TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ


 

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

SAHABİYE MAH.TEOMAN SOK.AVUKATLAR İŞ HANI

BİNA NO:9 KAT:5 DAİRE NO:501

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI: 

VEKİLİ:: Av. Gizem Gül UZUN

ADRES: Sahabiye Mah. Teoman Sok. Avukatlar İş Hanı Bina No:9 Kat:5 Daire No:501 Kocasinan/KAYSERİ

DAVALILAR: *********

NEOVA SİGORTA A.Ş.

Kozyatağı Mah. Saniye Ermutlu Sok. No:6 Şaşmaz Plaza Kat:3-5-12

34742 Kadıköy/İstanbul

Mersis No: 0455033186300019

KONU:

11.07.2022 tarihinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında müvekkilin ve arabada bulunan diğer aile bireylerinin uğradığı psikolojik zarar sebebiyle uğradıkları manevi zarar için 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihten itibaren işlemiş yasal faiziyle birlikte davalıdan tazmin edilmesi ve ihtiyati tedbir talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

 Olayın özeti ve Kusur Durumu:

1- Davalı sürücü Ramazan *****'in sevk ve idaresinde bulunan ''06 SM ****'' plakalı araç kaza tespit tutanağında belirtili olan Kayseri ile Kırşehir arasında bulunan Kırşehir'in Mucur ilçesine girecekken davalı sürücü Ramazan *****, Kapadokya Kavşağına geldiğinde orta kavşakta olmasına rağmen durmamış ve davacı Esalettin ***** kontrolündeki ''06 BU ****'' plakalı araca çarpmıştır.

2- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde ''kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine izin vermek zorundadırlar'' şeklinde açık hüküm bulunmaktadır. Ramazan ***** bu kuralı ihlal ederek oldukça süratli ve tedbirsiz araç kullanmış olup bu kaza sonucunda davalı sürücü Ramazan ***** %100 kusurlu bulunmuştur. 

3- Bu kaza nezdinde tutulan trafik tutanağında da görüleceği üzere müvekkilin kazanın oluşmasında herhangi bir kusuru bulunmayıp, davalı sürücü Ramazan ******, kazaya tam (%100) kusurlu hareketi ile sebebiyet vermiştir. Bu nedenle davalı sürücünün ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda müvekkil nezdinde doğan psikolojik zarar nedeniyle manevi zararı tazmin etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Somut olayda ise davalı sürücü Ramazan *****n, müvekkilin aracına çarpmış olup; müvekkilime ait araçta bulunanların psikolojik zarara uğramasına sebebiyet vermiştir. Davacı müvekkil kaza esnasında aracında birisi çocuk yaşta olmak üzere toplam 4 kişi ile seyahat etmiştir. Bu büyük kaza sonrası araç içerisindeki bireyler ölüm korkusu yaşamış, çocuk yaştaki birey bu hazin kaza sonrası travma yaşamış ve geceleri uyumakta güçlük çekmiştir. Araçtaki çocukta (yaş 6) araç fobisi oluşmuş ve araçtaki çocuk her türlü sese ani tepkiler vermeye başlamıştır. Yine araçtaki çocuklarda(yaş 6 ve yaş 20) anksiyete bozuklukları meydana gelmiştir. Yapılan kaza her ne kadar maddi hasarlı olsa da kaza o kadar büyük bir şiddetle meydana gelmiştir ki kazanın yaralanmalı veya ölümlü olmaması adeta mucize olmuştur. Bu durumda müvekkilim manevi tazminat talebinde bulunmak istemiştir ancak Sayın Mahkemenizce takdir edilecektir ki manevi tazminat ücretleri Sigorta Şirketlerince tahsil edilememektedir. İşbu davayı davalı sürücü Ramazan ******'e ve Ramazan ******'in IMM sigortası yaptırdığı NEOVA Sigorta şirketine açma zorunluluğu hasıl olmuştur. Keza işbu dava açılmadan önce Neova Sigorta şirketine tarafımızca iadeli taahhütlü olarak başvuru yapılmıştır. Ancak bir dönüş alınamamıştır.

Ancak Ramazan *****, IMM sigortası yaptırmıştır ve IMM sigortasını NEOVA sigorta şirketine yaptırmıştır. Davalı Ramazan ******, IMM sigortasına manevi tazminat hususunu da ekletmiştir. Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere sigorta şirketlerinden manevi tazminat talep edilememektedir. ************'in IMM sigortasına tarafımızca başvuru yapılmış ancak herhangi bir dönüş alınamamıştır. IMM sigortası ektedir. Davalı olarak hem sürücüyü hem sigorta şirketini göstermemizin sebebi **********'in IMM sigortası yaptırmış olmasıdır. Her ne kadar sigorta şirketlerinden manevi tazminat talep edilemese de SÜRÜCÜ RAMAZAN *********, IMM SİGORTASINA MANEVİ TAZMİNAT HUSUSUNA DA EKLETMİŞTİR.

4-Davalının sorumluluğu

4a- Kazaya karışan 06 SM 615 plakalı aracı kullanırken Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Kavşaklarda Geçiş Hakkı konulu Madde 109/a, "kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine izin vermek zorundadırlar'' şeklindeki açık hükme uymayıp, bu kuralı ihlal ederek oldukça süratli ve tedbirsiz araç kullanmakta olup, bu kazaya sebep olan davalı sürücü Ramazan Tekten kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurludur. Bu nedenle Borçlar Kanunun 49. maddesine göre; "kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür" hükmü de uyarınca davalı ***********'in ruhsat sahibi de olması nedeniyle meydana gelen zararın giderilmesinden sorumludur. Aracın ruhsat kaydı Mahkemenizce araca ait trafik kayıtları celp edildiğinde de bu durum sabit hale gelecektir.

4b- Ayrıca davalı güvenlik işinde çalışmaktadır ve kaza günü uykusuz bir şekilde gece nöbeti bitiminde iş yerinden ayrılıp adeta insan hayatını ve trafik güvenliğini hiçe sayarak bu kazaya sebebiyet vermiştir. Davalı, gece nöbetinden çıkıp hiç uyku uyumadan trafiğe çıkarak insan hayatını tehlikeye atmış ve araçta bulunan herkesin travma yaşamasına sebebiyet vermiştir.

Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere uykulu araç kullanmak, emniyetli araç kullanmaya engel olacak boyuta varmışsa suç oluşur. Uykulu araç kullanmak TCK 179 maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuna sebebiyet verebilir. Her somut olayda tutanaklar, kazanın oluş şekli ve deliller değerlendirilerek ayrıca inceleme yapılmalıdır. Davalı aleyhine suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

T.C YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2020/ 4200 Karar: 2022 / 4012 Karar Tarihi: 24.05.2022

ÖZET: Direksiyon başında uyuma neticesinde meydana gelen kazalarda sanıkların TCK’nın 22/3. maddesinde tanımlı bilinçli taksir hükümleri uyarınca sorumlu tutulması gerektiği, direksiyon başında uyuması nedeniyle kazaya sebebiyet veren sanık hakkında TCK’nın 22/3. maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi isabetsizdir.

5- Manevi Tazminat talebimiz;

Müvekkilin ve araçta bulunanların kaza nedeniyle uğradıkları psikolojik zararlardan doğan manevi zararlarının davalı tarafından ödenmesi yasa gereğidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58. Maddesi, “Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.” şeklindedir. Müvekkilim ve ailesi kaza günü kurban bayramı için yolculuk etmekte olup, yaşanan bu kaza sonrasında kazanın psikolojisinden çıkamayıp, kurban bayramları zehir olmuştur. Ayrıca müvekkil ve araçta bulunan diğer yolculara yönelik olarak Sayın Mahkemenizin belirttiğimiz manevi zarar miktarından daha fazlasına karar verebileceğine yönelik hakkımız saklı olmakla beraber:

Davacı Esalettin *****'un kaza sırasında kullandığı araçta bulunan davacının ve eşinin müşterek çocuğu 01.09.2015 doğumlu Elif ****, kaza gerçekleştiğinde henüz 6 yaşında olup, kaza tarihinden sonra bir daha hususi araca hiçbir şekilde binememiştir. Elif ***, duyulan ani seslere tepki vermekte yine her türlü ses duyduğunda irkilmektedir. Elif ****, uyumakta güçlük çekmekte olup, uykusundan ağlayarak uyanmaktadır. Ayrıca Elif ***'un eğitim ve öğretim hayatı devam ettiğinden sabahları okula gitmek için uyanmak zorunda kaldığında geceleri uyuyamadığından uykusuz kalmıştır, bu durum eğitim ve öğretim hayatını da olumsuz etkilemiştir. Yine Elif ***** sürekli olarak akranlarıyla dahi iletişimden kaçınmaya başlamıştır.

 Davacı Esalettin ****'un kaza sırasında kullandığı araçta bulunan bir diğer çocuğu olan 01.01.2002 doğumlu Kadir Uzun, kaza gerçekleştiğinde 20 yaşında olup, kaza tarihinden sonra ehliyeti olduğu halde kendisi araç kullanamamıştır. Hatta ve hatta kaza tarihinden sonra tanıdığı kimsenin aracında yolcu konumunda dahi olamamış ve toplu taşıma araçları kullanmaya başlamıştır. Kadir, kazadan sonra uzun süreli olarak psikolojik problemler yaşamış, günlük hayatta yaşadığı en ufak olaylarda bile bir anda sinirlenmeye başlamıştır. Yine Kadir günlük hayatta sosyal bir birey olmasına karşın kaza tarihinden sonra uzun süre arkadaşlarıyla görüşmemiş ve dış dünyadan kendisini soyutlamıştır. 

Yine Davacı Esalettin ****'un eşi Sibel **** da kaza sırasında Esalettin ****'un kullandığı araçta bulunmuştur. Kaza yüzünden eşinin ve çocuklarının ölüm tehlikesi korkusuyla baş başa kalan Sibel *****, kaza tarihinden sonra geceleri uyumakta güçlük çekmiştir. Hatta ve hatta Sibel ****, kabuslarında çocuklarının kazada öldüğünü görmüştür. Keza Sibel ****, kaza sonrasında ailecek arabayla bir yerlere gitmeye korkar hale gelmiştir. 

Müvekkilim davacı Esalettin ****, kaza sırasında araçta şoför olarak bulunmuştur. Araçta kendisi dışında kendi canından daha fazla kıymet verdiği eşi Sibel **** ve çocukları Elif *** ve Kadir *** bulunmuştur. Gerçekleşen kaza sonrasında canından çok sevdiği eşi ve çocuklarının başına kötü bir şey gelebilme ihtimali davacı Esalettin *****'un psikolojisini bozmuş olup, müvekkil uzun süre boyunca ailesiyle arabaya binememiş, seyehat edememiştir. Davacı kaza sonrasında uzun bir süre ailesini kaybetme korkusuyla yaşadığı için, iç huzursuzluk çekmiştir. Davacı, tekrardan arabaya yolcu veya sürücü olarak binmeye çekinmiştir. Bu durum açıkca müvekkilim üzerinde psikolojik bir travmaya yol açmıştır. İşbu psikolojik durum nedeniyle Borçlar Kanunu Madde 49 uyarınca manevi tazminat istemek tarafımıza hasıl olmuştur.

 Davalılardan alınıp, davacıya verilmek üzere 10.000,00 TL manevi zararın ödenmesini Sayın Mahkemenizden talep ederiz. Davacı ve araçtaki tüm kişiler adına müvekkilimiz lehine toplam 10.000,00 TL manevi tazminat talebimiz bulunmaktadır. Zira kazanın gerçekleştiği tarihte araçta toplam müvekkilimiz ile birlikte dört kişi bulunmuştur. Diğer kişiler yukarıda da bahsettiğimiz üzere müvekkilimizin çekirdek ailesi olduğundan ayrı ayrı tazminat talebimiz bulunmamakta, kazada psikolojisi bozulan herkes adına sadece müvekkilimiz lehine tazminata hükmedilmesi talebimiz bulunmaktadır.

5- Trafik kazalarından sonra yaşanan en önemli sorunlardan bir tanesi de psikolojik travmalardır. Kazaya maruz kalan bireyler araç kullanmaya ve arabaya binmeye belli bir süre çekinmektedirler. İşte bu hallerin tam olarak bir karşılığı vardır.

Ruh, canlılığı ayakta tutan, duygu ve can anlamına gelmektedir. Ruhun insan vücudundaki en büyük görevi bulunduğu bedene, can, canlılık ve hareket vermektedir.

Gerçekleşen kaza sonucunda ruh hasar aldığında beden üzerindeki olumsuz etkisi fazladır. Ruh hasar aldığında insanın duygu ve düşüncelerindeki olgunlaşmayı yavaşlatır veya tamamen durdurur.

5a- Kazada ruhsal bütünlüğünün bozulması durumunda kazazede yaşadığı üzüntü, duyduğu acı ve duygu durum bozuklukları için manevi tazminat adı altında bir tazminat davası açabilmektedir. Manevi tazminattaki amaç kaza sonucu oluşan maddi hasarları ve ya bedensel hasarları karşılamak değildir. Kazazedeye manevi boyutta olan hasarlar için verilmektedir. Ruhsal bütünlüğün bozulması amacıyla manevi tazminat açabilecek kazazedelerde görülen ruhsal problemlere örnek olarak aşağıdaki maddeler gösterilebilmektedir:

Tekrar arabaya yolcu ve ya sürücü konumunda binememek, araba fobisinin oluşması,

Duyulan her türlü sese, uyarıya korkma, irkilme,

Uyuyamama ya da uykudan sıçrama, kâbus görme,

Hızlı sinirlenme veya ani tepkiler,

Ölümlü kazaysa neden kendisinin ölmediğini sorgulama,

İç huzursuzluk,

Kazazede kendini diğer insanlardan veya toplumdaki her şeye karşı kendini soyutlaması,

 Ruhsal bütünlüğün ihlali durumunda manevi tazminat hesaplanırken kanun koyucu tarafından özel bir metot kullanılmaz fakat Sayın Mahkemenizden kazadaki kusur dağılımı ve kazazedelerin yaşlarını da göz önünde bulunarak karar vermenizi talep ederiz.

5b- Yasa maddesi gereği davalının asli ve tam kusurlu hareketi ile gerçekleşen bu trafik kazası nedeniyle müvekkilin ve araçta bulunanların kaza tarihiden ve tedavi sürecinden bu yana geçirdiği evreler nedeniyle çektiği ve tüm yaşamı boyu çekeceği sıkıntılar gözetilerek davalının kusur durumuna, sorumluluk derecesine ve zararın kapsamına göre 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınıp, davacı müvekkile verilmesini talep ederiz.

6- İhtiyati Tedbir Kararı Talebimiz Hakkında:

Son olarak dava konusu olayda haksız fiile dayalı olarak bir zararın meydana geldiği açık olup yalnızca trafik kazasının meydana gelmesinde kusurun aidiyeti ve oranı ile talep edilebilecek tazminat miktarları çekişmelidir. Bilindiği gibi haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında tazmin yükümlülüğü olay tarihi itibariyle muaccel hale gelmektedir. Bu nedenle geçici koruma yollarından biri olan ihtiyati hacizde yakın ispat koşulu gerçekleşmiştir. Biz bu sebeple öncelikle davalıya ait mal varlığına teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasını, şayet bu mümkün değilse de davalıya ait 06 SM *** plaka sayılı araca TEMİNATSIZ olarak ihtiyati haciz konulmasını arz ve talep etmekteyiz. Keza asli kusurlu hareketiyle davalı, müvekkilin ve araçta diğer bulunanların maddi manevi zarar uğramasına sebebiyet vermiştir. Uğranılan zararların tazmini ve borçluların mal kaçırma ihtimali açısından ihtiyati tedbir uygulanması oldukça elzem bir husustur.

HUKUKİ SEBEPLER: KTK, TTK, TBK, TMK, HMK, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : 06 BU **** plaka numaralı araca ait ruhsat bilgisi, sürücü belgeleri, sigorta poliçeleri, kazaya ilişkin fotoğraflar, ekspertiz raporu, kimlik fotokopileri, 11.07.2022 tarihli kaza tespit tutanağı, tanık, bilirkişi, yemin ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı haklı davamızın kabulü ile 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ihtiyati haciz talebinin kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz. 17.03.2023

DAVACI VEKİLİ

AV. GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN