HACZE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-HACİZ KALDIRMA TALEBİ DİLEKÇESİ

HACZE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-HACİZ KALDIRMA TALEBİ DİLEKÇESİ

HACZE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-HACİZ KALDIRMA TALEBİ DİLEKÇESİ


hacze itiraz dilekçesi örneği haciz kaldırma talebi dilekçesiHACZE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-HACİZ KALDIRMA TALEBİ DİLEKÇESİ

 

GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

Sahabiye Mah. Teoman Sok. Avukatlar İş Hanı

Kat:5 Daire No:501 Kocasinan/Kayseri

İletişim Bilgisi: 0552 402 13 28

İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ

DOSYA NO: 2022/***** ESAS

İTİRAZ EDEN (BORÇLU): 

VEKİLİ : Gizem Gül Uzun

ADRES: Sahabiye Mah. Teoman Sok. Avukatlar İş Hanı

Bina No: 9 Kat: 5 Daire No:501 Kocasinan/KAYSERİ

KARŞI TARAF (ALACAKLI): 

KONU : Hacze itiraz ve Haczin Kaldırılmasına ilişkin beyanlarımız

AÇIKLAMALAR: 

1- Alacaklı tarafından Kayseri Genel İcra Müdürlüğü tarafından 2022/***** Esas sayılı icra takibi sonucunda tarafıma 01/03/2023 tarihinde, Kayseri ilindeki, Kocasinan ilçesindeki, Sümer Mahalle/köyündeki, 1591 numaralı adadaki, 1467 numaralı parselhaciz konulması talebinin KABULÜNE, karar verildiği, bu karara İİK 16. Maddesi uyarınca İcra Hukuk Mahkemesine 7 gün içerisinde şikayet yolu açık olduğu bildirilmiştir. İşbu karara karşı itiraz etmek, tarafıma hasıl olmuştur. Şöyle ki:

2- Ben, 2011-2019 yılları arasında şüpheli Demir ******'in ortağı olduğu ********Un ve Un Mamülleri Limited Şirketi unvanlı iş yerinin imalathanesinde değişik görevlerde çalışmış bulunmaktayım.

2019 yılında mesai saatlerinin fazla olması ve maaşların zamanında ödenmemesi sebebiyle işten ayrıldım. Benim tazminat alacağım bulunmasına rağmen işverenim, tazminat alacağımı bana ödememiştir. Ardından ben de yasal yollara başvurdum ve Kayseri 6. İş Mahkemesi 2020/*** E. sayılı dosyasında işçilik alacağı davası açıp, bu davayı kazandım. Bu dava sonucunda lehime 200.432,64 TL tazminat verilmesine hükmedilmiştir. Ancak işverenim tarafından yine herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bunun üzerine icra takibi başlatmıştım. (Kayseri Genel İcra Müdürlüğünün 2020/254*** E. Sayılı dosyası)

3- BENDEN SÖZ KONUSU TAKİBE KONU OLAN SENET İÇİN İMZA ALINIRKEN LOŞ BİR ODAYA ALINDIM. BANA NEYİ İMZALADIĞIMI BİLE GÖSTERMEDEN BASKI ALTINA ALINARAK CEBİR, TEHDİT ALTINDA İMZA ATMAK ZORUNDA BIRAKILDIM.

Beni de, diğer işçilere yapıldığı gibi işverenim ve korumaları tarafından tek başıma boş bir odaya alındım. Benim önüme birden fazla kağıt koydular. Beni odaya tek başıma almalarına rağmen başımda işverenlerim ve birden fazla koruma beklemekteydi. Ayrıca odada muhasebeci Veysel ******** da bulunuyordu. Muhasebeci Veysel ********* hakkında da tarafımca suç duyurusunda bulunulmuştur.

Beni loş bir odaya alındıktan sonra işverence baskı yaptılar. Ayrıca beni tehdit edip, boş kağıtlara imza atmak zorunda bıraktılar. Benim imza attığı kağıtlar daha sonrasında üzeri muhasebeci ve işverenler tarafından istenildiği gibi doldurulmuştur ve ben, işçilik alacaklarını isteyince ise AÇIĞA ATILAN İMZA KÖTÜYE KULLANILARAK tarafım hakkında icra takibi başlatılmıştır.

4- Yukarıda adı yazılı bulunan Turgut ******'in, bende hiçbir hak ve alacağı yoktur. İşbu sebeple ile ilgili olarak tarafıma tebliğ edilen KARAR TENSİP TUTANAĞINA, herhangi bir borcum bulunmaması sebebiyle itiraz ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER :  İİK, TCK, ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıkladığım nedenlerle, tarafıma karşı yapılan hacze itirazımın kabulü ile usulsüz yapılan haczin kaldırılmasına ve yargılama giderlerinin de karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 15/03/2023

BORÇLU VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN