İsim Düzeltilmesi Davası Dava Dilekçesi Örneği

İsim Düzeltilmesi Davası Dava Dilekçesi Örneği

İsim Düzeltilmesi Davası Dava Dilekçesi Örneği


İSTANBUL ANADOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : 

KANUNİ : 

VEKİLİ : AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

Serçeönü Mah. Teoman Sk. Avukatlar İş Hanı Bina No:9

Kat:5 Daire No:501 Kocasinan / KAYSERİ 0552 402 13 28 avgizemguluzunkutlay@gmail.com

DAVALI : Üsküdar Nüfus Müdürlüğü, Hükümet Konağı (A Blok Kat 1) 

Mimar Sinan, Dr. Fahri Atabey Cad. No:21 34672

Detsis No : 83008081

DAVA : İsim değiştirme davası 

DAVA KONUSU : Müvekkilin nüfus kaydında ''Mükerrem Duru'' olarak kayıtlı olan isminin ''Duru'' olarak değiştirilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

************ ve ****************'in müşterek çocukları olan ***********TC kimlik numaralı Mükerrem Duru *********, 16.09.2022 tarihinde doğmuş olup; doğum belgesi dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Dilekçe ekinde sunduğumuz nüfus kayıt örneklerinden de anlaşılacağı üzere; bebeğin adı, nüfusa ''Mükerrem Duru'' olarak tescil edilmiştir.

Mükerrem ismi tarafların müşterek çocuğuna, müşterek çocuğunun babaannesinin adı olması dolayısıyla konulmuştur. Ancak *************, çocuğu sağlık ocağına götürdüğünde dahi çocuğun adı hem hemşireler hem doktorlar tarafından hayretle karşılanmaktadır. Çocuğun adını duyan herkes bir çocuğa neden bu kadar ağır bir isim koyulduğunu sorgulamaktadır ve yine herkes çocuğun gelecekte bu ismi taşımak istemediğinden emin olmaktadır.

Uygulama bu tarz durumlarla sıkça karşılamaktayız. Evli çiftlerden biri istemediği halde taraflardan biri müşterek çocuğa kendi anne ya da babasının adını koymak isteyebilmektedir. Yine uygulamada taraflardan her ikisi de istemese dahi babaanne, anneanne ya da dedelerden biri çocuğa ısrarla kendi isminin konulmasını isteyebilmektedir. Ancak hiçbir çocuk ileride sevmeyeceği bir ismi taşımak zorunda değildir. Zira güncel Yargıtay kararları ışığında da görüleceği üzere adını sevmeyen ve adını benimseyen herkes adını değiştirebilmektedir. Ayrıca uygulamada çift adı olan kişilerin babaannesinden, anneannesinden ya da dedesinden olan adını sildirmek istediğini yalnızca kendi adını kullanmak istediğini de sıkça görmekteyiz.

Ayrıca Mükerrem ismi unisex bir isimdir. Yani hem erkek çocuklarına hem de kız çocuklarına verilebilecek bir isimdir. Bir kız çocuğu olan Duru, idrak yeteneğine geldiği zaman adının erkeklerin de kullanabileceği bir isim olmasından rahatsız olacaktır.

Her ne kadar Mükerrem isminin anlamı ''Muhterem, aziz sayın, saygıdeğer, sayılan, onurlandıran, hürmet ve tazime erişmiş'' anlamına gelse de Mükerrem isminin çağdaş ve modern bir isim olduğunu düşünmemekteyiz. Yine Mükerrem isminin eski bir isim olduğunu düşünmekle birlikte çocuk için oldukça ağır bir isim olduğunu düşünmekteyiz.

Müvekkilin her ne kadar nüfusa kaydı yapılırken adı ''Mükerrem Duru'' olarak yazılmış olsa da müvekkil çevresinde ''Duru' ismiyle tanınmaktadır. Çocuğa daha şimdiden çocuğu gören, tanıyan herkes çocuğu bilen herkes sadece ve sadece DURU ismiyle hitap etmektedir. Mükerrem adı hiçbir zaman kullanılmamış olup, yalnızca çocuğun kimliğinde yazmaktadır.

Müvekkilin sosyal çevresinde kullandığı isimle nüfus kaydındaki ismin farklılık arz etmesi nedeniyle; her ne kadar yaşı itibariyle müvekkilin kendisi bu durumun farkında olmasa da müvekkilin anne ve babası bu durumun ileride müvekkilin meslek hayatında veyahut sosyal hayatında zamanla sorun yaratacağını düşünmektedir. Dolayısıyla müvekkilin kanuni temsilcilerinin talebi, müvekkilin sosyal hayatında kullandığı isim ile nüfus kayıtlarının birbirine uygun olması için müvekkilin isminde bulunan Mükerrem'in çıkarılması gerektiği yönündedir. 

Zira henüz 5 aylık bir bebek olan müvekkil de kimlikteki söz konusu ismi benimseyememiştir. Müvekkile doğduğundan beri ailesi, akrabaları, çevresindeki herkes ''Duru'' şeklinde hitap etmiştir. Müvekkile yalnızca hastane gibi resmi kuruluşlarda ''Mükerrem Duru'' şeklinde hitap edilmektedir. Müvekkile ''Mükerrem Duru'' şeklinde hitap edildiğinde; müvekkil, çoğu zaman tepki vermemekte ve bazen de şaşırarak etrafına bakınmakta, kendisine mi yoksa bir başkasına mı hitap edildiğini anlamlandırmaya çalışmaktadır. 

Türk Medeni Kanununun 27.maddesinde ''haklı bir nedenin varlığı'' halinde bir kimsenin adının değiştirilmesini isteyebileceği düzenlenmiştir. Müvekkilin, çevresinde ''Duru'' olarak tanınması ve kendisine Mükerrem ismiyle seslenildiğinde kendi üzerine alınmaması göz önüne alındığında haklı bir nedenin bulunduğu aşikardır. 

Aynı zamanda Yargıtay; kişinin kimliğinde yazılı isim ile değil de başka bir isimle herkes tarafından tanınmasını, isim değiştirmek için haklı sebep olarak görmüştür. Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere uygulamada kişinin yalnızca isminden rahatsız olması dahi isim değiştirmek için makul bir sebep kabul edilmiştir. 

T.C.YARGITAY 8.HUKUK DAİRESİ 2017/6122 E. 2017/14423 K. Sayılı karar gereğince de ''Adını benimsemeyen, kişiliği ile özdeşleştirmeyen kişinin adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır.''

Müvekkilin kendisinin de kanuni temsilcileri olan anne ve babasının da müvekkilin kişiliği ile özleştirdiği isim ''Duru'' olmakla birlikte; ne müvekkil ne de kanuni temsilcileri müvekkilin kişiliğini hiçbir şekilde ''Mükerrem Duru'' ismi ile özleştirmemektedir. 

Kısaca müvekkil; ailesi, çevresi, yakın akrabaları kısaca müvekkili tanıyan herkes tarafından ''Duru'' olarak bilinmektedir. Müvekkilin, Mükerrem adını kullandığı tek yer resmi kurum ve kuruluşlardır. Müvekkilin sosyal çevresinde ''Duru'' olarak bilinmesine dair birçok tanık bulunmaktadır. Bu husus Sayın Mahkemenizde dinleteceğimiz tanıklarla ispat edilecektir.

Yukarıda arz ve izah olunan tüm nedenlerle; kanuni temsilcisi ************* ve ************* olan müvekkilin nüfus kaydındaki isminin değiştirilmesi için işbu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur. Taraflar müşterek çocuklarının isminin düzeltilmesi hem fikirlerdir. Çocuğun hem annesi hem babası çocuğun Mükerrem Duru olan adının yalnızca Duru olarak kalmasını istemektedir.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Anayasa vs ilgili her türlü mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

1.Nüfus kayıt örneği

2.Sosyal durum araştırması- Kolluk tarafından ve mahkemenizce gerekli görülecek her türlü kurum ve kuruluştan araştırılmasını talep ederiz.

3.Tanık beyanları: Müvekkilin ailesi, arkadaşları, akrabaları yani herkes tarafından ''Duru'' olarak bilindiği ve dava dilekçemizdeki her türlü iddianın ispatı için dinleneceklerdir. Tanıkların adı soyadı ve adresi ayrıca bildirilecektir.

4.Kanuni ve takdiri her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve re'sen gözetilecek diğer nedenlerle;

DAVAMIZIN KABULÜ ile,

Müvekkilin ''Mükerrem Duru'' olan adının ''Duru'' olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,

Sayın Mahkemenizce müvekkilin adının talebimizdeki gibi değiştirme kararının verilmesinden sonra kararın ilgili Nüfus Müdürlüğü ile ilgili kurum ve kuruluşlara BİLDİRİLMESİNE,

4. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederiz. 04.02.2023

DAVACI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN