İŞYERİNDE TUTANAK TUTULDUKTAN SONRA VERİLEN SAVUNMA DİLEKÇESİ

İŞYERİNDE TUTANAK TUTULDUKTAN SONRA VERİLEN SAVUNMA DİLEKÇESİ

İŞYERİNDE TUTANAK TUTULDUKTAN SONRA VERİLEN SAVUNMA DİLEKÇESİ


*****MANDIRA - ****** MANDIRA SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE

 

 

SAVUNMA YAPAN: 

 

İŞVERENİN ADI : 

 

KONU : Birtakım savunmalarımdan ibarettir.

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

 

****** Mandıra - *******Mandıra Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda Nakliyat San. Ve Tic. Ltd. Şti. adlı işyerinizde yoğurt paketleme aşamasında işçi olarak çalışmaktayım. İşim gereği verilen tüm görevleri, paketlemeci olarak sözleşmede belirtilen maddeler kapsamında eksiksiz olarak yerine getirmekteyim. Yani iş görme borcumu, işimi özenle yaparak ve çalışma şartlarına uyarak gereği gibi ifa etmekteyim.

28.12.2022 tarihinde hakkımda tutulan tutanakla ilgili birtakım beyanlarımı size iletmek isterim. Tutanak tarafıma 19.01.2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içerisinde savunmalarımı sunuyorum. Şöyle ki;

Bahse konu tutanakta; 21/12/2022 tarihinde proses tanklarından süzme keselerine alınan yoğurtlarda tank dibine çökelen yabancı maddeleri, ilk döküm esnasında ayırarak üründen uzaklaştırmamam ve akabinde müşteriden şikayet gelmesiyle paketlenen ürüne yabancı bir madde karıştığının ortaya çıkmasının üzerine firmanızın zarara uğradığını iddia etmektesiniz. Ancak şu hususu özellikle belirtmek isterim ki ben yoğurt yapım aşamasında çalışmamakla birlikte yalnızca paketlemede görevliyim. Yoğurt yapım aşamasında mühendisler çalışmaktadır. Dolayısıyla tarafıma atılan bu suçlamayı kabul etmiyorum. 

Bize aktarılan bilgilerde; tutanakta yoğurt içine karışan yabancı maddenin, antifriz olduğu söylenmiştir. Yoğurt içine karışan yabancı maddeye ilişkin fotoğrafların bulunduğu ve bu fotoğrafı görenlerin beyanlarına göre bu yabancı maddenin pembe renkli ve sıvı olduğu söylenmektedir. Bu durumda yoğurt içine karışan yabancı maddenin antifriz olma olasılığı artmaktadır. Daha öncesinde de yoğurt içinden antifriz çıktığı olmuştu ve biz bu yoğurdu ayırarak dökmüştük. Zira müşteriden gelen şikayette yoğurt içinden çıkan gerçekten antifriz ise; tarafınızca benden sıvı bir maddenin yoğurt ile karışmasını sadece gözümü kullanarak ayırmam isteniyor. Bu durumun olağan olmadığını, neredeyse imkansız olduğunu belirtmek isterim. 

Tutanakta ise tank dibine çökelen yabancı maddeden bahsediliyor. Tarafınızca da bilindiği üzere; çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı maddeye çökelti denmektedir. Yani tutanaktaki beyanlarınıza göre; yoğurt içerisine karışan yabancı maddenin katı olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Ancak tankın içerisinde katı bir maddenin bulunması imkansıza yakın hatta imkansız diyebiliriz. Çünkü tankın içine gelen süt, süzülerek geliyor. Eğer süzülen sütün içine karışmış bir katı madde söz konusu ise; bu durumda zaten süzgeçlerde sorun olduğu, firmanızı zarara uğratan asıl sebebin süzgeçler olduğu aşikardır.

Zira bu vakıanın gerçekleşmesinden sonra iş yerinde birkaç defa yoğurda antifriz karıştığı tespit edilmiş ve antifriz yoğurttan ayrılmıştır. Antifriz olduğunu düşündüğümüz bu sıvının tanktan süzme keselerine aktarılması sırasında tespitine ilişkin gerekli bilgilendirme üretim sorumlusu İbrahim Mordağ'a yapılmıştır. Daha sonrasında yoğurtta antifriz tespit edilmesi ve müşteriden gelen şikayetteki yabancı maddenin fotoğraflarda pembe renkli sıvı olması, yoğurda karışan yabancı maddenin antifriz olma olasılığını yükseltmektedir. Yoğurdun içine karışan yabancı maddenin antifriz olduğunu varsaydığımızda ki tutanakta da zaten tankın içinde bir maddenin bulunduğunu ancak bunun paketlemeden önce ayrıştırılması gerektiğini kabul etmenizi de göz önünde bulundurarak soruyorum ki; tanktaki yoğurdun içinde antifriz bulunması gıda güvenliğini ve insan sağlığını tehlikeye atmıyor da bu yoğurdu müşteriye sunmadan önce antifrizi ayırmadan paketlemek mi insan sağlığını tehlikeye atıyor?

Tutanakta yer alan çökelmeden yola çıkacak olursak; her ne kadar fotoğrafta sıvıya benzese ve sizi çelişkiye düşürse de yabancı maddenin katı bir madde olduğunu iddia ettiğinizi söyleyebiliriz. Bu durumda da sütün süzülmediği veya süzülse bile sütü süzen makinelerin arızalı olduğu sonucu çıkmaktadır.

Kısaca; bahse konu tutanakta yer alan ve firmanızın zarara uğramasına sebebiyet veren yabancı madde, katı da olsa sıvı da olsa yoğurdun içine karışmasına sebebiyet veren vakıanın her halükarda şirkette yer alan makinelerin bakım ve kontrolü ile alakalı olduğu aşikardır. 

Aynı olaydan ötürü mağdur olan birçok kişi bulunmaktadır. Bu kişiler; üretim görevlisi, Tahsin *******************************************'dır.

Ayrıca esas olan işçinin kendi pozisyonunda çalıştırılmasıdır ve işçiye görev tanımı dışında iş verilmemesidir. İşçi kendi yaptığı işin muadili olmayan işleri yapmak zorunda değildir. Aynı zamanda iş sözleşmesinde ve görev tanımında belirlenen işçinin yapacağı iş, benzer bir iş olmadıkça da tek taraflı olarak değiştirilemez. Aksi durumda işçinin haklı nedenle fesih hakkı doğar. İşçiye görev tanımı dışında iş verilebilmesi için işçinin bu konuyu yazılı olarak kabul etmesi gerekir. Ayrıca bu görev tanımı değişikliğinin işçiye önceden haber verilmesi gerekir. Benim de şirketinizde yoğurt yapım aşamasında değil yalnızca paketleme aşamasında görevli olduğumu hatırlatmak isterim. Paketleme elemanı, üretim aşamaları tamamlanarak ortaya çıkarılmış bir ürünün uygun bir şekilde ambalajlanması için çalışır. Ben üretim aşamaları tamamlanarak gelmiş ürünün yalnızca ambalajlanmasından sorumluyum. Şirketinizde yoğurdun üretim aşamasında gerçekleşen hatadan dolayı sorumlu tutulmayı kabul etmemekteyim.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerin dikkate alınmasını ve kamera kayıtlarının celbini talep ediyorum.

 

 

SAVUNMA YAPAN

BİLAL ******

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN