Son Sözün Duruşmada Hazır Bulunan Sanığa Verilmemesi

Son Sözün Duruşmada Hazır Bulunan Sanığa Verilmemesi

Son Sözün Duruşmada Hazır Bulunan Sanığa Verilmemesi


Son Sözün Duruşmada Hazır Bulunan Sanığa Verilmemesi

Son Sözün Duruşmada Hazır Bulunan Sanığa Verilmemesi
Yargıtay
T.C YARGITAY 1.CD
E
:2020/379
K:2020/1058
K.T:11/03/2020

Özet: Son sözün duruşmada hazır bulunan sanığa verilmemesi bozma nedenidir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Katılanların duruşmalı inceleme isteme yetkisi olmadığından, katılanlar vekilinin, sanık … müdafiinin ise süresinden sonra olan duruşmalı inceleme istemlerinin CMUK’un 318. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

Katılanların 6136 sayılı Kanuna aykırılık ile mağdurlar … ve …’ya yönelik eylemlerden kurulan hükümleri temyize hak ve yetkileri bulunmadığından, vekillerinin anılan suçlardan kurulan hükümlere yönelik temyiz talebinin CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.

Hükmün tefhim edildiği 27/11/2018 tarihli oturum tutanağına göre duruşmada hazır olan sanık …’e son söz hakkı verilmemesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nin 216/3. maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,

Usule aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair cihetleri incelenmeyen ve kısmen re’sen de temyize tabi olan sanık … hakkındaki hükümlerin ve aralarındaki irtibat nedeniyle diğer sanıklar hakkındaki hükümlerin de öncelikle bu sebepten dolayı tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma sebebi ve temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen süre nazara alınarak sanık … müdafiinin tahliye talebinin reddine, 11.03.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Son Sözün Duruşmada Hazır Bulunan Sanığa Verilmemesi hakkındaki Yargıtay Kararı, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından sunulmuştur. . . 

Gizem Uzun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu - - - - - - - - - - - - Avukat Gizem Gül Uzun

Barbaros Mah. Oymak Cad. Sümer Hukuk Plaza A Blok No : 8 / 79 Kocasinan / K A Y S E R İ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN