HAKARET SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

HAKARET SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

HAKARET SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-AVUKAT GİZEM GÜL UZUN


HAKARET SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

 

 

GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

SAHABİYE MAH.TEOMAN SOK.AVUKATLAR İŞ HANI

BİNA NO:9 KAT:5 DAİRE NO:501

KAYSERİ 5. ASLİYE CEZA MAKHEMESİ

Dosya No: 2023/*** E.

BEYANDA BULUNAN SANIK: 

VEKİLİ: Avukat Gizem Gül Uzun

ADRES: Sahabiye Mah. Teoman Sok. Avukatlar İş Hanı

Bina No:9 Kat:5 Daire:501 Kocasinan/KAYSERİ

MÜŞTEKİ: 

VEKİLİ: 

KONU: Savunmaya ilişkin beyanlarımızdan ibarettir

 

HAKARET SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilim hakkında ,Türk Ceza Kanunu’nun 106/1-2,125/2-1 maddeleri uyarınca Tehdit, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçuna istinaden kamu davası açılmıştır. 

Mahkemenizin basit yargılama usulüne ilişkin kararı gereğince, dosya inceleme tutanağı tarafımıza tebliğ edilmiş olup beyan, savunma ve delillerimizi içerecek yazılı dilekçemizi sunmamız için 15 günlük süre verilmiştir. İşbu dilekçe ile isnat edilen suçlara karşı savunmaya ilişkin beyanlarımızı yasal süresi içinde sunuyoruz. Şöyle ki;

1- Müvekkilimin Hakaret Suçunu İka Ettiği İddiasına İlişkin Beyanlarımız

Müşteki *********'nın savcılığa suç duyurusu neticesinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/***** Sayılı soruşturma dosyası üzerinden iddianame hazırlanmış ve işbu iddianame Kayseri 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Ancak aşağıda ayrıntılı olarak anlatacağımız üzere tarafımıza atılı suçların müvekkilim tarafından işlenmediği, müvekkilimin üzerine atılı söz konusu suçların maddi ve manevi unsurlarının gerçekleşmediği, Sayın Mahkemeniz tarafından da çok açık bir şekilde görülecektir. Şöyle ki ;

MÜVEKKİLİM, MÜŞTEKİYE HİÇBİR ŞEKİLDE HAKARET ETMEMİŞTİR. MÜŞTEKİNİN ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI RENCİDE EDİCEK İFADELERDE BULUNMAMIŞTIR. MÜVEKKİLİMİN İFADELERİ EN ALEYHE OLACAK ŞEKİLDE YORUMLANSA DAHİ İFADELERİ KABA SÖZ VE NEZAKETSİZ DAVRANIŞ OLARAK YORUMLANABİLİR. BU HALDE DAHİ YARGITAYIN YERLEŞİK İÇTİHADLARI UYARINCA KABA SÖZ VE DAVRANIŞLAR SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının 2022/***** Sayılı soruşturma dosyasında mevcut olup, aleyhime kabul edilen sosyal medya mesajı müvekkilim tarafından gönderilmemiştir. Ayrıntılı bir şekilde incelenecek olursa mevcut mesaj müvekkilimin şahsi INSTAGRAM hesabı üzerinden yollanmış bir mesaj olmayıp, müvekkilim tarafına atılan bir iftiradan ibarettir.

Sayın Mahkemenizin de bildiği üzere Hakaret suçu Ceza Kanununun 125. – 131. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ceza Kanununa göre Hakaret suçunun vücut bulması için kişinin onur, şeref veya saygınlığını rencide edecek somut bir fiil veya olgu isnat edilmeli veya sövme yolu ile kişinin onur, şeref veya saygınlığına saldırılmalıdır. Bu saldırı neticesinde suçtan zarar görenin onur, şeref ve saygınlığı zarar görmelidir. Ancak davaya konu olayda müvekkilim, müştekinin onur, şeref ve haysiyetine herhangi bir saldırıda bulunmadığı açıktır. 

2- Müşteki Suç Duyurusunda bulunduktan müvekkilime sosyal medya (WhatsApp) üzerinden "EN İYİSİ UZLAŞMAK, BEN RAHATSIZ ETMEDİĞİNİ SÖYLEYECEĞİM, KONUŞMUYORUZ DİYECEĞİM, BANA SORARLARSA RAHATSIZ EDİYOR MU DİYE, HAYIR DERİM DİREK ZATEN RAHATSIZ ETMİYORSUN" demiştir. Oldukça sarih bir şekilde görüleceği üzere müşteki, müvekkilim tarafından rahatsız edilmediğini ve bu beyanları uzlaşmada da belirteceğini söylemiştir. Tarafımızca bu beyanlar yalnızca müvekkilimi oyalamak ve üzerine atılı suç konusuna karşı herhangi bir savunma yapabilme imkanını ortadan kaldırmak üzere söylenmiştir. 

Sayın Mahkemenizinde takdir edeceği üzere günümüzde tazminat talebinde bulunabilmek amacıyla bu şekilde asılsız iftiraların atılması oldukça yaygınlaşmıştır. Somut dava dosyasında da yine benzeri bir durum görülmektedir. Aşağıda daha da ayrıntılı bir şekilde açıklayacağımız olgular dahilinde, kendisini ve ailesini tehdit ettiği, hakaret içerikli mesajlar gönderdiği beyan edildikten sonra müştekinin müvekkilimle ilişkisini devam ettirmesi hatta ve hatta müştekinin müvekkilimle CİNSEL İLİŞKİYE girmesi ne kadar tutarlıdır. Bizce hayatın olağan akışına AYKIRIDIR. 

3- Müşteki suç duyurusunda bulunduktan sonra bile müvekkilimle ilişki yaşamaya devam etmiş HATTA VE HATTA CİNSEL İLİŞKİYE DAHİ GİRMİŞTİR.

Müvekkilim ve müşteki, uzlaştırma gerçekleşmesinden 5 gün önce 16 Temmuz 2022 tarihinde görüşmüşlerdir. Baş başa gerçekleşen bu görüşme bir pansiyonda olmuştur. Müşteki ********** yine bu görüşmede de yukarıda bahsettiğimiz şekilde uzlaşmada müvekkilimin kendisini rahatsız etmediğini belirteceğini söylemiştir. Ve taraflar pansiyonda cinsel ilişkiye girmişlerdir. Rahatça gözle görüleceği üzere müşteki ********* suç duyurusundan sonra müvekkilimle olan ilişkisini devam ettirmiş, adeta hayat arkadaşı gibi davranışlar sergilemiştir. 

4- Müşteki Uzlaşma öncesi müvekkilimin istememesine rağmen kendi rızasıyla cinsel içerikli videolar yollamıştır. 

İSNAT EDİLEN SUÇLAMAYI KABUL ETMEMEKLE BİRLİKTE; SÖZ KONUSU HAKARET SUÇU OLUŞMUŞ OLSA DAHİ TCK MD. 129 HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET MADDESİ UYGULANMALIDIR. 

Söz konusu suçlamaları kabul etmemekle birlikte ; mahkeme aksi kanatte ise hakaret fiilinin haksız fiil kapsamında olması nedeniyle oluşmasından ötürü TCK madde 129 uygulanmalıdır.

 Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret

 Madde 129- (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

 (3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız hal ve sebeplerle; müvekkil hakkında isnat edilen suçlamalardan BERAATİNE karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

SANIK MÜDAFİ 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN