Televizyon Kumandası Silah Olarak Nitelendirilmelidir.

Televizyon Kumandası Silah Olarak Nitelendirilmelidir.

Televizyon Kumandası Silah Olarak Nitelendirilmelidir.


Televizyon Kumandası Silah Olarak Nitelendirilmelidir.

Televizyon Kumandası Silah Olarak Nitelendirilmelidir.

Yargıtay

T.C. Yargıtay 3. CD
Esas: 
2019/16462
Karar: 2020/1430
K.T.: 22/01/2020

Özet: Sanığın işlediği nitelikli yaralama suçunu oluşturan eyleminde, mağdura fırlattığı televizyon kumandası silah olarak nitelendirilmelidir.

MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ: Kasten yaralama
HÜKÜM: Düşme

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1) Gerekçeli karar başlığında, …’in sıfatının “mağdur” yerine “müşteki” olarak gösterilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nin 232/2-b maddesine aykırı davranılması,
2) Mağdurun soruşturma aşamasında, sanığın, kafasına televizyon kumandasını fırlattığını ve kumandanın kafasına geldiğini beyan etmesi, mağdura ait adli rapor içeriğinde “oksipital bölgede 2×1 cm’lik şişlik” niteliğinde yaralanma bulgusuna yer verilmiş olması,  sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, televizyon kumandasını rastgele attığını, kumandanın mağdurun kafasına geldiğini ve kafasının şiştiğine dair ikrar niteliğindeki savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın, mağduru 5237 sayılı TCK’nin 6/1-f maddesi gereğince silahtan sayılan tv kumandası ile basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte yaraladığı anlaşılmakla, eyleminin TCK’nin 86/2, 86/3-e maddeleri kapsamında kalan şikayete tabi olmayan silahla kasten yaralama suçunu oluşturması karşısında, atılı suçtan cezalandırılması gerektiği halde, eyleminin TCK’nin 86/2 maddesi kapsamında kabul edilip mağdurun şikayetten vazgeçmesinden söz edilerek yazılı şekilde kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1 maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi  BOZULMASINA, 22.01.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 Televizyon Kumandası Silah Olarak Nitelendirilmelidir. hakkındaki karar, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından sunulmuştur.

Gizem Uzun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu - - - - - -  - -  - -  - -  Avukat Gizem Gül Uzun

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN