BOŞANMA DAVASI İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BOŞANMA DAVASI İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BOŞANMA DAVASI İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


 

BOŞANMA DAVASI İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

KAYSERİ 6.AİLE MAHKEMESİNE 

DOSYA NO : 2023/*** E.

CEVAP VEREN DAVALI : 

VEKİLİ : AVUKAT GİZEM GÜL UZUN,

ADRES: Sahabiye Mahallesi Teoman Sokak Avukatlar

İş Hanı Bina No:9 Kat:5 Daire No :501 Kocasinan/KAYSERİ

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Cevaba cevap dilekçesine karşı cevap dilekçemize dair beyanlarımızdan ibarettir.

BOŞANMA DAVASI İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

AÇIKLAMALAR

Davacının cevaba cevap dilekçesi tebliğ edilmiş olup HMK ilgili hükmün tarafımıza tanıdığı yasal süreç içerisinde ikinci cevaplarımızı Sayın Mahkemeye sunuyoruz. Davacı beyanları her türlü gerçeklikten uzak beyanlar olup, cevap dilekçesinde verdiğimiz beyanları kendi çıkarları doğrultusunda yöneltmeye çalışmaktan ibarettir. İşbu davanın reddine ve tarafların boşanmamasına dair karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki:

1- Davacı müvekkili cevaba cevap dilekçesinde araç kazası ile alakalı beyan maddesinde (1) tamamen yanlış okumadan veya kötüniyetli bir yaklaşımdan kaynaklı olarak ve müvekkilimin, eşine şiddet göstermemesini lütuf olarak kabul etmiştir. Biz bu beyanı şiddetle reddediyoruz ve bu konuya tekrardan bir açıklık getirmek istiyoruz. Şöyle ki:

1a- Söz konusu trafik kazasında müvekkilimin aracı perte çıkmıştır. Yani kaza büyük bir kazadır. Söz konusu kazada müvekkilimin kardeşi veya bir başka birinin canına bir şey gelmemesi büyük bir mucizedir. Keza müvekkilim kardeşini o kazada kaybetme durumu da söz konusu olabilirdi. Yahut bir başkasının hayatını kaybetmesi durumunda yine müvekkilimin kardeşinin hayatı zindan olabilirdi. Bu durumların yaşanmaması adına müvekkilim eşini defalarca uyarmıştır. Fakat davacı bu duruma umursamaz bir tavırla yaklaşmıştır.

1b- Müvekkilim bu olayda davacıya karşı herhangi bir şiddet eyleminde bulunmamıştır. Biz bu durumu cevap dilekçemizde gayet açık bir Türkçe ile açıkladık. Fakat davacı, bu durumu yanlış anlaması veya kötüniyetle çarpıtmak istemesi sebebiyle farklı bir şekilde yorumlamıştır. Biz tartışmaya mahal bırakmamak amacıyla bu hususu tekrardan açıklamak isteriz.

1c- Davacı dilekçesinde, müvekkilim hakkında bahsederken sürekli olarak müvekkilimin psikolojik sorunlarının olduğundan ve şiddete meyilli bir adam olduğundan bahsetmiştir. Biz ise cevap dilekçemizde trafik kazasından bahsederek müvekkilimin böyle ciddi problemler yaratabilecek bir olayda bile sakin kalıp eşine herhangi bir fiziksel veya psikolojik bir etki bırakacak eylemde bulunmadığını söyledik. Sayın Mahkemenizin de takdir edeceği üzere psikolojik sorunları olan ve şiddete meyilli olarak lanse edilen bir bireyin bu durum karşısında sakin kalması hayatın olağan akışına aykırıdır. 

1d- Ayrıca cevaba cevap dilekçesinde bahsedildiği üzere söz konusu kazada pert olan araç ile ilgili olarak davacı taraftan, müvekkilim herhangi bir meblağ almamıştır. Keza araç tamir ettirilmeden doğrudan satılmıştır.

1e- Müvekkilimin yaşanan büyük problemlerde bile sakin kaldığını yukarıda açıkça anlatmamıza rağmen bir çorba meselesi yüzünden davacıya şiddet uyguladığının belirtilmesi oldukça tutarsız ve mahkemeyi yanlış yönlendirmek amacıyla beyan edilmiş bir husustur. Keza olay, o günde cevaba cevap dilekçesinde belirtildiği gibi olmamıştır. Taraflar karşılıklı olarak tartışmış, davacı eş müvekkilimin üzerine yürüyünce müvekkilim olayın yatışması amacıyla akşam dışarıya çıkmıştır. Müvekkilimin, davacı eşine karşı herhangi bir şiddet uygulamadığından ötürü biz bunu bir sebebe dayandırmaya çalışmadığımızı beyan ediyoruz. Ayrıca ``HER SUÇLU ERKEĞİN ARKASINA SIĞINDIĞI GİBİ`` ifadesinin cinsiyetçi ve kötüniyetli bir yaklaşım olduğu çok açıktır. Sırf cinsiyetinden ötürü bir insana bu şekilde yalan beyanlarda ve ağır ithamlarda bulunulmasını hakkaniyete aykırı buluyoruz.

2- Cevaba cevap dilekçesinde davacının çalışmadığı belirtilmiştir ve SGK hizmet dökümlerinin incelenerek bunun anlaşılabileceğinden bahsetmiştir. Sayın Mahkemenizinde takdir edeceği üzere ülkemizde çoğu işçi sigortasız çalışmaktadır. Bu durum bazen işverenlerin bazen ise işçilerin çıkarları doğrultusunda yapılmaktadır. Somut olayımızda da davacı, tarafların tanıştığı dönemde sigortasız olarak çalışmaktadır. Söz konusu husus gerekli görüldüğü takdirde davacının çalıştığı yerdeki diğer işçiler ve işvereni tarafından doğrulanacaktır. Davacının, cevap dilekçemizdeki beyanlarımız hakkında mahkemeyi yanıltmaya çalıştığımıza dair söylemi üzerine bu kadar net bir konuda bile yalan beyanda bulunmasını da çok çelişkili ve kötüniyetli olduğunu takdir ediyoruz.

3- Müvekkilimin kullandığı ilaçlar hakkında beyanlarımızı şu şekilde bildirmek isteriz. Sağlıkçı olup olmamasına bakmaksızın her insanın rahatlıkla takdir edebileceği üzere bir ilaç birden fazla hastalık veya rahatsızlık için kullanılabilmektedir. Örneğin ağrı kesici bir ilaç olan ``parol`` adlı ilacı yalnızca başı ağrıyan bir insan kullanabilirken; psikolojik rahatsızlığı olan bir insan da tıbben uygun görüldüğünde kullanabilmektedir. Keza bir insana parol kullandığı için psikolojik hastalıkları olan bir insandır demek ne kadar tutarsızsa; aynı şekilde müvekkilimin doktor tavsiyesi üzerine mide rahatsızlığından dolayı kullandığı ilaçlardan dolayı müvekkilime psikolojik sıkıntısı olan bir insan gibi davranılması da o kadar tutarsızlık teşkil etmektedir. Ayrıca bu kullanım cevap dilekçemizde de belirttiğimiz üzere kısa süreli bir kullanımdır. Müvekkilim söz konusu mide rahatsızlığı geçmeye başladıktan sonra ilacın kullanımını azaltıp, yavaş yavaş olacak şekilde tamamıyla bırakmıştır.

4- Müvekkilimin çocuklarını seven ve çocuklarıyla ilgilenen bir babadır. Hiçbir zaman çocuklarına şiddet uygulamamıştır. Dava konusu boşanma sürecinde müvekkilimin çocukları sürekli babalarıyla mesajlaşmaktadır. Keza müvekkilimin çocukları babalarıyla görüşmek istemektedirler ve halihazırda görüşmektedirlerde. Müvekkilim boşanma sürecinde eşi ve çocuklarıyla görüşmeye devam etmektedir. Müvekkilim boşanma sürecinde de eşinin ve çocuklarının bakım ve yiyecek masraflarını da hiç eksik etmeden karşılamaktadır. Söz konusu konuşmalar, videolar, fotoğraflar ve harcamalara ilişkin kayıtlar mahkemenize CD eşliğinde sunulacaktır.

5- Dava dilekçesinde de bahsettiğimiz üzere müvekkilim eşini ve çocuklarını seven ve aile birliklerinin bozulmaması için son damlasına kadar çırpınan bir babadır. Müvekkilimin eşi söz konusu boşanma davasında naz yapmaktadır. Naz yaptığının en büyük belirtisi olarak davacı, müvekkilime konuşmalarında ``biraz daha aile evimde kalayım, sıkılırsam tekrar dönerim`` şeklinde de bir beyanda bulunmuştur. Söz konusu konuşmadan da anlaşılacağı üzere taraflar arasında söylendiği gibi büyük bir ayrılık ve uyuşmazlık kesinlikle yoktur. Tarafımızca bu davanın reddi, bir ailenin dağılmaması için ehemmiyetle gereklidir. Özellikle ayrılan eşlerin müşterek çocuklarının, hayatların geri kalanında yaşadığı zorluklar gözle görülebilecek düzeyde olup, çocukların böyle problemler yaşamaması için Sayın Mahkemenizden davanın reddini talep ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle davanın reddini, Sayın Mahkemeniz aksi kanaatte ise taraflar hakkında boşanma kararı verilmesi yerine 1 ila 3 yıl arasında ayrılık kararı verilmesini talep ederiz. 10.03.2023

 DAVALI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN