Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi

Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi

Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi


Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi

 

TUFANBEYLİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

DOSYA NO: 2023/*** E.

MÜŞTEKİ: V*** Y****

VEKİLİ: AVUKAT GİZEM GÜL UZUN 

SANIK: G**** Ç****

KONU: Basit yargılama usulüne beyanlarımızı içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

Mahkemenizin basit yargılama usulüne ilişkin kararı gereğince, dosya inceleme tutanağı tarafımıza tebliğ edilmiş olup beyan, savunma ve delillerimizi içerecek yazılı dilekçemizi sunmamız için 15 günlük süre verilmiştir. Esasa ilişkin beyanlarımızı yasal süresi içinde sunuyoruz. Şöyle ki;

Müvekkil V**** Y****, G***** Y**** ile boşanma aşamasındadır. G**** Y**** tarafından müvekkile, Kayseri 2. Aile Mahkemesi 2022/**** E. Sayılı dosyasında görüleceği üzere boşanma davası açılmış olup; müvekkil tarafından da Kayseri 2. Aile Mahkemesi 2022/**** E.sayılı dosyada karşı dava açılmıştır. Kayseri 2. Aile Mahkemesi tarafından dosyaların birleştirilmesi kararı verilmiş olup; Kayseri 2. Aile Mahkemesi 2022/**** E. Sayılı dosyada yargılama devam etmektedir. 

Sanık G*** Ç****, G**** Yı*****'ın kız kardeşidir. Yani sanık G**** Ç****, müvekkilin baldızıdır. Müvekkil eşi ile boşanma aşamasında iken; müvekkilin hiçbir saygısızlığı, kusuru olmaksızın sanık tarafından müvekkil, ağır hakaretlere maruz kalmıştır. 

Sanık her ne kadar üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip olayın kızgınlığı ile gönderdiğim iki mesaj dese de WhatsApp üzerinden gönderilen mesajların, küçümsenemeyecek derecede küfür, sövme niteliğinde ağır hakaretler olduğu açıktır. Şüphesiz ki sanık tarafından gönderilen mesajlar müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmiştir. 

Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere hakaret suçunun oluşması için özel kast aranmaz, genel kast yeterlidir. Şaka yapma, alay etme amacıyla yapılan fiiller dahi hakaretin objektif unsurlarını içeriyorsa bu durumda yine suç oluşacaktır. Dolayısıyla sanığın ''bir anlık kızgınlıkla gönderdiğim iki mesaj'' şeklindeki savunması, müvekkilin rencide edilen onur, şeref ve saygınlığı karşısında kabul edilebilir bir savunma değildir. 

Sanığın müvekkile gönderdiği mesaj içerikleri şu şekildedir: ''Bir avukatımız var ki konuştuk biz senin donuna kadar alırız, paranın köpeği olmuşsunuz sülalecek, sike sike vercen avukatımız öyle sağlam ki ciğerini söker eline verir haberin olsun, biz sizin gibi bok yolundan değil hak yolundan devam edecek''

Müvekkil, erkek arkadaşları arasında dahi küfür ve hakaret etmeyen, gerek sanığa gerekse sanığın ailesine karşı oldukça saygılı birisidir. Ancak müvekkil, Tufanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma aşamasında da açıkça belirtmiş olduğu gibi sanık G**** Ç**** tarafından ağır hakaretlere maruz kalmıştır. Sanık tarafından müvekkile gönderilen mesajlar sebebiyle müvekkilin onur ve gururu incinmiştir. Sanığın müvekkile gönderdiği mesajlar, müvekkilin okumaktan dahi utandığı, oldukça utanç verici mesajlar olmakla birlikte küfür niteliğindedir.

 

SONUÇ VE İSTEM: Arz ve izah olunan sebeplerle; suçun maddi ve manevi unsurları oluştuğundan, sanık G**** Ç****'nın üzerine atılı bulunan suçtan cezalandırılmasına karar verilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederiz. 20.01.2023

 

 

MÜŞTEKİ VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN