nafakası istemine ilişkindir.

 

Burada sorgulanması gereken husus müvekkilin yardıma ihtiyacı olup olmadığıdır. Müvekkil, yardıma muhtaçtır ve hala nikahlı olduğu eşi tarafından müvekkile hiçbir yardım yapılmamaktadır.

 

Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere tedbir nafakası, diğer nafaka türlerinden farklı olarak ayrılık davası veya boşanma davası açılmaksızın da talep edilebilmektedir. Boşanma ya da ayrılık davalarında tedbir nafakasına hükmedilmesine hakim resen karar verebilirken, TMK m.197 kapsamında ancak eşlerden birinin istemi üzerine karar verilebilmektedir.

 

TMK m.197 uyarınca boşanma ve ayrılık davası açılmaksızın tedbir nafakası talebinde bulunabilmek için,

 

*Resmi bir evlilik mevcut olmalıdır.

*Eşler ayrı yaşamalıdır.

*Nafaka talebinde bulunan eşin ayrı yaşamakta haklı bir nedeni olmalıdır.

*Eş, tedbir nafakası talebini mahkemeden istemelidir.

 

Somut olayımızda tedbir nafakasına hükmedilebilmesi için gereken tüm koşullar sağlanmıştır. Zira davacı müvekkil ile davalı resmiyette halen evlidir. Davalı ile davacı arasında açılmış olan boşanma veayhut ayrılık davası bulunmamaktadır. Davalı ile davacı ayrı yaşamaktadır ve müvekkil davacı çalışmamaktadır, oldukça zor durumdadır.

 

Nafaka talebinde bulunan eşin haklı bir nedeni olması hususuna gelecek olursak, davalı, müvekkil ile evlenmeden önce müvekkilin daha önce evlenip boşandığını bildiği halde bu durumu problem haline getirmiş ve müşterek konutu terk etmiştir. Çaresiz müvekkil ile annesinin evine sığınmak zorunda kalmıştır.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan hususlardan ötürü, haklı davamızın kabulünü talep eder, -TMK madde 197/2 uyarınca tedbir nafakası olarak her ay davalıdan 4.000 Türk Lirası istemine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 3.08.2023DAVACI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

 

 

 

 

 

 

Tedbir Nafakası Nedir?

Boşanma davası öncesi ve sonrası eşin ve 18 yaşından küçük çocukların geçinmesini sağlamak amacıyla hakim tarafından yasaya uygun bir şekilde belirlenen nafaka türüdür.

 

Tedbir Nafakası Türleri Nelerdir?

Medeni Kanun 169 ve 197 maddelerinde detaylı bir şekilde tedbir nafakası türleri açıklanmıştır.

 

Boşanmadan Önce Tedbir Nafakası

Boşanma davası açmadan da eş, tedbir nafakası talebinde bulunabilir. Ama bu nafakayı alabilmesi için haklı olduğunu kanıtlaması gerekir. Nafakayı talep eden eş, haklı nedenlerle yaşadığı konutu terk etmiş olmalıdır. Mesela; eşi uyuşturucu bağımlısıdır, kendisine ve çocuklarına şiddet uyguluyordur, aldatıyordur ya da evin bir bölümünü kendisinden habersiz başka birisine kiraya vermiştir. Bu gibi durumlarda mağdur olan taraf, nafaka talebinde bulunabilir.

 

Türk Medeni Kanunu 197/2 maddesinde bu konu hakkında: “Birlikte yaşamaya arar verilmesi haklı bir nedene dayanıyorsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır” demek suretiyle, tedbir nafakasını net bir şekilde tanımlamıştır.

 

Nafaka talebinde bulunan eş, yaşadığı bölgedeki en yakın Aile Mahkemesine başvuruda bulunur ve talep eder (TMK madde 201). Bu yöntemle talep edilen nafaka nispi harca tabi tutulur. Harç miktarı, talep edilen yıllık nafakanın miktarı üzerinden hesaplanır. Nafakayı talep eden eş ayrıca çocukları için de talepte bulunabilir.

 

Boşanmadan Sonra Tedbir Nafakası

Hakim tarafından TMK’ya göre boşanma davası açıldıktan sonra da tedbir nafakası kararı verilebilir. Bu durum için eşin çocukları ve kendisi adına talepte bulunması gerekir. Bu konuda TMK 169: “Boşanma ya da ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re ’sen alır” hükümde bulunmuştur.

 

Geçici bir tedbir niteliğinde olan tedbir nafakasında tarafların kusuruna bakılmaz. Hakim, dava süresince tarafların maddi durumuna göre hükmünü verir.

 

TMK 169’a göre boşanma davasına bakan hakim, tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Yani taraflardan birisinin talebi olmadan da tedbir nafakasına hükmedebilir. Talep olduğunda da, yasaya göre talepten fazlasına hükmedemez. Dava boyunca değişen koşullara göre davaya bakan hakim, nafaka miktarını artırabilir ya da azaltabilir.

 

 

Dava öncesinden farklı olarak, boşanma davasında hükmedilen tedbir nafakası harca tabi değildir. Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka miktarı, dava bitene kadar devam eder. Dava sona erdikten sonra hakim, nafakayı tamamen sona erdirebilir. Ya da nafakayı iştirak ya da yoksulluk nafakasına çevirebilir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN