GEÇİCİ VELAYETLE İLGİLİ ARA KARAR KURULMASI TALEBİ

GEÇİCİ VELAYETLE İLGİLİ ARA KARAR KURULMASI TALEBİ

GEÇİCİ VELAYETLE İLGİLİ ARA KARAR KURULMASI TALEBİ


GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

SAHABİYE MAH. TEOMAN SOK. AVUKATLAR

İŞ HANI 5/501 KOCASİNAN/KAYSERİ
BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
DOSYA NO: 2023/*** E.

 

DAVACI:

 

VEKİLİ: Av. Gizem Gül Uzun

 

DAVALI:

 

KONU: GEÇİCİ VELAYETLE İLGİLİ İVEDİLİKLE ARA KARAR KURULMASI TALEBİDİR.

 

AÇIKLAMALAR:Yukarıda esas numarası belirtili Sayın Mahkeme dosyasında davacı ile davalının boşanma davaları görülmektedir. Tarafların Asel adında müşterek çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocuk, şu an babasının yanında kendi isteği ve rızasıyla kalmaktadır. Müşterek çocuk Asel, ilk okula başlayacaktır.

 

Müvekkilim Yusuf ***** her baba gibi çocuğunu okutmak ve okula kaydettirmek istemektedir. Ancak müvekkilim çocuğu okula kaydettirmek için Milli Eğitim Bakanlığına gittiğinde müvekkilimiz Nüfus Müdürlüğüne gönderilmiştir. Nüfus Müdürlüğü müvekkilimize annenin imzası gerekiyor şeklinde beyanda bulunmuştur.

 

Müvekkilimiz, davacı anne imza vermediği için çocuğun ikametgah adresini değiştirememektedir. Çocuğun ikametgah adresi değişmediği için de ÇOCUK OKULA KAYIT EDİLEMEMEKTEDİR.

 

Çocuk ile ilgili geçici velayet konusunda İVEDİLİKLE karar verilmesini, ara karar kurulmasını Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederiz. Çocuk ile ilgili geçici velayet konusunda bir karar kurulmadığı takdirde büyük mağduriyet yaşanacaktır.

 

Çocuk okula kayıt edilemeyecektir, çocuğun eğitim ve öğretim hayatı aksayacaktır.

 

VELAYET KONUSUNDAKİ DETAYLI BEYANLARIMIZ;

 

Müşterek çocuk Asel, öz ve öz annesi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Suç duyurusunda bulunma hakkımızı saklı tutarız.

 

Keza yine müşterek çocuk Asel, davacı kadının yakınları tarafından da fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Ayrıca davacı kadın, köy ortamında yaşamaktadır. Müşterek çocuk, köy yerinde defalarca bitlenmiştir ve köy ortamında çocuk kaynar su ile yıkanmıştır.

 

Davacı, bir anne olarak çocuğun bakım ve gözetimini ağır surette ihmal etmiştir. Davacı, çocukla ilgilenmek yerine tüm vaktini sosyal medyada geçirmiştir. Bu husus tanık beyanlarıyla açığa kavuşacaktır.

 

Davacı kadının işbu yargılama içerisinde çocuğun velayet hakkını istemesinin tek amacı müvekkilimizden intikam almaktır.

 

Müşterek çocuğun, müvekkil babayla kalmak istediğine ilişkin birçok video kaydı bulunmaktadır. Müşterek çocuk şu an İstanbul'da babasıyla yaşamaktadır. Müşterek çocuğun ayrı konforlu bir odası bulunmaktadır. Çocuğun babasıyla çok mutlu olduğuna ilişkin birçok fotoğraf bulunmaktadır. Delillerimizin tamamı delil bildirme süresi içerisinde Sayın Mahkemenize sunulacaktır.

 

Davacı anne, Bayburt'ta yaşamaktadır. Müvekkil baba ve müşterek çocuk ise İstanbul'da yaşamaktadır. Davacı anne, çocuğun okula kayıt edilebilmesi için imza atmaya gelmeye tenezzül dahi etmemiştir.

 

YUKARIDA ARZ VE İZAH OLUNAN NEDENLERDEN ÖTÜRÜ ÇOCUĞUN EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAYATININ AKSAMAMASI İÇİN GEÇİCİ VELAYETLE İLGİLİ ARA KARARIN İVEDİLİKLE KURULMASINI TALEP EDERİZ. 28.08.2023

DAVALI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN