ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?


[Adınız Soyadınız][Adresiniz][Telefon Numaranız][E-posta Adresiniz]

Sayın [Mahkeme Başkanının veya İlgili Yetkilinin Adı],

DAVA NO: [Dosya Numarası]KONU: Boşanma Davası Dilekçesi

Sayın Mahkeme Başkanı,

Arz ve talep ederim ki:

 

Taraflar:1.1. Davacı: [Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi]1.2. Davalı: [Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi]

Evlilik Bilgileri:2.1. Davacı ve davalı [evlilik tarihleri ve evlilik yerleri dahil] tarihinde evlenmişlerdir.

Evlilik İlişkisi ve Zina:3.1. Taraflar arasındaki evlilik ilişkisi, geçmişte uyumlu ve sevgi dolu bir şekilde ilerlemiştir. Ancak, [zina olayının gerçekleştiği tarihleri ve/veya süreçleri burada belirtiniz] tarihlerinde davacı eşin davalı eşle zina eyleminde bulunduğunu öğrenmiş bulunuyorum.3.2. Bu zina olayı, evlilik birliği içindeki güveni sarsmış ve duygusal bağı ciddi şekilde zedelenmiştir. Zinanın süregelen bir ilişki olup olmadığını tespit etmek için ilgili tanıkların ifadeleri de dikkate alınmalıdır.3.3. Davacı olarak ben, bu zina olayı nedeniyle artık davalı eşle evli yaşamayı istememekteyim ve bu nedenle boşanma davası açma kararı almış bulunmaktayım.

Ortak Çocuklar:4.1. Tarafımızdan sahip olduğumuz [çocukların isimleri, doğum tarihleri ve cinsiyetleri dahil] çocukları mevcuttur. Bu çocuklar için velayetin tarafımda kalmasını talep etmekteyim. Ancak, davalı eşin bu çocuklara yönelik düzenli olarak görme hakkının korunmasını uygun buluyorum. Ayrıca çocuklarımızın bakım ve ihtiyaçlarının düzenli ve adil bir şekilde karşılanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyorum.

Maddi ve Manevi Tazminat Talebi:5.1. Davacı olarak, davalı eşin zina eylemi nedeniyle yaşadığımız manevi sıkıntı ve üzüntü nedeniyle tazminat talep ediyorum.5.2. Ayrıca, tarafımızdan edinilen malların ve maddi değerlerin adil bir şekilde paylaşımının sağlanması için hakkaniyete uygun bir maddi tazminat talep etmekteyim.

Deliller:6.1. Zina olayına ilişkin olarak elimde bulunan ve davalı eşin bu eylemini destekleyen delilleri mahkemeye sunmaya hazırım. Bu kapsamda tanıkların ifadeleri, iletişim kayıtları, fotoğraflar, mesajlaşma kayıtları ve diğer tüm delillerin incelenmesini rica ediyorum.

Taleplerim:7.1. Davalı eşle olan evliliğimin zina nedeniyle davalı eşin lehine sonuçlanması ve tarafıma verilecek tazminatın hakkaniyete uygun olmasını talep ediyorum.7.2. Çocuklarımızın velayetinin tarafımda kalmasını ve davalı eşin düzenli olarak görme hakkının korunmasını talep ediyorum.7.3. Maddi değerlerin adil bir şekilde paylaşılmasını sağlayacak maddi tazminatın verilmesini talep ediyorum.

Sonuç ve İmza:Yukarıda beyan ettiğim nedenlerle, davamın kabul edilmesini ve zina nedeniyle boşanma ile ilgili taleplerimin yerine getirilmesini arz ederim. Hakkaniyet ve adaletin gözetildiği bir kararın verilmesini ümit ederim.

Tarih: [Dilekçenin yazıldığı tarih]Yer: [Dilekçenin yazıldığı yer]

[Adınız ve İmzanız]

 

NOT: Bu bir örnek dilekçedir ve gerçek bir dava için kullanılacaksa avukattan veya hukuki danışmandan destek almanız önemlidir. Her dava farklı olabilir ve yargı sistemi ülkelere göre değişebilir, bu nedenle yerel yasalara uygun bir dilekçe hazırlamak önemlidir.

 

[Adınız Soyadınız][Adresiniz][Telefon Numaranız][E-posta Adresiniz]

Sayın [Aile Mahkemesi Başkanlığı][Boşanma Dosya Numarası]

Davacı: [Adınız Soyadınız]Davalı: [Eşinizin Adı Soyadı]

KONU: Zina Nedeniyle Boşanma Talebi ve Savunma Dilekçesi

 

Sayın Mahkeme Başkanı,

Öncelikle mahkemenizde yargılandığım boşanma davasında tarafıma sunulan iddiaları ciddiyetle değerlendirmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, hakkımda yöneltilen zina suçlamalarına karşı doğru bilgileri ve savunma argümanlarımı sunmak amacıyla bu dilekçeyi sunuyorum.

Taraflar ve Evlilik Bilgileri:Davacı: [Adınız Soyadınız]Doğum Tarihi: [Doğum Tarihiniz]Adres: [Adresiniz]T.C. Kimlik Numarası: [T.C. Kimlik Numaranız]

Davalı: [Eşinizin Adı Soyadı]Doğum Tarihi: [Eşinizin Doğum Tarihi]Adres: [Eşinizin Adresi]T.C. Kimlik Numarası: [Eşinizin T.C. Kimlik Numarası]

Evlilik Tarihi: [Evlilik Tarihiniz]Evlilik Yeri: [Evlilik Yeriniz]Çocuklar: [Eğer varsa çocukların isimleri ve doğum tarihleri]

İddiaların Özeti:[Dava kapsamında tarafınıza yöneltilen zina suçlamalarının özetini burada belirtiniz.]

Savunmam:a) İddiaların Asılsızlığı: Hakkımdaki zina suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu belirtmek isterim. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

b) Deliller: Mahkemeye sunulan delillerin titizlikle incelenmesini ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini talep ederim. Bu çerçevede, hakkımdaki suçlamaların asılsızlığını ispatlamak adına şu delilleri sunmak istiyorum:

Şahit ifadeleri: Tarafımı destekleyen tanıkların ifadelerini sunma talebim bulunmaktadır. [Gerekli gördüğünüz tanıkların isimlerini ve iletişim bilgilerini belirtiniz.]

İtiraz edilen deliller: Tarafımca itiraz edilen ve hakkımdaki suçlamaları çürütecek olan delillerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini rica ederim.

c) İtiraz ve Savunma: Savunma avukatım tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan hukuki itiraz ve savunma raporunun titizlikle değerlendirilmesini talep ediyorum.

Sonuç ve Talepler:a) Zina iddialarının asılsız olduğunun tespit edilerek davanın reddini talep ederim.

b) Aile birliğinin sağlanamadığına ve evlilik birliğinin temelden sarsıldığına dair mahkeme tarafından olumsuz bir sonuca varılırsa, çocuklarımın velayetinin tarafıma verilmesini talep ederim.

c) Eğer çocukların velayeti tarafıma verilirse, çocukların diğer ebeveynle olan kişisel ilişkilerinin belirli koşullar ve düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmesini talep ederim.

Sonuç ve İmza:Yukarıda beyan ettiğim hususlar, hakkımdaki iddialara karşı tarafıma verilen savunma hakkımın kullanımıdır. Mahkemenizde adil bir yargılama süreci yaşanması ve doğru kararların verilmesini ümit ederim.

Tarih: [Dilekçenin yazıldığı tarih]Yer: [Dilekçenin yazıldığı yer]

 

[Adınız ve İmzanız]

 

NOT: Bu bir örnek savunma dilekçesidir. Her durum ve dava farklı olabilir. Bu nedenle, gerçek bir dava için savunma dilekçesi hazırlamadan önce bir avukattan veya hukuki danışmandan yardım almanız önemlidir. Ayrıca, dilekçe metnini mahkeme ve yargılama sürecine uygun şekilde düzenlemek önemlidir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN