ŞİRKET AVUKATI KİMDİR VE ŞİRKET AVUKATI NE İŞ YAPAR?

ŞİRKET AVUKATI KİMDİR VE ŞİRKET AVUKATI NE İŞ YAPAR?

ŞİRKET AVUKATI KİMDİR VE ŞİRKET AVUKATI NE İŞ YAPAR?


ŞİRKET AVUKATI KİMDİR VE ŞİRKET AVUKATI NE İŞ YAPAR?ŞİRKET AVUKATI KİMDİR VE ŞİRKET AVUKATI NE İŞ YAPAR?

 

İÇİNDEKİLER:

-ŞİRKET AVUKATI NEDİR?

-ŞİRKET AVUKATI NE İŞ YAPAR?

-ŞİRKET AVUKATI BULUNDURMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

-ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR, NEDİR?

-AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASININ CEZASI NEDİR?

-İDARİ PARA CEZASININ MİKTARI NASIL TESPİT EDİLİR?

-İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

-ŞİRKET AVUKATI ÜCRETİ

 

ŞİRKET AVUKATI NEDİR?

 

Şirket avukatı bir şirkette hukuki prosedürleri gerçekleştiren ve bu prosedürler hakkında şirkete yol gösteren hukuki danışmandır. Şirket yöneticilerine hukuki bilgi veren şirket avukatı; sözleşme hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve şirket lehine sözleşme maddelerinin düzenlenmesi gibi birçok noktada aktif rol oynayan şirket avukatı şirketin ilgili birimlerine hukuki destek sağlamanın yanı sıra;

 

 • Şirketin taraf olduğu davaların takibini yapar.
 • Şirket adına dava açar ve şirket aleyhine açılmış davaları takip eder.
 • Şirketin tüm tahsilat işlemlerini gerçekleştirir ve şirket adına icra takibi yapar, şirket aleyhine açılmış icra takip işlemlerinin kontrolünü sağlar.
 • Şirketin mevcut sözleşmelerini inceler, yeni sözleşmeler hazırlar ve karşı tarafın hazırlamış olduğu sözleşmeleri kontrol eder.
 • Şirket ile işçi arasındaki iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda işçi ve işverenin haklarını korur.
 • İş sözleşmesini revize eder/düzenler.
 • İşçilere yapılacak ihtarları iş hukuku mevzuatına uygun bir şekilde düzenler ve revize eder.
 • Şirket sermayesinde azaltım ve artırım işlemlerini kontrol eder ve bu işlemleri hukuki bir çerçevede yürütür, şirketin sermayesine ilişkin hukuki destek sağlar.
 • Şirketin birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi işlemlerini gerçekleştirir.
 • Yönetim kurulu ve genel kurul işlemlerini kontrol eder, gerekli bütün takipleri sağlar.
 • Şirketle ilgili tüm vergi uyuşmazlıklarına karşı gerekli hukuki işlemleri yapar.
 • Vergi hukuku ve idare hukuku alanlarında davaların açılması ve itirazların yapılması işlemlerini yürütür.
 • Şirkete gelen ihtarname, ihbarname ve tebligat gibi evrakları takip eder ve bu evrakların geldiği kurum ya da makamlara gerekli cevapları verir.

 

Bu ve bunun gibi her alanda şirketinize hukuki destek sağlayacaktır.

 

ŞİRKET AVUKATI BULUNDURMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

Ticaret şirketleri kuruluşundan tasfiyesine kadar birçok hukuki süreci bünyesinde barındırır. Teknik bilgi gerektiren bu hukuki işlemlerin şirket aleyhine sonuç doğurmaması adına hukuki destek alınması önem arz eder. Keza şirketlerin bazı işlemleri yapması için kısa süreler tanınmıştır, bu kısa sürede şirketin hemen harekete geçmesi gerekmektedir. Bu noktada sözleşmeli bir şirket avukatıyla çalışılması ve şirket avukatından birçok noktada hukuki danışmanlık alınması şirket aleyhine sonuçlar doğmaması adına önemlidir.

 

ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR, NEDİR?

 

Zorunlu şirket avukatlığı, Avukatlık Kanunu Madde 35 ve Türk Ticaret Kanunu Madde 272'de düzenlenmiştir. Buna göre, esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. 2023 yılı için 250.000,00 TL ve üstü sermayesi bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurması zorunludur.

 

AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASININ CEZASI NEDİR?

 

Avukat bulundurma zorunluluğu bulunan şirketlerin avukat bulundurmaması hususu Avukatlık Kanunu 35. Maddenin devamında düzenlenmiştir. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

 

Anonim şirketin yapılan savcılık soruşturmasında sadece şirket avukatı sözleşmesini ibraz etmesi ispat açısından yeterli olmayacaktır. Bu çerçevede anonim şirketin şirket avukatı sözleşmesinin yanı sıra avukatlık serbest meslek makbuzu ve makbuzlar ile ilgili ödeme dekontunu da ibraz etmeleri gerekecektir.

 

İDARİ PARA CEZASININ MİKTARI NASIL TESPİT EDİLİR?

 

İlgili kanun hükmünce şirketler sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

 

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

 

Avukat bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen şirketlere uygulanan idari para cezası şirkete Tebligat Kanunu hükümlerine göre usule uygun bir şekilde tebliğ edilir. Tebliğden itibaren 7 gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebilir.

 

ŞİRKET AVUKATI ÜCRETİ

 

Her yıl avukata ödenmesi gereken en az ücretin belirlenmesi için Resmi Gazete'de yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu kapsamında 2023 yılı için avukata ödenecek en az ücret 8.300,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretten az olmamak kaydıyla, taraflar daha fazla ücret belirleyebilirler. Şirket avukatı ücreti verilecek destek ve hizmet kapsamına göre farklılık gösterebilmektedir. Ücretin belirlenmesinde, hukuki işlemlerin yoğunluğu, hukuki işlemlerin karmaşıklığı, harcanacak olan zaman ve emek gibi faktörler önemli rol oynamaktadır. Ancak unutmamak gerekir ki, her zaman için avukatla temsil edilmekten elde edilecek yarar, ödenecek tutardan çok daha fazladır.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN