Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Sadakat Yükümlülüğü, Aldatma Nedeniyle Kasten Öldürme, Haksız Tahrik

Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Sadakat Yükümlülüğü, Aldatma Nedeniyle Kasten Öldürme, Haksız Tahrik

Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Sadakat Yükümlülüğü, Aldatma Nedeniyle Kasten Öldürme, Haksız Tahrik


Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Sadakat Yükümlülüğü, Aldatma Nedeniyle Kasten Öldürme, Haksız Tahrik

Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Sadakat Yükümlülüğü, Aldatma Nedeniyle Kasten Öldürme, Haksız Tahrik
Yargıtay
T.C. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 
Esas: 2018/2001
Karar: 2020/1526 
Karar Tarihi: 30.06.2020

Özet: Evlilik birliği resmi olarak devam ettiği müddetçe eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır. Kasten öldürme suçu aldatma nedeniyle işlenmişse sanık hakkında makul oranda haksız tahrik indirimi uygulanmalıdır.

SUÇ : Tasarlayarak eşini öldürme, Kasten öldürme, Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs

HÜKÜM :

1- …’e yönelik kasten öldürme suçundan TCK’nin 81, 53, 58. maddelerine göre müebbet hapis cezası,

2- …’a yönelik tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nin 82/1-a, 35, 29, 53, 58. maddelerine göre 15 yıl hapis cezası,

3- Eşi …’ya yönelik tasarlayarak öldürme suçundan TCK’nin 82/1-a-d, 53, 58. maddelerine uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile mahkumiyet, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanması

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık … müdafii tarafından hükmün duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine duruşma günü belirlenerek sanık müdafiine meşruhatlı davetiye tebliğ edilmesine rağmen, sanık müdafiinin belirlenen gün ve saatte hazır bulunmadığı anlaşıldığından duruşmasız olarak yapılan temyiz incelemesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’nın maktul …’ı kasten öldürme, maktul …‘i nitelikli kasten öldürme ve mağdur …’ı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, mağdur …’a yönelik eylem nedeniyle bozma nedeni saklı kalmak kaydıyla tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle kısmen kabul kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin, TCK’nin 62. maddesinin uygulanması gerektiğine, mağdur …’a yönelik suçunun sübutuna, maktül …’e yönelik suçunun niteliğine, maktul …’ a yönelik suçunda hata hükümlerinin uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

A-Sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme suçundan kurulan hüküm yönünden yapılan incelemede, re’sen de temyize tâbi bulunan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

B-Sanık … hakkında maktül …’i nitelikli kasten öldürme ve mağdur …’ı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde,

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık ile maktul …’in 18/03/2006 tarihinde evlendikleri ve … isminde bir çocuklarının olduğu, sanığın eşine birçok kez şiddet uygulaması nedeniyle 22/11/2012 tarihinde maktul tarafından boşanma davası açıldığı, öncesinde ve dava devam ederken 6284 sayılı Kanun hükümlerine göre … hakkında koruma ve sanık hakkında tedbir kararları verildiği, müşterek evden ayrılarak annesi ile birlikte yaşamaya başlayan …’in bir mermer atölyesinde muhasebeci olarak çalıştığı sırada işyerinin ortaklarından olan … ile yakınlaştığı ve zaman zaman buluşarak beraber oldukları, bu durumu öğrenen ve evliliğini sürdürmek isteyen sanığın ikisini ayırma çabasına girdiği, sanığın kendi eşine ulaşarak … ile ilişkisinden haberdar etmeye çalıştığını öğrenip rahatsız olan …’ın üç gün boyunca sanığı arayarak sık sık tehdit ve hakaret ettiği, bu aramalarda “ben karını s..iyorum, cinsel organının yanında beni var, kasığında ameliyat izi var, g..ün yiyorsa gel beni öldür, sana Muğla’yı dar edeceğim, ananı avradını s..kerim…” gibi ifadeler kullandığı, sanığın da süregelen olayların etkisine bağlı olarak kapıldığı öfke ile karısı ve …’ı öldürmeye karar verip plan ve yapacağı eylem sonrası için hazırlıklar yaptığı, kendisinin de ölebileceği ihtimaliyle olayın sebepleri ile ilgili, kızı …’nin akıbeti ve bir yurda yerleştirilmesini vasiyet niteliğinde yazıların üzerinden çıktığı, olay akşamı … ile …’in …tarafına gideceklerini öğrenerek kendisinin de başka bir araçla peşlerinden gittiği, maktul …’in … ve işyerinin diğer ortağının oğlu maktul … ile birlikte bir otomobil ile geldikleri …yolundaki Sakar geçidi olarak bilinen yerdeki seyir terasında saat 22.30 sıralarında hava aldıkları sırada sanığın da geldiği araçtan elinde av tüfeği ile indiği, ilk olarak …’in kendisini farkederek bağırmasıyla birlikte sanığın ateş etmeye başladığı, …’ın seyir terasını çevreleyen duvarın arkasındaki derin boşluğa atlayarak kurtulabildiği, …’ın sırtından isabet almasına rağmen arabaya girip sürücü koltuğuna oturduğu, …’in de yaralı vaziyette aracın içine girebildiği, ancak sanığın otomobilin dışından baş bölgelerine ateş ederek her ikisini de öldürdüğü ve kaçtığı, sonradan …’ı … zannettiği için vurduğunu savunan sanığın tanıdığı bir polis memurunu arayarak görevlilere teslim olduğu olayda;

– Eşine karşı zamana yayılan kötü muameleleri sanıktan kaynaklanan bir haksızlık oluşturmakta ise de maktul …’in, aralarındaki evlilik birliği resmen devam ettiği halde başka erkeklerle yakınlaşmak ve … ile de ilişki yaşamak suretiyle Türk Medeni Kanununun 185/3. maddesinin eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi karşısında, haksız tahrikte dengenin lehine bozulduğunun ve sanığa tayin edilen cezadan TCK’nin 29. maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

– Mağdur … ‘ın ilk ateş sırasında duvarın arkasına atlayarak isabet almadan kurtulmasına göre, TCK’nin 82/1-a ve teşebbüs nedeniyle 13 yıl ile 20 yıl arasında hapis cezası öngören TCK’nin 35/2. maddeleri uyarınca makul bir cezaya hükmedilmesi gerekirken, azami sınıra yakın bir ceza belirlenmesi ve uygulamanın devamının da buna göre yapılması suretiyle sanığa fazla ceza tayin edilmesi,

– Sadakat yükümlülüğü esas olarak eşlere ait ise de mağdur …’ın, boşanma davası devam eden … ile evli olduğunu bilerek ilişki yaşamak suretiyle sanığın eşi ile olan evliliklerini daha da sorunlu hale getirmesi ve kendisine yönelik tehdit ve ağır hakaretleri nedeniyle haksız tahriki düzenleyen TCK’nin 29/1. maddeleri uyarınca makul bir ceza indirimi yapılması gerekirken, cezanın asgari oranda indirilmesi suretiyle sanığa fazla ceza tayin edilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 30/06/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN