MENFİ TESPİT DAVASI-MENFİ TESPİT DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

MENFİ TESPİT DAVASI-MENFİ TESPİT DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

MENFİ TESPİT DAVASI-MENFİ TESPİT DAVASI DAVA DİLEKÇESİ


MENFİ TESPİT DAVASI-MENFİ TESPİT DAVASI DAVA DİLEKÇESİMENFİ TESPİT DAVASI-MENFİ TESPİT DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

 

KAYSERİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE 

 

 

DAVACI: 

 

VEKİLİ: AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

ADRES: / KAYSERİ 0552 402 13 28 avgizemguluzunkutlay@gmail.com

 

 

DAVALI: 

 

KONU: Müvekkil aleyhine başlatılan icra takibine konu senedin açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suretiyle oluşturulması, alacaklıya da müvekkilimin herhangi bir borcunun olmaması sebebiyle müvekkilin borçlu olmadığının tespiti ile aşağıda açıklayacağımız nedenlerden dolayı tedbir kararı verilerek icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR:

 

Davalı ********* tarafından Kayseri Genel İcra Müdürlüğü'nün 2022/*********E. Sayılı dosyasında görüleceği üzere, müvekkil *************aleyhine 20.000,00 EUR bedel için kambiyo senetlerine özgü takip başlatılmıştır. Ancak davalı tarafından başlatılan söz konusu icra takibine konu alacağın kesinlikle hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Davalı müvekkile boş senet imzalatmıştır. Davalı, art niyetle müvekkilimizce imzalanan açık senedin üzerini doldurmuş, müvekkil aleyhine icra takibi başlatmış ve icra takibi kesinleşmiştir. Müvekkilin böyle bir borcu bulunmamaktadır. Şöyle ki;

Müvekkil Özgür *******, 2011-2019 yılları arasında davalı *********'in ortağı olduğu *********** Un ve Un Mamülleri Limited Şirketi unvanlı iş yerinin imalathanesinde değişik görevlerde çalışmıştır. 

 

2019 yılında mesai saatlerinin fazla olması ve maaşların zamanında ödenmemesi sebebiyle müvekkil, işten ayrılmıştır. Müvekkilin tazminat alacağı bulunmasına rağmen işveren, tazminat alacağını müvekkile ödememiştir. Ardından müvekkil yasal yollara başvurmuş ve Kayseri 6. İş Mahkemesi 2020/*** E. sayılı dosyasında işçilik alacağı davası açmış olup, bu davayı kazanmıştır. Bu dava sonucunda müvekkil lehine 200.432,64 TL tazminat verilmesine hükmedilmiştir. Ancak işveren tarafından yine herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bunun üzerine müvekkil, icra takibi başlatmıştır. 

 

İcra takibinin başladığını öğrenen davalı Demir *****, bahse konu iş yerinin çalışanlarından Mustafa ***** adlı şahıs ile birlikte müvekkilin evine gelerek müvekkili ve ailesini tehdit etmiştir. Müvekkilin eşi Rukiye Y-*****'ın da yanlarında bulunduğu bu esnada; şüpheli, müvekkile ''davayı geri çek, yoksa bu işin sonu kötü olur, çoluğunuz çocuğunuz var, evinizi biliyorum, hatta benim elimde senet var ben de icraya veririm'' demiştir. Ardından müvekkil, şüpheliye ''benim sizde nasıl senedim olur, benim borcum yok'' şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu hususta da tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

 

Müvekkil, herhangi bir senet imzalamadığını, şüphelinin kendisini korkutmak için bunları söylediğini düşünmüştür. Ancak bir süre sonra müvekkile icra takibinin başlatılmasıyla olay açığa çıkmıştır. Davalı, müvekkile boş bir kağıt imzalatıp ardından bu kağıdı doldurarak müvekkilin 20.000,00 EUR, borçlu olduğunu iddia etmiştir.

 

Müvekkil, davalıya karşı herhangi bir borcu olmadığından hatta hiçbir zaman senet imzalamadığından emin olduğu için ilk etapta ödeme emri gönderilince; takibe konu senetteki imzanın kendisine ait olmadığını düşünerek imzaya itiraz etmiştir. Ancak bilirkişi incelemesinde imza müvekkile ait çıkınca müvekkil, imzaladığı boş kağıtlardan birinin davalı tarafından doldurularak senede çevrildiğinin anlamış ve borca itiraz etmiştir. 

 

Müvekkil, davalının iş yerinde çalıştığı dönemde ''muhasebe için gerekli, işe geç kaldığın için tutanak tutacağız, yıllık izin için gerekli'' gibi türlü bahanelerle ve müvekkilin önüne birden fazla kağıt koyularak ve müvekkilin kağıtların ne olduğunu dahi anlamasına izin verilmeden aceleci bir tavırla, cebir ve hile altında birçok kez davalı tarafından müvekkile kağıt imzalatılmıştır.

 

 

MÜVEKKİLİN İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASINDA BAHSE KONU SENET HİÇ GÜNDEME GELMEDİĞİ HALDE MÜVEKKİL DAVAYI KAZANINCA SENET GÜNDEME GELMİŞTİR.

 

Davalı Turgut *****, SÖZDE müvekkile borç verdiğini iddia etmiş ancak ne tesadüftür ki bu borç ve senet müvekkilin açmış olduğu işçilik alacağı davasında hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Ne zaman ki müvekkil işçilik alacağı davasını kazanınca işveren senedi ve borcu gündeme getirmiştir.

 

 

 

MÜVEKKİLİN İŞÇİLİK ALACAĞI GEREKÇELİ KARARI VE MÜVEKKİLİN İŞVEREN ALEYHİNE BAŞLATMIŞ OLDUĞU İCRA TAKİBİ TARİHLERİNE BAKILDIĞI ZAMAN, DAVALININ MÜVEKKİL ALEYHİNE BAŞLATTIĞI İCRA TAKİBİ TARİHİNİN YAKIN TARİHLER OLDUĞU GÖRÜLECECEKTİR.

 

Müvekkilin kazanmış olduğu işçilik alacağı davasından sonra, işveren tarafından herhangi bir ödeme yapılmaması sebebiyle; müvekkil tarafından davalı işveren aleyhine 10.11.2020 tarihinde icra takibi başlatılmıştır. Müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinin tarihi ise 07.03.2022'dir. Görüleceği üzere davalı, müvekkil işçilik alacağı davası açtığı için ve müvekkil işçilik alacağı mahkeme kararına dayanarak sanık hakkında icra takibi başlattığı için kin ve hırsla müvekkilin imzasını kötüye kullanarak müvekkil aleyhine haksız icra takibi başlatmıştır.

 

 

 

DAVALI, İŞÇİLERİN HİÇBİR ÖDEMESİNİ DOĞRU DÜZGÜN YAPMAYAN KÖTÜNİYETLİ BİR İŞVERENDİR.

 

Şu hususları özellikle belirtmek isteriz ki; davalının ortağı bulunduğu iş yeri, işçilerin haftalık ve yıllık izinlerini dahi kullandırtmayan, işçilerin maaşlarını zamanında ödemeyen, işçilerin almaya hak kazandığı tazminatları ödemeyen, işçilerinin hakkını vermeyen bir iş yeridir. En önemlisi bu iş yeri işverenleri, muhasebe için gerekli veyahut maaş bordrosu, yıllık izin için gerekli belge vs. diyerek ve işçilerinin önüne birden fazla kağıt koyarak, tüm patronların ve korumalarının loş bir odada başında beklemesiyle, işçilerin ne olduğunu dahi anlamalarına izin vermeyen aceleci bir tavırla, cebir ve hile altında işçilerine kağıt imzalatan ve sonrasında bu boş kağıda atılan imzaları, haksız menfaat elde etmek ve haksız kazanç sağlamak amacıyla işçilerinin aleyhine kullanacak kadar KÖTÜNİYETLİDİR.

 

 

İŞÇİLERDEN İMZA ALINIRKEN İŞÇİLER LOŞ BİR ODAYA ALINMAKTADIR. İŞÇİLER NEYİ İMZALADIKLARINI BİLE GÖREMEDEN BASKI ALTINA ALINARAK CEBİR, TEHDİT ALTINDA İMZA ATMAKTADIR. İŞÇİLER, İMZA ATARKEN ODADA BİRDEN FAZLA PATRON VE KORUMALAR BULUNMAKTADIR.

 

İşverenler tarafından işçiler tek başlarına boş bir odaya alınmaktadır. İşçilerin önlerine birden fazla kağıt koyulmaktadır. İşçiler odaya tek başlarına alınmasına rağmen işçilerin başlarında birden fazla işveren ve korumalar beklemektedir. Ayrıca odada muhasebeci Veysel Bozkurt da bulunmaktadır.

 

İşçiler loş bir odaya alındıktan sonra işçilere baskı yapılmakta, işçiler tehdit edilmekte ve işçilerin boş kağıtlara imzası alınmaktadır. İşçilerin imza attığı kağıtlar daha sonrasında üzeri muhasebeci ve işverenler tarafından istenildiği gibi doldurulmakta ve işçiler, işçilik alacağı isteyince ise AÇIĞA ATILAN İMZA KÖTÜYE KULLANILARAK işçiler hakkında icra takibi başlatılmaktadır.

 

 

İŞ YERİ SAHİBİ BİR PATRONUN ÇOK CÜZİ BİR MAAŞLA ÇALIŞAN BİR İŞÇİSİNE 20.000,00 EUR BORÇ VERMİŞ OLMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR.

 

Davalı her ne kadar müvekkile 20.000,00 EUR borç verdiğini ve karşılığında da bahse konu senedi müvekkilin imzaladığını iddia etse de ; 

 

Hangi işveren asgari ücretle çalışan bir işçisine yaklaşıl olarak 400.000,00 TL borç vermektedir! İşverenin kötü niyetli olduğu aşikardır!

 

Hayatı boyunca işçinin çalışıp da kazanamayacağı parayı işverenin işçisine borç olarak verdiği hususu kabul edilemez!

 

 

DAVALI TURGUT ******, AYNI ŞEKİLDE BAŞKA İŞÇİLER HAKKINDA DA BENZER İŞLEMLER YAPMIŞTIR.

 

Davalı, işçilere imza attırıp açığa atılan imzayı kötüye kullanmayı kendisine ADET edinmiştir. Davalı, işçilerden cebir, tehdit ve baskı altında işçileri hileyle kandırarak imza almaktadır. Davalının amacı haksız menfaat elde etmek ve haksız kazanç sağlamaktır. 

 

İyi niyetli ve masum müvekkil, davalının imzayı kötüye kullandığını kendisi hakkında icra takibi başlatılınca öğrenmiştir.

Davalının TC kimlik numarası ile sorgulama yapıldığı zaman ve tanıklar dinlenildiği zaman sanığın, birçok kişiye kendi öz kardeşi de dahil benzer hususu yaşattığı görülecektir.

 

DAVALI, KENDİ ÖZ KARDEŞİNE DAHİ BENZER BİR OLAYI YAŞATMIŞTIR. KENDİ ÖZ KARDEŞİ BEKİR *********'E DAHİ SENET İMZALATMIŞ VE BEKİR ********* ALEYHİNE İCRA TAKİBİ BAŞLATMIŞTIR. DAVALI, KENDİ ÖZ KARDEŞİNİ DAHİ MADDİ MENFAATLERİ UĞRUNA BİR KALEMDE HARCAYABİLECEK KADAR KÖTÜNİYETLİ BİRİDİR.

 

 

İCRA TAKİBİNE KONU TUTANAĞI BAKILDIĞI ZAMAN, MÜVEKKİLİN ADININ SOYADININ VE İMZASININ, YUKARIDA YAZAN YAZILAR İLE HİÇBİR BENZERLİK GÖSTERMEDİĞİ GÖRÜLECEKTİR.

 

Yazı karakterinin farklı olduğu dışarıdan bakıldığı zaman dahi aşikar bir şekilde görülmektedir. Müvekkilin kağıdın en altına adını soyadını yazdığı yazı ile kağıdın sonradan başkası tarafından doldurulduğunda üstteki yazı aşikar bir şekilde farklıdır. Ayrıca tarihleri dahi farklıdır. Bilirkişi tarafından tespiti gerekmektedir. Keza dışarıdan bir gözle bakıldığı zaman bile en altta yazan Özgür isminin neredeyse SİLİK olacak kadar eski olduğu görülecektir. Senetteki imzanın, senette bulunan yazılardan çok daha önce atıldığını düşünmekle birlikte bu hususa ilişkin bilirkişi incelemesi talep etmekteyiz.

 

 

DAVALI TURGUT *********, MÜVEKKİLİM ALEYHİNE BAŞLATTIĞI İCRA TAKİBİNDE ACIMASIZ VE HAKSIZ BİR ŞEKİLDE MÜVEKKİLİME AİT TÜM VARLIĞINI HACZETTİRMİŞ VE MÜVEKKİLİMİN MAAŞINA DA HACİZ KOYDURMUŞTUR.

 

Müvekkilim, evli ve üç çocuk sahibidir. Müvekkilimin çocuklarının hakkı olan kendi alın teriyle kazandığı parayı KÖTÜ NİYETLİ işveren olan davalı Turgut ****** almaktadır. Müvekkilimin her ay maaşından haksız yere kesinti yapılmaktadır.

İNSANLARI DOLANDIRMAYI ADET EDİNMİŞ BİRİ YÜZÜNDEN MÜVEKKİLİMİN HER AY MAAŞININ BİR BÖLÜ DÖRDÜ NEDEN KESİLMEKTEDİR!

Zaten kıt kanaat geçinen işçi, kötü niyetli işveren yüzünden adeta hayatın sillesini yemiştir.

 

Mahkemenizce de bilindiği üzere işçiden almış olduğu imzalı boş senedi gerçeğe aykırı olarak doldurup kullanmış olan işverenin suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 209 uncu maddesinde düzenlenen “Açığa imzanın kötüye kullanılması” suçu kapsamına girmektedir. Bu hususta da tarafımızca Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

 

9. Hukuk Dairesi – 26.12.2013 – 2013/12038 E., 2013/35128 K.

 

“İşveren işçiye imzalattığı boş senedi doldurarak işleme koymuş ve icraya vermiş, işçi İş Mahkemesinde açtığı davada işverenin kendisinden teminat amaçlı aldığı beyaza imzalı senedi doldurarak icra takibi başlattığını iddia ederek bu senet dolayısıyla borçlu olmadığının tespiti yönünde karar verilmesini talep etmiş, işveren ise işçinin beyanlarının haklı olmadığını ileri sürmüş, mahkeme davaya konu senedin borca karşılık alındığı gerekçesiyle işçinin talebini reddetmiş, işçinin temyiz yoluna (Yargıtay’a) başvurması üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi davaya konu senedin teminat senedi olduğunu, yasal dayanağının olmadığını belirterek işçinin talebinin kabulü gerektiği yönünde karar vermiştir.''

Yukarıda açıklanan nedenlerle telafisi güç zararlar doğmaması ve müvekkilin daha fazla hak kaybı yaşanmaması için davalının haksız ve kötüniyetli olduğu açık olduğundan dolayı davalının fazlaya dair talep, dava ve sair hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla senet miktarının %20 sinden aşağı olmamak üzere takdir olunacak tazminata mahkum edilmesini ve dava konusu senedin hükümsüzlüğüne karar verilerek tarafımıza iadesini talep etmek amacıyla işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: İcra İflas Kanunu vs. İlgili her türlü mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER: Karşı tarafın sunduğu delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutarak delil listemizi sunuyoruz. 

 

1-Tanıklar

2-Bilirkişi raporu (senetteki yazıların imzadan yıllar sonra doğduğuna ilişkin)

3-Kayseri Genel İcra Müdürlüğünün 2022/1*** E. sayılı dosya

4-Kayseri 6. İş Mahkemesi 2020/*** E. Sayılı dosya

5-Kayseri Genel İcra Müdürlüğü 2022/25*** E. Sayılı dosya

6-Kayseri 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/*** E. Sayılı dosya

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve mahkemenizce re'sen göze alınacak tüm nedenlerle;

 

1-Davamızın kabulüne

 

2- İcraya konu olan işlemde müvekkilimizin borçlu olmadığının tespitine ,

 

3- İcra takibi sonucu müvekkilimizin maaşından kesilen .......TL’nin davalıdan geri alınarak müvekkilime verilmesine,

 

4- Menfi tespiti kabil olmaması durumunda takibe konu olarak müvekkilimizden alınmış ve alınacak bütün miktarın kendisine geri ödenmesine,

 

5- Alacaklı olmadığını bildiği halde haksız ve kötü niyetli olarak icra takibine girişen davalı aleyhine takibe konu alacak miktarının %20’sinden az olmamak kaydıyla tazminata hükmedilmesine,

 

6- Yargılama giderleri ile birlikte vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederiz. 10.01.2023

 

DAVACI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN