Sanığın, Mağdura Gönderdiği Tespit Edilen Mesajla, Kendisi İle Cinsel İlişkide Bulunmaması Halinde Mağdurun Ve Yakınlarının Şeref Ve Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı Tehdidinde Bulunması, Şantaj

Sanığın, Mağdura Gönderdiği Tespit Edilen Mesajla, Kendisi İle Cinsel İlişkide Bulunmaması Halinde Mağdurun Ve Yakınlarının Şeref Ve Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı Tehdidinde Bulunması, Şantaj

Sanığın, Mağdura Gönderdiği Tespit Edilen Mesajla, Kendisi İle Cinsel İlişkide Bulunmaması Halinde Mağdurun Ve Yakınlarının Şeref Ve Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı Tehdidinde Bulunması, Şantaj


Sanığın, Mağdura Gönderdiği Tespit Edilen Mesajla, Kendisi İle Cinsel İlişkide Bulunmaması Halinde Mağdurun Ve Yakınlarının Şeref Ve Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı Tehdidinde Bulunması, Şantaj

Sanığın, Mağdura Gönderdiği Tespit Edilen Mesajla, Kendisi İle Cinsel İlişkide Bulunmaması Halinde Mağdurun Ve Yakınlarının Şeref Ve Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı Tehdidinde Bulunması, Şantaj
Yargıtay

T.C YARGITAY 4.CD
E
:2019/2405
K:2020/6408
K.T:11/06/2020

Özet: Sanığın, mağdura gönderdiği tespit edilen mesajla, kendisi ile cinsel ilişkide bulunmaması halinde mağdurun ve yakınlarının şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı tehdidinde bulunması eylemi, tehdit suçunu değil şantaj suçunu oluşturur, şikayet yokluğu sebebiyle düşme kararı verilemez.


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, o yer Cumhuriyet savcısının yalnızca, sanık hakkında mağdura yönelik sair tehdit suçundan verilen düşme kararını temyiz ettiği belirlenerek dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede,

Sanığın, mağdura gönderdiği tespit edilen mesajla, kendisi ile cinsel ilişkide bulunmaması halinde mağdurun ve yakınlarının şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı tehdidinde bulunduğunun dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, eylemin TCK’nın 107/2. maddesinde tanımlanan şantaj suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın eyleminin sair tehdit suçunu oluşturduğunun kabulü ile şikayet yokluğundan düşme kararı verilmesi,

Kanuna yakırı ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN