KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME, BAŞKASINA VERME, YAYMA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME, BAŞKASINA VERME, YAYMA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME, BAŞKASINA VERME, YAYMA ŞİKAYET DİLEKÇESİ


KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: 

ADRES : 

VEKİLİ : Av. Gizem Gül UZUN

ADRES : Sahabiye Mah. Teoman Sk. Avukatlar İş Hanı Bina No:9 Kat:5 Daire No: 501 Kocasinan/KAYSERİ

ŞÜPHELİ: 

ADRES : 

SUÇ : Hakaret, Tehdit, Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi Suçları

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, tarafına uzaklaştırma talep edilen Recep Enes ****'nın eşi olan ******** ile halihazırda devam etmekte olan 2023/*** Esas Numaralı ceza dosyasında taraf olarak bulunmaktadır. Recep Enes ****, eşinin müvekkille olan davası nedeniyle müvekkile kin gütmektedir. Sosyal medya üzerinden müvekkil ve ailesine hakaretler edip, müvekkil ve ailesini tehdit etmektedir. Recep Enes ****'nın kullandığı INSTAGRAM hesabının adı "***********"olup, şüpheli sonradan hesabın adını müvekkilin babasının adına çevirip "**********" yapmıştır. Recep Enes **** bu hesap ile müvekkilin şahsi hesabına, ailesine ve diğer yakınlarına ait kişisel verileri ele geçirdiğine dair sürekli mesajlar göndermiştir. Bu durum halen devam etmektedir. Recep Enes **** askeri personel olduğu için kimliğini açığa vermemek için dikkatli davranmaya çalışmaktadır fakat bazı yerlerde kendine hakim olamadığı için belirli başlı açıklar vermiştir. Bu olayı daha ayrıntılı açıklamamam gerekirse, şöyle ki:

1- Recep Enes ****, askeri personel olduğu için müvekkilin ailesine ulaşma şansı bulmuştur ve müvekkilin ailesine ait TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerini hatta ve hatta telefon numaralarını bile müvekkille paylaşmıştır. Söz konusu olan bütün mesajları işbu dilekçeye ek olarak sunulacaktır. Recep Enes ****, söz konusu bilgileri attıktan sonra müvekkile "geliyorum bekle yavaş yavaş, tüm sülaleni sikeceğim bekle sen ulaşın köpeği kancığı" şeklinde mesaj atmıştır. Recep Enes *****, daha fazla çirkinleşerek müvekkilin ailesindeki kadınlara ve çocuklara karşı cinsel taciz suçunu içeren mesajlar atmış ve tehditler savurmuştur. Recep Enes ****, müvekkile attığı mesajlarda müvekkilin, ******** ile olan ceza davasına dair olayları üstü kapalı bir şekilde bildiğini ifade etmiş ve müvekkili öldüreceğine dair defalarca tehditler savurmuştur.

1a- Hırsını alamayan Recep Enes ****, müvekkilin ailesine ve yakınlarına da aynı sosyal medya hesabından mesajlar göndermiştir hatta müvekkilin ailesi ile telefon görüşmesi yapmıştır. Recep Enes, müvekkilin babasını ve abisini arayarak çocuğu olacağını söylemiş. Çocuğu olduktan sonra müvekkili öldürmeye geleceğini söylemiştir. Recep Enes ****'nın, müvekkilin ailesiyle iletişim kurmuş olduğu GSM hattı ``0536 591 ****`` şeklindedir. Söz konusu telefon numarasının Recep Enes'in şahsına veya 1. derece üst soyundan birine ait olduğu kanısındayız. Telefon numarasının kimin üzerine kayıtlı olduğunun araştırılmasını ehemmiyetle Sayın Savcılığınızdan talep ediyoruz.

1b- Ayrıca Recep Enes, kendisinin *******'nın eşi olduğunu kanıtlayan çok önemli bir açık daha vermiştir. Recep Enes, müvekkilin abisinin eşine (yengesine) göndermiş olduğu ve tarafınızla da paylaşacağımız fotoğrafta, müvekkilin halihazırda davasının olduğu Cansel **** ile arasında olan Mahkeme kararının orijinal halini paylaşmıştır. Söz konusu evrak yalnızca Cansel **** tarafından elde edilebilecek olup, bu karara yalnızca Cansel **** ve paylaştığı 3. kişilerin erişimi söz konusudur. Söz konusu evrak müvekkile tebliğ edilen karar olmayıp, yalnızca Cansel **** ve paylaştığı 3. kişilerin elinde bulunabilecek bir karardır. Söz konusu evrak Sayın Savcılığınıza yapmış olduğumuz bu suç duyurusuna ek olarak sunulacaktır.

2- Recep Enes adlı şahıs, askeri personel olduğu için yapmış olduğu hareketlerde kamu görevinin kendisine sağlamış olduğu kolaylıklardan faydalanmıştır. Recep Enes, müvekkilin şahsına, ailesine ve akrabalarına karşı kişisel verileri hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın ihlal etmiştir. Kişisel Verilerin Ele Geçirme Suçuna daha ayrıntılı olarak baktığımızda, davalı aleyhine Sayın Savcılığınız tarafından kamu davası açılması gerekmektedir.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, aşağıdaki üç seçimlik hareketten herhangi birinin hukuka aykırı bir şekilde yapılmasıyla failin cezalandırılması gerekir:

1-Kişisel verilerin ele geçirilmesi,

2-Kişisel verilerin başkasına verilmesi,

3-Kişisel verilerin yayılması.

Hangi Bilgiler Kişisel Veri Olarak Kabul Edilir?

Kişisel veri kavramının ne anlama geldiği, kişisel verilerin nasıl kaydedileceği ve korunacağı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile belirlenmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmelidir.

Yargıtay suçun konusu kişisel veriyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Kişisel veri” kavramından, kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi), adli sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni hali, parmak izi, DNA’sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantıları gibi kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gerekir; ancak, herkes tarafından bilinen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgiler, yasal anlamda “kişisel veri” olarak değerlendirilemez (Y12CD-2014/3760 k.).

 

Kişisel Verileri Ele Geçirme, Başkasına Verme veya Yayma Suçunun Unsurları

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçu; seçimlik hareketli bir suç olduğundan, seçimlik hareketlerden herhangi birinin yapılmasıyla suç oluşur. Madde gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, kişisel verilerin, “verildiği”, “yayıldığı” veya “ele geçirildiği”nin kabul edilebilmesi için, kişisel verilerin kaydedilmiş halde bulunması, kaydedilmiş haliyle başkalarına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi gerekir (Y12CD-K.2016/13355).

Yargıtay’a göre şu seçimlik hareketlerden herhangi birisinin icra edilmesiyle suçun unsurları oluşur:

1. Kişisel verileri bir başkasına verme suçu: TCK md. 136 metninde geçen “başkası” hem gerçek bir kişiyi hem de tüzel bir kişiyi kapsamaktadır. Örneğin, kişisel veriler bir şirkete hukuka aykırı bir şekilde verildiğinde ‘kişisel verileri başkasına verme suçu” oluşur. Kişisel veriler, bu kişilere elden, posta ya da internet üzerinden elektronik posta ile vb. araçlarla verilebilir. Kişisel verileri vermek hareketinden kastedilen düşünce veya bilgi anlatan şeylerin başkasına iletilmesi veya bildirilmesidir. Bu seçimlik harekette verilerin hukuka uygun ya da aykırı yöntemle elde edilmiş olmasının önemi bulunmamakta olup, önemli olan husus verme eyleminin hukuka aykırı olmasıdır.

2. Kişisel verileri yayma suçu: Kişisel verilerin yayılması, kişisel verilerin üçüncü kişilere duyurulması veya dağılması anlamına gelmektedir. Kişisel verileri yayma seçimlik hareketi de çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. İnternet üzerindeki bir web sitesinde kişisel verileri yayınlamak, birçok kişiye elektronik posta ile ya da telefondan kısa mesajla göndermek, yazılı ya da görsel medyada yayınlamak gibi hareketler kişisel verileri yayma suçu olarak kabul edilir

3. Kişisel verilerin ele geçirilmesi suçu: Kişisel verilerin ele geçirilmesi fiili, başkasının hakimiyeti altında bulunan bir kişisel verinin, failin hakimiyeti altına girmesi ile gerçekleşir. Kişisel verilerin kayıtlı olduğu belgelerin alınması ya da kayıtlı olduğu bilişim sisteminden ele geçirilmesi vb… şekillerde gerçekleştirilebilecektir.

TCK md. 136’da kişisel verileri hukuka aykırı verme, yayma veya ele geçirme suçu, soyut bir tehlike suçu olarak düzenlendiğinden seçimlik hareketlerin yapılmasıyla suç oluşur. Suç teşkil eden hareketler nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmesi şart değildir.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun;

Kamu görevlisi (memur vb.) tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle

işlenmesi halinde, TCK md.136 gereği hükmedilecek hapis cezası 1/2 oranında arttırılır (TCK md. 137). Yani bu halde; suçun cezası, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.06.2014 tarihli, 2012/1510 esas, 2014/331 sayılı kararında da vurgulandığı üzere; TCK’nın 135 ve 136. maddelerindeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerde sadece sır niteliğinde kişisel verilerin korunacağına ilişkin bir hükmün bulunmaması ve aksine 135. maddenin gerekçesinde gerçek kişiyle ilgili her türlü bilginin kişisel veri olarak kabul edilmesi gerektiğinin belirtilmesi karşısında, her türlü kişisel verinin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi fiilleri TCK’nın 136. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturur......

Bu açıklamalar ışığında ....... Sanığın sübut bulan eyleminin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı ve iddianamede eylemin tarif edildiği dikkate alınıp, sanığa, CMK’nın 226. maddesi uyarınca TCK’nın 136/1. maddesinin uygulanması ihtimaline binaen ek savunma hakkı tanınarak, TCK’nın 61/1. maddesinde yer alan ölçütlerden suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu ile güttüğü amaç ve saiki de nazara alınıp, temel cezada asgari hadden uzaklaşılarak, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, katılan mağdur …‘in kendisini telefonla arayanın müdür yardımcısı olmadığını anlayıp telefonu kapatması nedeniyle adı geçenin özel hayatına müdahalede bulunulmamasından dolayı sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığına dair sanığın eyleminin salt TCK’nın 134/1. maddesinin 1. cümlesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirildiği yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 12. Ceza Dairesi -Karar : 2016/12504).

4. Görevi kötüye kullanma suçu, takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Bu nedenle, suçun soruşturulması için herhangi bir şikayet süresi de yoktur.

Şüphelinin yaptığı bu tehdit ve hakaret içerikli eylemlerle müvekkil büyük bir korku duygusuna kapılmış, her an tedirgin bir şekilde yaşamaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerden ötürü şüphelinin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Sosyal Medya Mesaj Ekran Görüntüleri, Tanık Beyanları, Yemin, TCK, CMK, ve bütün sair deliller

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler gereği ve soruşturma sırasında resen göz önünde bulundurulacak hususlar ışığında;

Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak, haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini,

Şüphelinin psikolojik sorunlarının olup olmadığı hususunun tespiti için hastaneye sevk edilmesini

CMK m.100 uyarınca tutuklanmasını saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz 27.03.2023

MÜŞTEKİ VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

 

EKLER:

1- Recep Enes **** tarafından gönderilmiş olan mesaj kayıtları

2- Recep Enes ****** ile yapılmış olan arama kayıtları

3- Recep Enes *****'nın, müvekkilin ailesine göndermiş olduğu mesaj kayıtları

4- Recep Enes***'nın, müvekkilin abisinin eşi (yengesiyle) paylaşmış olduğu KAYSERİ T.C. 1. Aile Mahkemesi karar tutanağı.( Savcılığınıza CD şeklinde sunulmuştur.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN