Araç Değer Kaybı Tazminatı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Tazminatı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Tazminatı Dava Dilekçesi


 

Araç Değer Kaybı Tazminatı Dava Dilekçesi Örneği

 

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI : 

VEKİLİ : Avukat Gizem Gül Uzun 

DAVALILAR :

 Magdeburger Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.

Akkom Ofispark Sitesi 2.Blok K:12, Apt. No:4/25, D:26, 34768 Ümraniye/İstanbul

KAZA TARİHİ : 03/11/2020

KONU : Trafik kazası sonucu araçta oluşan değer kaybı ile aracın kullanılmamasından doğan zararın tazmin edilmemesi istemimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR :

 1-Magdeburger Sigorta şirketi nezdinde sigortalı olan sürücüsü Kudret Obuz'un sevk ve idaresindeki 33 CZV .... plakalı araç kaza tespit tutanağında belirtili olan İsmetpaşa Mah. 51231 sokağı takiben doğru seyredip kaza yerine olan 51231 Sk. kavşağına geldiğinde sağından geleni kontrol etmeden kavşağa giriş yaptığı esnada aracın ön kısımları, sağından 51231 sokağı takiben gelen sürücüsü Nazmi Akkaya idaresinde 01 PL 465 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmış ve devamında çarpmanın etkisiyle 01 PL 465 plakalı araç savrularak sol ön köşe kısımları gidişe yolun sol kısmında A5-2-41A blok önünde park halinde bulunan sırasıyla müvekkile ait olan 03 AF ...., 01 DDF 80, 01 FKM ....ve 01 ADN .... plakalı araçların sol arka köşe ve arka kısımlarına çarpmıştır. Bu kaza nedeniyle Magdeburger Sigorta Şirketi nezdinde sigortalı olan 33 CZV 50 plakalı araç %100 ve asli kusurludur. Müvekkilimin 03 AF 549 plakalı aracı değer kaybına uğramıştır. Kaza tespit tutanağı örneği ile kusur tespit evrakları ektedir. Ayrıca müvekkilin aracına ait kaza görüntüleri de ektedir.

2-Magdeburger Sigorta A.Ş. Tarafından müvekkilin değer kaybı tazminat miktarı ödenmemiştir. ZMMS kapsamında bulunan sorumluluk sigortası gereği; sigorta şirketi sigortalısı kusuru oranında tam ve eksiksiz bir şekilde, gerçek zarar ilkesi çerçevesinde hesaplanması gerekir.

3-Müvekkilin hiçbir suçu yokken hiçbir kusuru yokken müvekkilin DURAN ARACINA çarpılmıştır. Müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybından dolayı da bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur. Zira sigorta şirketi müvekkilin aracında oluşan değer kaybından çok düşük bir ödeme yapmıştır.

2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği ve diğer alt mevzuat gereğince müvekkilin aracında oluşan araç değer kaybından, kazada kusuru bulunan 33 CZV 50 plaka sayılı araç adına, kaza tarihinde geçerli olan, 813979 poliçe no’lu ZMM sigortasını düzenlemiş bulunan sigorta şirketiniz sorumludur.

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, yapılacak olan bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak olan araçtaki değer kaybının, davalı sigorta şirketi tarafından tazmin edilmesi istemiyle mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 sayılı Kanun, 2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu 

HUKUKİ DELİLLER : Kaza tespit tutanağı, kazaya dair fotoğraflar, iade faturası kesilecek parçalar, servis tamirat formu, kaza raporu, aracın ruhsat fotokopisi, eksper raporu, servislere ödenecek tutara ilişkin evraklar ve diğer deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybı ile aracın tamir süresince kullanılamaması nedeni ile mahrum kalınan kay kaybı karşılığı olarak 40.000,00 TL'nin davalıdan alınmasına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi, müvekkil adına vekaleten talep olunur. 02.06.2022

DAVACI VEKİLİ

AV.GİZEM GÜL UZUN

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI DAVASI AÇMADAN ÖNCE SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURMAK ZORUNLUDUR. SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA ARABULUCUK BAŞVURUSU YAPILIR. BU DA ZORUNLUDUR. ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA DAVA AÇILIR.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN