Nafaka Artırım Davası Beyan Dilekçesi Örneği

Nafaka Artırım Davası Beyan Dilekçesi Örneği

Nafaka Artırım Davası Beyan Dilekçesi Örneği


nafaka artırım davası beyan dilekçesi örneğiNakafa Artırım Davası Beyan Dilekçesi Örneği

Nafaka Artırım Davası Beyan Dilekçesi Örneği

 

 

KAYSERİ 6.AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2022/*** E.

DAVACI: 

VEKİLİ: 

DAVALI: 

KONU: Beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davalı, cevap dilekçesinde yalan beyanlarda bulunmuş olup aynı zamanda nafaka davasıyla alakasız olan hususları belirtmiştir. Şöyle ki;

1-TARAFLAR 14 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE KESİN OLARAK BOŞANMIŞLARDIR. İŞBU BOŞANMA DAVASI 17.02.2022 TARİHİNDE AÇILMIŞTIR. BOŞANMA DAVASI AÇILALI NEREDEYSE 1 YIL OLMUŞTUR.

Taraflar fiili olarak 27.12.2021 tarihinde ayrılmışlardır. Fiili ayrılıktan sonra ise 17.02.2022 tarihinde boşanma davası açılmıştır. Gerek fiili ayrılık tarihinden gerek boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren 1 yıl geçmiştir. Bu bir yıllık süre içerisinde ise ülkede ciddi anlamda ekonomik kriz meydana gelmiştir. Ekonomik kriz, resesyona ve enflasyona sebebiyet vermiştir. 

2022 yılında ekonomik kriz başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada derinleşmiştir. Tedarik zincirinin kırılması fiyat artışlarını etkilediğinden her şeyin fiyatı en az üç katına çıkmıştır. Yumurtanın adet fiyatı üç lira, bebek bezinin adet fiyatı dört lira, kıymanın kilosu 200 TL olmuştur. 

Günümüz ekonomik krizinde ve günümüz enflasyonunda şartlar bu denli değişmişken lüks içerisinde yaşayan bir babanın çocuğuna 1.250,00 TL nafakayı reva görmesi etik olmadığı gibi hakkaniyetli de değildir.

2-DAVALI, CEVAP DİLEKÇESİNDE BOŞANMA DAVASINDAN ÇOK KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE NAFAKA ARTIRIM TALEBİNDE BULUNULDUĞU İDDİA ETMİŞSE DE BU HUSUS YALAN BEYANDAN İBARETTİR.

Yukarıda da değinildiği üzere taraflar ayrılalı 1 yıl olmuştur. Davalı baba, müşterek çocuğa ayrılık tarihinden itibaren sadece 1.250,00 TL iştirak nafakası ödemiştir. İşbu nafaka artırım davası 25.09.2022 tarihinde açılmıştır. Dolayısıyla aradan uzun bir zaman dilimi geçmiş olup, davacının davayı açmakta hukuki yararı bulunmaktadır. Müvekkil, müşterek çocuğun üstün menfaatini düşünerek işbu davayı açmıştır.

Davalı, cevap dilekçesinde müvekkilin kin ve düşmanlık duygularıyla davayı açtığını belirtmişse de bu iddia asılsız ve mesnetsizdir. Zira müvekkil, davalı baba yüzünden serbest avukatlık mesleğinde düzen değiştirmiş, Adana'dan Kayseri'ye taşınmıştır. Müvekkil, canını dişine takıp çalışmasına rağmen müşterek çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yetişememektedir.

Yine davalı, işbu nafaka artırım davasıyla alakası olmayan iddialarını yargılamaya yansıtarak yargılama içerisinde haksız menfaat temin etmeye çalışmaktadır. Müvekkilin ulusal kanallarda verdiği demeçlerin nafaka artırım davasıyla ve çocuğun üstün menfaatiyle herhangi bir ilgisi ve alakası yoktur. Davalının amacı Sayın Mahkemenize karşı müvekkili küçük düşürmeye çalışmak, müvekkilden intikam almaktır. 

3-DAVALI BABA, KENDİ AİLESİYLE YAŞAMASINA KARŞIN MÜVEKKİL KENDİ AİLESİYLE YAŞAMAMAKTADIR. MÜVEKKİL, ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE AYRI BİR KONUTTA KİRADA OTURMAKTADIR. MÜVEKKİL, BİLAHARE MÜŞTEREK ÇOCUĞUN AYRI BİR ODASI OLMASI İÇİN KENDİ AİLESİNDEN AYRI BİR EV KİRALAMAK ZORUNDA KALMIŞTIR.

Davalı baba, tarafların fiili ayrılık tarihinden sonra kendi anne ve babasının yanına yerleşmiştir. Ancak müvekkil işbu nafaka artırım davasından sonra ve boşandıktan sonra kendi ailesinden ayrı bir ev kiralamak zorunda kalmıştır. Zira müvekkilin anne ve babasının evinde müvekkil ve müşterek çocuğun ayrı bir odası bulunmamaktadır. Müvekkilin iki kardeşi vardır. Kalabalık bir aile olmasından dolayı müvekkil ayrı ev kiralamak zorunda kalmıştır. Çünkü müvekkil, müşterek çocuğa ayrı bir oda tahsis etmek istemiştir. Müvekkilin ailesinin evinde müşterek çocuğa ayrılabilecek bir oda bulunmamakta olup, müşterek çocuk bir süreliğine küçük bir yatakta annesiyle birlikte sıkışarak yatmak zorunda kalmıştır. Müvekkilin kirada oturduğuna ilişkin kira sözleşmesi Sayın Mahkemenize öncesinde ek olarak sunulmuştur.

Davalı baba, ailenin tek çocuğudur. Evlilik birliği devam ederken dahi davalının ailesi davalıya maddi olarak destek vermiştir. Zira davalının ailesinin hiçbir geçim sıkıntısı bulunmamakta olup, davalı tek çocuk olduğundan tüm gelir davalıya kalmaktadır.

Davalı baba, hiçbir zaman geçim sıkıntısı içerisinde olmamıştır. Davalı baba, müşterek çocukla kişisel ilişki kurmak için Kayseri'ye zaten neredeyse iki ayda bir gelmektedir. Geldiğinde ise babasının aracıyla gelmektedir. Dolayısıyla davalının herhangi bir yol, yemek, barınma masrafı olmamaktadır. Ayrıca davalı baba, müşterek çocukla kişisel ilişki tesisi kurmak için Adana'dan Kayseri'ye geldiğinde eli bomboş gelmektedir. İştirak nafakası dışında çocuğun hiçbir giderine katkıda bulunmamaktadır. Buna rağmen müvekkil, kendi hayatından ödün vermiş olup, kendine hiçbir şey almazken çocuğunu hiçbir şeyden geri bırakmamaya çalışmaktadır.

Davalı, her zaman olduğu gibi yine yalan beyanda bulunmuş olup, çalıştığı ofiste öğle yemeği çıkmaktadır. Dolayısıyla davalının, dışarıda yemek yediği iddiası da asılsız ve mesnetsizdir. ********* Hukuk Bürosunda Kifayet isimli kişi çalışmakta olup, ofiste her gün lezzetli ev yemekleri pişirmektedir. Davalı da düzenli olarak bu yemeklerden yemektedir. Davalının, ofiste yemek yediği fotoğraf kayıtlarıyla, mesaj kayıtlarıyla ve tanık beyanlarıyla ispat edilecektir. Kısaca, davalının her gün dışarıda öğle yemeği yediği için 1.000,00 TL harcadığı iddiası asılsız ve mesnetsizdir. Dışarıda yemek yemeyen birinin değil 1.000,00 TL harcaması, para harcaması mantıken mümkün değildir.

Davalı, işe her gün kendi babasıyla gidip gelmektedir. Davalının babası, Adana Valiliğinde çalışmaktadır. Davalı da Adana Valiliğinin karşısında bulunan ***** Hukuk Bürosunda çalışmaktadır. Davalı ile babasının iş yerleri karşı karşıya olduğundan davalı, her sabah babasıyla gidip gelmektedir. Yine iş çıkışları dahi davalı, babasıyla ailesinin evine dönmektedir. Davalı, sabahları babasıyla gittiğini yargılama içerisinde inkar etmişse de davalının her sabah ve her akşam babasıyla gittiği oldukça açıktır. Zira davalı, instagramdan hikaye kısmından dahi paylaşım yaparak durumu ikrar etmektedir. Kaldı ki evlilik birliği devam ederken dahi iş yerleri karşı karşıya olduğundan davalı, babasıyla iş yerine ulaşım sağlamaktadır. Davalı, kendi kendine maaşından ekstra harcamalar göstermeye çalışarak giderini fazla göstermeye çalışmaktadır. Dolayısıyla davalının 500,00 TL yol masrafı da diğer iddialarında olduğu gibi yalan beyandır.

4-SAYIN MAHKEMENİZCE DE BİLİNDİĞİ ÜZERE ASGARİ ÜCRET 8.500,00 TL OLMUŞTUR. UYGULAMADA İŞTİRAK NAFAKASI, NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN GELİRİNİN EN AZ BİR BÖLÜ DÖRDÜ ORANINDA OLMAKTADIR.

Davalı, evlilik birliği devam ederken maaşına gelen zamları düzenli aralıklar WhatsApp mesaj yoluyla müvekkile bildirmiştir. 2021 yılının kasım ayında dahi yalın maaşının 6.000,00 TL olduğunu ikrar etmiştir. Mesaj kaydı Sayın Mahkemenize delil olarak sunulmuştur. Davalının salt maaşı 2021 yılında bile 6.000,00 TL olup, salt maaşı dışında davalı özel vekaletnameler almakta ve CMK görevlerine gitmektedir. Davalının 2021 yılındaki maaşı en az 15.000,00 TL'dir. Üzerinden geçen zaman diliminden (neredeyse 2 yıl) sonra davalının gelir durumunda ciddi anlamda artış meydana gelmiştir. Davalı, yargılama içerisinde haksız menfaat sağlamak amacıyla gelirini eksik göstermektedir. Ancak şu an emin olarak bilinmektedir ki davalının aylık geliri en az 25.000,00 TL'dir.

Davalı, asgari ücretle çalışmamaktadır. Sabah 8.00'den akşam 20.00'a kadar sigortalı olarak çalışan bir avukatın asgari ücret aldığı iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalının asgari ücret aldığı hiçbir şekilde kabul edilmemekle birlikte asgari ücret aldığı varsayımında dahi asgari ücret 8.500,00 TL olduğundan ve davalının bunun dışında aldığı özel vekaletnameler ve CMK dosyaları olduğundan müşterek çocuğa gelirinin neredeyse YİRMİDE BİRİ ORANINDA iştirak nafakası göndermesi kabul edilemez.

Boşanma davası gerçekleştiğinde eşler yalnızca birbirlerinden boşanmaktadır. Ancak davalı, uygulamada bazı erkeklerin yaptığı gibi gelirini bilerek eksik göstermektedir. Davalı, boşanma davasıyla birlikte sadece müvekkilden değil, çocuğundan da boşandığını zannetmektedir. 

5-MÜVEKKİL, EVLİLİK BİRLİĞİ BİTTİKTEN SONRA MEMLEKETİ OLAN KAYSERİ'YE DÖNMÜŞ VE SIFIRDAN DÜZEN KURMAK ZORUNDA KALMIŞTIR.

Müvekkil, davalıya hiçbir zaman Vakıfbank'ın özel avukatlığını aldım şeklinde beyanda bulunmamıştır. Bu iddia davalının hayal ürünüdür. İddia eden iddiasını ispatla mükelleftir karinesi gereği madem müvekkil Vakıfbank'ın özel avukatlığını yapmaktadır, davalının bu iddiasını ispatlaması gerekmektedir. Müvekkil, sadece Vakıfbank'ın değil hiçbir bankanın ya da şirketin özel avukatlığını yapmamaktadır. Bu hususla ilgili Vakıfbank'a müzekkere yazılmasını talep ederiz.

6-MÜŞTEREK ÇOCUK ***************'NIN İHTİYAÇLARI HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR.

Müşterek çocuk ******, 2 yaşını doldurmuş olup 3 yaşından gün almaktadır. Dolayısıyla çocuk oldukça bilinçlenmiştir. Artık isteklerini açıkça ifade edebilecek yaşa gelmiştir. Müşterek çocuğun bir market alışverişi dahi en az 1.500,00 TL tutmaktadır. Ayrıca müşterek çocuk parka gittiğinde başka çocuklarda gördüğü oyuncakları istemektedir. Müvekkil de bir anne olarak, çocuğunun kimseye özenmemesini istediğinden müşterek çocuğun ihtiyaçlarını tam anlamıyla yerine getirmek istemektedir.

Müşterek çocuğun henüz kreş yaşı tutmadığından kreşe gidememektedir. Müşterek çocuğun evde canı sıkıldığı için çocuğun hem eğitimi hem zihinsel gelişimi için müşterek çocuğa düzenli aralıklarla oyuncak alınmaktadır. Oyuncak fişleri Sayın Mahkemenize delil olarak sunulacaktır. Ancak ne acıdır ki DAVALI BABA, ÇOCUĞUN TEK İHTİYACININ BEBEK BEZİ OLDUĞUNU ZANNETMEKTEDİR. 

Ayrıca müvekkilin annesinin sağlık problemlerinden dolayı çocuğun bakımı için eve yardıma çoğu zaman bakıcı gelmekte ve müvekkil çalıştığı için müvekkilin annesine çocuğun bakımı hususunda yardım edilmektedir. Bu husus da tanık beyanıyla ispat edilecektir. Dolayısıyla müşterek çocuğun bakıcı masrafı da bulunmaktadır.

7-BİR BABANIN, CEVAP DİLEKÇESİNE 8-14 KG'LIK BİR ÇOCUĞUN AYLIK BEZ İHTİYACI EN FAZLA 90 ADET OLABİLECEĞİNDEN MÜŞTEREK ÇOCUĞUN AYLIK BEZ İHTİYACI EN FAZLA 200,00 TL'DİR İFADESİNİ KULLANABİLMESİNİN NE KADAR ACI OLDUĞUNU SAYIN MAHKEMENİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ.

Davalı baba, cevap dilekçesinde ''8-14 KG'LIK BİR ÇOCUĞUN AYLIK BEZ İHTİYACI EN FAZLA 90 ADET OLABİLECEĞİNDEN MÜŞTEREK ÇOCUĞUN AYLIK BEZ İHTİYACI EN FAZLA 200,00 TL'DİR.'' şeklinde beyanda bulunmuştur.

Davalı baba, bu ifadesiyle resmen müşterek çocuğa bak sen günde bu kadar kaka yap şeklinde emir vermektedir. Davalı baba adeta çocuğun bezinin günde kaç kez değiştirilmesi gerektiğini kendi kendisine takdir etmeye çalışmaktadır. Bu iddiası maalesef tarafımızı güldürememiş ve bir babanın böyle bir beyanda bulunması acı vermiştir. 

Müşterek çocuk yalnızca kaka yaptığında mı bezi değiştirilmelidir?! Sayın Mahkemeniz huzurunda bu iddiaları utanarak açıklamak zorunda kalmaktayız. Müşterek çocuğun bezi günde 7-8 kez değiştirilmektedir. Zira hepimizin aşikar şekilde bildiği üzere çocuk bezi sadece çocuk kaka yaptığında değişmemektedir. Çocuk, idrar yaptığında da altının pişik olmaması için bez değiştirilmektedir. Bebek ciltleri hassas olmakla birlikte, kız çocuklarının ciltleri daha da hassas olmaktadır. Günde 7 ila 8 kez bez değiştirildiğinde ve bezin adedinin 4 TL olduğu günümüzde çocuğun günlük bez masrafı 30 TL olup, aylık bez masrafı ise EN AZ 900 TL olmaktadır. Bu hususu açıklamak zorunda kalmak bile tarafımızı davalı adına utandırmıştır.

8-MÜŞTEREK ÇOCUĞUN TEK İHTİYACI BEBEK BEZİ OLMAYIP; MAMA, EK GIDA, PİŞİK KREMLERİ, HASTANE MASRAFLARI, OYUNCAK, BAKICI GİBİ GİDERLERİ DE BULUNMAKTADIR.

Davalı baba, umuyoruz ki ilk defa baba olmasından dolayıdır çocuğun tek ihtiyacının bebek bezi olduğu algısına kapılmıştır. Ancak müşterek çocuk, mama kullanmaktadır ve altı ayını doldurduğu günden beri ek gıdalar da kullanmaktadır. Müvekkil tarafından yapılan tüm harcamaların faturaları Sayın Mahkemenize delil olarak sunulacaktır. Delil olarak sunulduğu zaman sadece ek gıdaya dahi müvekkilin ne kadar çok para harcadığı açıkça görülecektir.

9-DAVALI, GİDERLERİNİ FAZLA GÖSTEREBİLMEK AMACIYLA BİLGİSAYAR ALDIĞINI İDDİA ETMİŞTİR. ANCAK DAVALININ KENDİSİNE AİT EVDE KULLANDIĞI BİLGİSAYARI BULUNMAKLA BİRLİKTE YİNE DAVALININ AİLE KONUTUNDA DA BİLGİSAYAR BULUNMAKTADIR. AYRICA DAVALI, *****HUKUK BÜROSUNDA SİGORTALI OLARAK ÇALIŞTIĞI İÇİN DAVALININ İŞ YERİNDE ZATEN KENDİSİNE BİR BİLGİSAYAR TAHSİS EDİLMİŞTİR.

Davalının tek amacı nafakanın artırılmamasıdır. Çünkü davalı, müvekkile kin ve nefret duygularıyla yaklaştığından müvekkilin adeta sürünmesini istemektedir. Ancak davalı, müvekkilden almaya çalıştığı intikamı çocuğununa lanse ettirdiğinin farkında dahi değildir. 

Davalı, müvekkil sanki kendisine nafaka talep ediyormuş gibi davranmaktadır. Ancak müvekkilin tek amacı çocuğunun refah seviyesi içerisinde yaşamasıdır.

Davalı, bilgisayar aldığını iddia etmişse de müvekkilin nafaka artırım davası açacağını bildiğinden her daim bu davaya yönelik tedbirler almıştır. Önce gelirini bilerek eksik göstermiş sonra da başkaları adına kendi kartından harcamalar yapmıştır. Davalının amacı giderim fazla havası vermektir. Davalı, bu dava açılmadan çok öncesinde müvekkile Kayseri'de ''Sakın nafaka davası açma, ben her türlü tedbirimi aldım, gelirimi eksik gösterdim, kartımda da zaten borçlar görünüyor, dava açarsan ne yapar eder reddettiririm'' şeklinde beyanda bulunmuştur. Kısaca davalı, müvekkilin nafaka artırım davası açacağını öncesinde bildiğinden her daim buna yönelik kendisince yalandan tedbirler almıştır.

10-DAVALININ DOĞRU OLAN TEK İDDİASI MÜVEKKİLİN HER AY ULUSAL KANALLARA HUKUKİ KONULARDA DEMEÇ VERDİĞİDİR. ANCAK MÜVEKKİL ULUSAL KANALLARA ÇIKABİLMEK İÇİN HİÇBİR YERE HİÇBİR ŞEKİLDE ÖDEME YAPMAMAKTADIR. İHA HABER AJANSINA BU KONUDA MÜZEKKERE YAZILMASINI TALEP EDERİZ.

Müvekkil her hafta İHA HABER AJANSINA hukuki konularda röportaj vermektedir. Ancak müvekkil, bu röportajlar için hiçbir haber ajansına ödeme yapmamaktadır. İHA HABER AJANSI müvekkilin çekmiş olduğu hukuki videoları görünce müvekkil ile haber yapmak istemiş ve müvekkil de tanınabilirliğinin artması için bu teklifi haliyle kabul etmiştir. Müvekkilin haber ajanslarına ödeme yapmadığı müvekkilin hesap hareketleri incelendiği zaman açıkça görülecektir. Ayrıca bu husus tanık beyanlarıyla da ispat edilecektir. Sayın Mahkemenizce İHA HABER AJANSINA müzekkere yazılmasını talep ederiz. Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde müvekkilin çekimlerini yapan gazeteciler, spikerler de Sayın Mahkemeniz huzurunda tanıklık edecektir.

11-MÜVEKKİLİN ÜZERİNE KAYITLI OLAN 35 AJ 8959 PLAKALI ARAÇ ZATEN EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE MÜVEKKİLE DÜĞÜNDE TAKILAN ZİYNET EŞYALARI İLE ALINMIŞTIR.

Davalı ile müvekkil, evlilik birliği devam ederken düğünde takılan altınlar ve ziynet eşyaları ile araba almışlardır. Davalı ve müvekkil, anlaşmalı boşanma protokolüne dahi ************* plakalı Ford Fiesta marka aracın müvekkilde kalacağını kararlaştırmışlardır. Ancak davalı, Sayın Mahkemenize yanıltarak müvekkil sanki bu aracı yeni almış gibi bir algı yaratmıştır. Davalı kendisi de açıkça bu aracın evlilik birliği devam ederken altınlarla ve ziynet eşyalarıyla alındığı açıkça bilmektedir ki zaten bu durumu bildiği için anlaşmalı boşanma protokolüne bahse konu aracı konu etmiştir. Müvekkilin üzerine kayıtlı bu araç evlilik birliği devam ederken alınmamış olsaydı anlaşmalı boşanma protokolüne de yazılamazdı. Bu aracın evlilik birliği devam ederken alındığının ispatı için Adana 12.Aile Mahkemesi 2022/*** E. Sayılı dosyanın celbini talep ederiz. Sayın Mahkemenize müvekkil ile davalı arasında yapılan anlaşmalı boşanma protokolü delil olarak sunulacaktır.

Davalı erkeğin her iddiası olduğu gibi bu iddiası da açıkça çürütülmüştür. Zira davalı gerçek anlamda kötüniyetli olup, davalının tek amacı müvekkili süründürmek ve yargılama içerisinde haksız menfaat temin etmektir.

12-DAVALI, NAFAKA ARTIRIM DAVASIYLA İLGİSİZ VE ALAKASIZ BİR ŞEKİLDE MÜVEKKİLİN SAÇINI BOYATTIĞINDAN MÜVEKKİLİN MAKYAJ YAPTIĞINDAN BAHSEDEREK TARAFIMIZI KENDİSİNE ADINA UTANDIRMIŞTIR.

Öncelikle belirtmek isteriz ki müvekkilin makyaj yapmasının ya da saçını boyatmasının nafaka artırım davasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Ancak davalı adına utanarak açıklamak zorunda kalıyoruz ki müvekkilin tüm kıyafetleri, müvekkilin babasının üniversite zamanında müvekkile aldığı kıyafetlerdir. Müvekkil aylardır önceliğini çocuğuna verdiği için kendisine tek parça eşya almamıştır.

Keza yine müvekkil, kendisine orta kalite fiyatı oldukça uygun makyaj malzemeleri almakta olup, aldığı malzemeleri ise aylarda kullanmaktadır. Müvekkilin zaten üniversite zamanından kalma birçok kozmetik ürünü mevcut olup, müvekkil bu ürünlerle idare etmeye çalışmaktadır. Bunları açıklamak zorunda kalmak dahi tarafımızı utandırmıştır.

Davalı da müvekkil gibi avukatlık mesleğini ifa etmektedir. Davalı, müvekkilden paspal bir görüntü sergilemesini mi beklemektedir?!

Müvekkilin saçının boyasının, müvekkilin makyajının çocuğun üstün menfaatiyle hiçbir ilgisi ve alakası bulunmamaktadır. Davalı, iştirak nafakasını artırmamak için bahaneler üretmeye çabalarken adeta ne yapacağını şaşırmış ve yargılamayla hiçbir ilgisi ve alakası olmayan komik gerekçeleri dilekçesine yazmıştır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan hususların Sayın Mahkemenizce göz önünde bulundurulmasını talep ederiz.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN