KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA İTİRAZ DİLEKÇESİ

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA İTİRAZ DİLEKÇESİ

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA İTİRAZ DİLEKÇESİ


KAYSERİ SULH CEZA MAHKEMESİNE 

Gönderilmek Üzere

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

SORUŞTURMA NO: 2022/*****

 

 

MÜŞTEKİ: 

 

VEKİLİ : AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

ADRES: Barbaros Mah. Oymak Cad. Sümer Hukuk Plaza A Blok No:8/79 Kocasinan / KAYSERİ 0552 402 13 28 avgizemguluzunkutlay@gmail.com

 

 

ŞÜPHELİ: 

 

KONU : Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının 2022/***** soruşturma numaralı 02.01.2023 tarihli ve 2023/*** karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itirazlarımızdan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR:

 

17.12.2022 tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğumuz şikayet dilekçemiz üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022/***** soruşturma numarası ile şüpheli Demir ***** hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu karara süresi içerisinde itirazlarımızı sunma gerekliliğimiz hasıl olmuştur. Şöyle ki; 

 

Verilen bu kararı kabul edebilmemiz mümkün değildir. Zira müvekkilin günleri ''bir gün Demir ***** benim ya da ailemin, çocuklarımın karşısına çıkar da bize zarar verirse ne yaparım''  diye düşünmekle geçmektedir. 

 

17.12.2022 tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğumuz şikayet dilekçemizden de anlaşılacağı üzere şüpheli Demir ********, her fırsatta müvekkile ve ailesine yönelik tehditlerde bulunmaktadır. Şüpheli, müvekkili yalnızca müvekkilin ailesiyle birlikte yaşadığı konuta gelip tehdit etmekle kalmamış; aynı zamanda şüpheli, müvekkilin kayınbabasının dükkanına giderek yine müvekkile zarar vereceğini beyan etmiştir. Hatta ve hatta müvekkilin abi Cemal ******** ile tesadüfi olarak karşılaştığı bir gün bile dahi şüpheli, fırsattan istifade müvekkile zarar vereceğine yönelik tehditler savunmuştur. Zira şüpheli Demir ******'in istekleri gerçekleştirilmeyince karşısındaki kimseyi tehdit ederek istediğini elde etmeyi adet edindiği aşikardır. 

 

Müvekkilin ve tanıkların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, şüphelinin tehditleri aylar önce olmuş bitmiş değildir. Şüpheli her fırsatta bu tehditlere devam etmiştir. Şüphelinin ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını ödemek istemediği ancak müvekkilin de hakkı olan davayı geri çekmediği için şüpheli halen müvekkili tehdit etmeye devam etmektedir.

 

Sayın Savcılığınız tarafından suç tarihi ile şikayet tarihi arasında altı aydan fazla süre geçtiği ve bu sebeple artık şüpheli hakkında soruşturma ve kovuşturma olanağı kalmadığı gerekçesi ile kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. Ancak her ne kadar şüphelinin müvekkilin evine gelerek bizzat müvekkilin konutunda tehditler savurmasının üzerinden altı ay geçmiş olsa da; şüpheli tarafından müvekkile yönelik tehditler son bulmamıştır. Şüpheli halen müvekkilden davayı geri çekmesini istemekle birlikte müvekkile tehditler savurmaya devam etmektedir. 

 

Sayın Savcılığınız tarafından yalnızca basit tehdit suçu yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair gerekçe gösterilmiştir. Ancak şüpheli yalnızca tehdit suçunu işlemekle kalmamıştır. Şüphelinin şantaj ve kişinin huzur ve sükununu bozma suçlarını işlediği de açıktır. Dolayısıyla bu suçlardan ötürü de şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, kamu davasının açılmasını talep etmekteyiz.

 

Zira şüpheli, müvekkile göz dağı vermek, müvekkili rahatsız etmek ve huzursuz etmek amacıyla gerek müvekkilin evine gelerek gerek başka alanlarda ısrarla müvekkilin davayı geri çekmesini beyan etmiştir. Müvekkil, şüphelinin bu davranışlarından oldukça rahatsız olmuş ve sürekli olarak ''acaba Demir *****, benim veya ailemin karşısına herhangi bir yerde çıkar ve bize zarar verir mi'' diye düşünmeye başlamıştır. Dolayısıyla şüphelinin, KİŞİNİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA suçunu da işlediği açıktır.

 

Ayrıca şüpheli, müvekkilin ikamet ettiği konutuna gelmiştir ve ısrarla müvekkilden davayı geri çekmesini istemiş yani müvekkilin iradesini kendi istediği şekilde kullanmak istemiştir. Şüpheli, kendisine ve iş yerine yarar sağlamak için bilerek ve isteyerek yani kasten müvekkilden, bu istekte bulunmaktadır. Şüphelinin müvekkili bu şekilde zorlaması da, şantaj suçunun oluşması için yeterli olup; neticenin gerçekleşmesine dahi gerek olmadığından, şüphelinin ŞANTAJ suçunu işlediği gayet açıktır.

 

Yukarıda anlatılanlar ışığında dosyaya konu olaylar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmeden doğrudan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle; Sayın Savcılığınızdan verilen bu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasını talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

SONUÇ VE İSTEM: Arz ve izah olunan sebepler ile itirazımızın kabulüyle, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022/***** soruşturma ve 2023/** karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ Sayın Savcılığınızdan vekaleten arz ve talep ederiz. 17.01.2023

 

 

 

MÜŞTEKİ VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN