ŞANTAJ SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

ŞANTAJ SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

ŞANTAJ SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI


ŞANTAJ SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

 

Ayrıldıktan Sonra Telefonla Şantajda Bulunma

Dosyada sanık hakkında hakaret ve şantaj suçundan yargılama yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Somut olayda, sanık ile müştekinin arkadaş oldukları ve ayrıldıktan sonra sanığın müştekiyi telefon ile arayarak şantaj ve hakaret içeren sözler söylemiştir. Sanık, aradığını ve şantaj ile hakaret içeren sözlerde bulunduğunu kabul etmiştir.

Yargıtay, sanık tarafından kabul edilen ve söylendiği iddia edilen sözlerin ne şekilde şantaj suçunun unsurları oluşturduğuna dair mahkemeden tartışılıp açıklanmadan karar verdiği belirtilmiştir. Şantaj suçunun, sanığın yapmaya hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından söz ederek, bu durumları mağdur üzerinde baskı aracı olarak kullanması, mağduru kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şey yapmaya sağlamaya zorlamak olduğu eklenmiştir. Yargıtay, yerel mahkemenin tehdit suçunu da oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesini yasal olmayan gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulmasını doğru bulmamış ve bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/35707 Esas, 2018/21935 Karar)

 

Elinde Özel Görüntüler Olduğunu Belirten Eski Sevgilinin Şantaj Suçu İşlemesi

Dosyada sanık hakkında şantaj suçundan yargılama yapılmış, mahkeme, sanık adına beraat kararı vermiştir. Temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, mağdur ile sanığın duygusal arkadaşlık içinde bulunduğu ve mağdurun sanıktan ayrılma isteğini sanığın kabullenemediğini ve mağdura mesaj atarak “Elimde özel görüntülerin var, eğer benden ayrılırsan bu görüntüleri internette yayınlarım, okulun sitesine koyarım” dediği anlaşılmıştır. Yargıtay, sanığın eylemlerini, mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte olduğunu, mahkemenin şantaj suçunu oluşturduğunu gözetmeden beraat kararı verdiğini belirtmiştir.

Yargıtay, kanuna aykırı olan hükmün bozulması yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/35004 Esas, 2018/21962 Karar)

 

Telefonla Arama Yapılara Şantaj Suçunun İşlenmesi

Dosyada sanık hakkında şantaj suçundan yargılama yapılmış, mahkeme beraat kararı vermiştir. Mahkeme tarafından verilen hükme karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Sanık, suça konu olan telefonun kendisine ait olmadığını savunmasında belirtmiştir. Yargıtay, mahkemenin, mahkemede belirtilen hat numarası, suç tarihlerini kapsayacak şekilde iletişim tespit tutanaklarının getirtilerek kimlerle görülme yapıldığı belirlenmediğini belirtmiştir. Ayrıca Yargıtay, yapılan aramaların sanığın ailesi, yakınları ya da arkadaşlarına ait bir telefon numarası olup olmadığı, tanık sıfatıyla beyan alındıktan sonra sonuca göre karar vermesi gerektiği de eklenmiştir.

Tüm bu nedenlerle Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu hükme karşılık bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/30769 Esas, 2018/21698 Karar)

 

Uygunsuz Fotoğrafların İnternette Yayacağının Belirterek Şantaj Suçunun İşlenmesi

Dosyada sanık hakkında şantaj suçundan yargılama yapılmış, mahkeme mahkumiyet kararı vermiştir. Yapılan temyiz başvurusu sonucu Yargıtay, dosya incelemesinde bulunmuştur.

Dosyaya konu olan somut olayda, sanık, katılanı telefon ile arayarak kendisine 6000 TL vermediği takdirde kızının uygunsuz fotoğraflarını internette yayacağını belirtmiştir. Ayrıca üç ay sonra, katılana atmış olduğu iki mesajda da eylemine devam etmiştir. Sanık, eylemini devam ettirdiğini kabul etmiştir.

Yargıtay, mahkemenin öncelikle suça konu olan iletişim kayıtlarının temin edilmesini, sanığın katılanı telefon ile arayı aramadığının belirlenmesi, aradığı tespit edildiği vakit suça konu sözleri söyleyip söylemediğine ilişkin kanıtlar yöntemince irdelenmesini talep etmiştir. Mahkemenin bütün bunlar tartışılmadan karar verdiğini belirtmiştir.

Bunun yanında şantaj suçunun yaptırımı olarak hapis cezası yanında adli para cezasının da olduğu, ancak sanık hakkında adli para cezasına hükmedilmediğini eklemiştir. Yargıtay, tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/35060 Esas, 2018/21301 Karar)

 

Tekrar Cinsel Birliktelik Yaşamak İçin Şantajda Bulunulması

Dosyada sanık hakkında şantaj ve görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılanmış ve mahkeme, mahkumiyet kararı vermiştir. Mahkemenin kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Dosyaya konu olan somut olayda, sanık, katılana “İlişkimizin başından sonuna kadar geçenki Facebook… tekrar elime geçti, bu sefer bütün yönetim kuruluna arkadaşlık isteği gönderirim”, “Haftaya cumartesi ve Pazar Ankara’dayım, otele geleceksin, istesen de istemesen de artık huzur ve rahatlık istiyorsan bunu yapacaksın, artık sana bu şekil davranacağım” demiştir. Sanık, katılanla tekrar cinsel birliktelik yaşamak için şantajda bulunduğunu belirtmiştir. Bunun yanında mahkemenin kararını gerekçeli olarak yazılması zorunlu olduğu Yargıtay tarafından belirtilmiştir.

Yerel mahkeme, ilkelere uymadan sanığın katılana ait dosyada bulunan mevcut çıplak görüntüleri hukuka aykırı olarak ifşa edildiği sübuta ermiş biçimde olarak karar vermiştir, ancak geçerli bir gerekçeye dayandırılmamıştır. Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bütün bu nedenlerle bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/5176 Esas, 2018/11712 Karar)

 

Şantaj ile Tehdidin Benzerliği

Dosyada, birden fazla kişi ile birlikte tehdit suçu nedeniyle sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanığın mağdura yönelik “Ya bizimle gelir çalışırsın ya da seni öldür, seni mahallene rezil ederiz” dediği, mahkemenin bu eyleminin kabulü karşısında birden fazla kişi ile tehdit yerine şantaj suçunu oluşturup oluşturmadığının mahkeme tarafından tartışılmadığı belirtilmiştir.

Sanık, yargılama sürecinde pişmanlık göstermiş olduğundan ve tekrar suç işlemeyeceği kanaatine varılarak hükmolunan hapis cezası ertelenmiş, adli sicil kaydında bulunan ilamın silme koşulları değerlendirilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar verilmesi gerektiği gözetilmediği belirtilmiştir. Kasıtlı suça ilişkin sabıkasının olduğu şeklinde kanuni olmayan ve çelişkili gerekçeyle mahkeme karar vermiştir.

Tüm bu nedenlerle Yargıtay, mahkemenin kararına karşılık bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/34106 Esas, 2018/20625 Karar)

 

Şantaj Suçuna İlişkin Verilen Beraat Kararının Bozulması

Dosyada sanık hakkında şantaj suçundan yargılama yapılmış ve beraat kararı verilmiştir. Yargıtay, dosya incelemesinde, somut olayda sanık, mağdurun kendisinden ayrılmasını ve başka birisiyle evlenmesini kabullenemediğini ve “Savcıya hemen git durma ben de senin pisliklerini damat adayına gösteririm” demiştir. Sanık, mağdura bu yönde mesaj çekmiş ve mağdurun daha önceden rızaya çekilmiş olan video görüntülerini içeren CD’yi mağdura göndermiştir. Sanık, mağdura göndermiş olduğu CD’ye ek olarak “Ebru bana bunu göndermişler, evin kapısına asmışlar, ne olduğunu anlamadım, sen bak hayırlısı bakalım” şeklinde mesaj atmıştır. Bunun yanında, sanık, mağdurun evlenmesine karşı çıkmış ve düğününde olay çıkarmıştır.

Yargıtay, dosyada olan tüm olaylar ve sanığın üzerine atılı suçtan olay çıkarttığı halde sanık hakkında yasal olmayan gerekçeyle beraat hükmü kurulduğunu belirterek mahkemenin kararına karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/33015 Esas, 2018/20274 Karar)

 

Cinsel İlişki Esnasında Çekilen Video Görüntüler Adına Şantajda Bulunulması

Sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanmış, reşit olmayanla cinsel ilişki, beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, silahla tehdit ve şantaj suçundan yargılanmıştır. Sanık, silahla tehdit ve şantaj suçlarından beraat, diğer suçlardan mahkumiyet kararı almıştır.

Yargıtay, sanık hakkında şantaj, zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde bulunmuştur. Dosyaya ilişkin somut olayda, sanık, kız arkadaşı olan mağdur ve annesi olan müşteki ile arası açılmıştır. Mağdur ile müşteki savcılığa başvurarak sanıktan şikayetçi olmuşlardır. Bunun üzerine, sanık, mağdurun ailesi ile birlikte yaşadığı evin önüne gelerek “Aç şu telefonunu, ben yanacak ceza alacaksam hadi bakalım, ben kendi elimle resimleri, videoları önce sizinkilere sonra polise veriyorum, bundan sonra sen düşün” diye mesajlar göndermiştir. Sanık, söz konusu mesajlarla mağdur ile müştekinin şikayetinden vazgeçirmeye çalışmıştır. Yargıtay, dosya bulunan mesaj dökümanlarına rağmen mahkumiyeti yerine beraat kararı vermesini doğru bulmamıştır. Bütün bu gerekçeler ile mahkemenin kararına karşılık bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/6329 Esas, 2018/6758 Karar)

 

Şantaj Suçunda MSN Görüşme Kayıtlarının İstenilmesi

Dosyaya ilişkin şantaj suçundan yargılama yapılmış ve sanık hakkında mahkumiyete karar verilmiştir. Sanık, mahkemenin kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunmuştur. Yargıtay, mahkemenin kararına ilişkin dosya incelemesinde, cep telefonuna ait görüşme, MSN görüşme kayıtlarının istenilmesi, görüşme yapan kişilerin tanık sıfatıyla dinlenmesi, söz konusu hattın kime ait olduğunun sorulması gibi tüm hukuki durumlar belirlenmeden eksik inceleme ile hüküm kurulduğunu belirtmiştir. Yargıtay, tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2018/3599 Esas, 2018/19582 Karar)

 

Davanızı Geri Çekmezseniz Kızınızı Dağa Kaldırırım Sözünde Suç Vasfının Ne Olduğu

Mahkeme, sanık hakkında şantaj suçundan yargılama yapmış ve mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkemenin kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanığın katılana karşı “Açın kapıyı, davanızı geri alacaksınız, davayı geri almazsanız kızlarını dağa kaldırırım” biçiminde sözler kullanıldığı, bu sözlerin mahkeme tarafından tehdit suçu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında hataya düşüldüğünü belirtmiştir.

Yargıtay, sanığın eyleminin şantaj değil tehdit suçunu oluşturduğunu kabul etmesi halinde tehdit suçunun uzlaşma kapsamında bulunduğunu ve sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilmesi nedeniyle mahkemenin hükmüne karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/32031 Esas, 2018/19060 Karar)

 

Mesajla ve Telefon Araması Yoluyla Şantaj Suçu

Mağdur ile sanığın duygusal arkadaşlık içerisinde bulunduğu, mağdurun sanıktan ayrılmak istediği ancak sanığın bu durumu kabullenmediği, bu nedenle mağdura mesajlar çekerek ve ayrıca mağduru telefonla arayarak, “elimde özel görüntülerin var eğer benden ayrılırsan bu görüntüleri internette yayınlarım, okulun internet sitesine koyarım, ailene gösteririm” şeklinde beyanlarda bulunduğunun anlaşılması karşısında; sanığın eylemlerinin, mağdurun şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunmak suretiyle şantaj suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2018/21962).

 

Mağdurun Kendisini Aramasını Sağlamak İçin Şantaj Suçu

TCK’nın 107/2. maddesinde, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde, failin şantaj suçundan cezalandırılacağının öngörülmüş olması karşısında, somut olayda, katılanın aşamalarda sanığın kendisini aramasını sağlamak amacıyla birliktelik yaşadıklarını babasına söyleyeceğini beyan etmesi üzerine, sanığın katılana gönderdiği mesajda geçen ve katılanın babasına ait olduğu belirlenen ‘’ … nolu numaraya seninle beraber olduğumu, ilişkiye girdiğimiz yazsam ne yaparsın cevap yaz bekliyorum’’ biçimindeki sözlerin, anılan Kanun’un 107/2. maddesinde belirtilen şantaj suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle sanığın beraatine hükmedilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2020/20259).

 

Tecavüz Tehditi Şantaj Suçu Oluşturmaz

5237 sayılı TCK’nın 107/2. madde ve fıkrasında tanımlanan şantaj suçunun oluşabilmesi için, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması gerektiği, somut olayda, sanığın, müşteki …‘ı telefonla arayarak kızını kaçırdığını söyleyip eşini kendisine getirmesini, yoksa kızına tecavüz edeceğini belirttiği iddia edilen sözlerin TCK’nın 106/1-1. maddesinde düzenlenen tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, suç vasfında hataya düşülerek yazılı şekilde şantaj suçundan mahkumiyet hükmü kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 8. Ceza Dairesi-K.2021/21243).

 

Şeref veya Saygınlığa Zarar Verme Suretiyle Şantaj Suçu

İddianamede anlatılan, sanığın, katılana gönderdiği mesajlarda geçen “… çekilmiş fotoğrafların var”, “vallaha şimdi bilgisayara yüklüyorum benden günah gitti”, “evleneceksin evlenmediğin takdirde kızını kaçırıp elimde bulunan tüm resimlerini internet üzerinden dünyaya yayacağım” şeklindeki sözlerin, TCK 107/2 maddesinde düzenlenen şantaj suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan sanık hakkında tehdit suçundan mahkumiyet hükmü kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi -Karar:2020/12115).

Günümüzde şantaj suçu daha çok teknolojik araçlar kullanılarak işlenmektedir. Bu nedenle, şantaj suçuna dair soruşturma ve kovuşturmada ceza avukatı vasıtasıyla savunma yapılması maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önemlidir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN