İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI İÇİN İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI İÇİN İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI İÇİN İHTARNAME ÖRNEĞİ


ihtiyaç nedeniyle tahliye davası için ihtarname örneğiİHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI İÇİN İHTARNAME ÖRNEĞİ

 

İHTARNAME

İHTAREDEN :

 

MUHATAP :

KONU : Kiralanantaşınmazın ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesine dair ihtarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR :

 

Sayın Muhatap;

İhtar eden ile muhatap arasında ‘’Merdivenköy Mahallesi, Kayışdağı caddesi, ilkyuva sokak,No:1,Daire:16, Kadıköy – İstanbul’’ Adresinde bulunan taşınmaza ilişkinkira sözleşmesi akdedilmiştir. 01/08/2017 Tarihinden beri bu taşınmazda kiracıolarak oturmaktasınız.

İhtar eden, ‘’ÖrnekMah. Neyzen ************** Ataşehir/İstanbul’’ adresindebulunan taşınmazda kira sözleşmesi uyarınca 6 yıl oturmuştur. Ancak ihtaredenin kirada oturduğu evin ev sahibi, evi başkasına satmıştır. Evi satın alankişi de evde kendisi oturmak istediğinden ihtar eden Menekşe Karaçalı’yaihtarname göndermiştir. Evin satıldığına ilişkin tapu fotoğrafını da ihtarnameekinde yollamıştır. Buna istinaden ihtar eden, kirada oturduğu evden çıkmakzorunda kalmıştır.

 

İhtar edenin ‘’MerdivenköyMahallesi, Kayışdağı caddesi, ***************, Kadıköy –İstanbul’’ Adresinde üzerine kayıtlı kendi taşınmazı bulunmaktadır. İhtareden, halihazırda kiracıdır ve başka herhangi bir taşınmazı da bulunmadığındanbu konutu kullanma zorunluluğu doğmuştur. İhtar edenin ilgili konuta olanihtiyacı sürekli ve zorunlu bir ihtiyaçtır. İhtar eden, artık kendi evindeoturmak istemektedir. Bu husus tarafınıza WhatsApp üzerinden de yazılı olarakbildirilmiştir. İşbu kira sözleşmesinin bitim tarihi, sözleşme md.19 uyarınca01/08/2023 tarihidir. İhtar edenin, işbu kira sözleşmesinden doğan her türlüalacak ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla; kira dönemi sonu olan 01/08/2023 tarihindenitibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihiolan 01/08/2023 tarihinde zorunlu ve sürekli konut ihtiyacı sebebiyle taşınmazıtahliye ederek teslim etmenizi, aksi halde her türlü yasal hakkınkullanılacağını, yargılama gideri ve diğer tüm masrafların işleyecek yasal faizile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları ihtar olunur.

 

Ayrıca 01/08/2023’den itibaren başlayacak yeni dönemiçin, işbu kira sözleşmesinin feshi ve tahliye talebimin kabul görmediğitakdirde, dava ve diğer yollara başvurma hakkım saklı kalmak koşuluyla, asla bukira sözleşmenin yenilenmesine rızam olduğu anlamını taşımamak ve tahliyeyekadar geçecek süreye kaim olmak üzere yeni dönemde emsal kira rayiçleri, taşınmazınbulunduğu muhitin ulaşım, sosyal ve benzer imkanları gözetildiğinde, taşınmazınaylık kirasının 01/08/2023 tarihinden itibaren aylık 2.550,00 TL’den 20.000,00TL’ye yükseltilerek ödenmesini talep etmekteyim. Aksi halde kiranızın yukarıdabelirttiğim kayıt ve şartlarla hükmen tespiti için kanuni mercilere müracaatedeceğimi, mahkeme masraf ve vekalet ücretlerinin yine tarafınıza yükleneceğinibu ihtarname ile ihbaren ve ihtaren bildiririm.

 

Banka Hesap Bilgileri

TR29 00009 9013 7217 8000 **** **

Menekşe ******

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir suretininkarşı tarafa tebliğini, bir suretinin dairenizde muhafaza edilmesini vesaklanmasını, tebliğ şartı taşıyan bir diğer suretinin ise tarafıma verilmesiniarz ve talep ederim.

İHTAR EDEN

MENEKŞE ********

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN