ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ


 

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

 

 KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

 

MÜŞTEKİ : 

 

VEKİLİ : Av. Gizem Gül Uzun 

 

ŞÜPHELİ :

 

SUÇLAR : Özel hayatın gizliliğini ihlal

 

SUÇ TARİHİ : 26.10.2022 tarihi itibariyle başlamış ve bugüne kadar devam etmekte,

 

AÇIKLAMALAR :

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

 

1-ŞÜPHELİ, MÜVEKKİLİ EVLİLİK BİRLİĞİ BOYUNCA AĞIR SURETTE DARP ETMİŞTİR. MÜVEKKİLİN VÜCUDUNDA KALICI HASARLAR OLUŞMASINA SEBEBİYET VERMİŞTİR.

 

Şüpheli evlilik birliği boyunca müvekkile karşı her daim cani bir şekilde davranmış ve müvekkili sürekli surette ağır şekilde darp etmiştir. Şüpheli ve müvekkilin boşanma davalarının görüldüğü Kayseri 5.Aile Mahkemesi .......E. Sayılı dosya Savın Savcılığınızca celp edildiği zaman şüphelinin müvekkili ne denli maruz ettiği, şüphelinin müvekkile hayatı zindan ettiği açıkça anlaşılacaktır. 

 

Müvekkil şüphelinin bu tutum ve davranışlarına her daim karşı çıkmış ancak müşterek iki çocuğu babasız büyütmemek için şüphelinin eylemlerine karşı sabır göstermiştir. Ancak şüphelinin müvekkile karşı olan fiziksel şiddeti, ettiği hakaretler, tehditler öyle bir boyuta ulaşmıştır ki bir gün bu eylemler ve sözler müvekkilin canına tak etmiş ve müvekkil boşanmaya karar vermiştir. Müvekkil 23.08.2021 tarihinde Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine sığınarak Kasten Yaralama ve Tehdit suçu sebebiyle 23.08.2021 tarihinde önleyici tehdit kararı almıştır. Alınan karar ekte sunulmuştur. 

 

2-ŞÜPHELİ, KENDİ ÖZ VE ÖZ MÜŞTEREK İKİ ÇOCUĞUNU DAHİ DARP ETMİŞ VE ÇOCUKLARIN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKMÜŞTÜR.

 

Şüphelinin bu eylemleri sadece müvekkile karşı olmamıştır. ŞÜPHELİ, KENDİ ÖZ VE ÖZ ÇOCUKLARINA YANİ TARAFLARIN MÜŞTEREK İKİ ÇOCUĞUNA DAHİ KAYNAR SU DÖKMÜŞTÜR.

 

Ancak müvekkilin yaşadığı hazin olaylar evlilik birliği sürecinde olmamış, şüpheli gerek boşanma sürecinde gerek boşanma kararı kesin hüküm halini aldıktan sonra eylemlerine devam etmiştir.

 

3-ŞÜPHELİ, BOŞANMA KARARI KESİN HÜKÜM HALİNİ ALDIKTAN SONRA DAHİ MÜVEKKİLİ RAHAT BIRAKMAMIŞ VE MÜVEKKİL HAKKINDA TARAFLARIN BOŞANMA DAVASINDA GERÇEKLEŞEN OLAYLARI KENDİ KENDİNE KURGULAYARAK ORTAK TANIDIKLARINA ANLATMIŞTIR.

 

Müvekkil 26.10.2022 tarihi itibariyle şüphelinin kusurlu davranışları ve evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle evlilik birliğini resmi olarak sonlandırmıştır. Şüpheli evlilik süresince boşanma aşamasında ve boşandıktan sonra da müvekkil hakkında etrafındaki kişilere ortak akrabalara ve müvekkili tanıyan tanımayan herkese müvekkil hakkında karalamalar yaparak müvekkili toplum karşısında küçük düşürmeye çalışmaktadır.

 

 Müvekkilin boşanması sebebiyle şüpheli müvekkile karşı cephe almış ve müvekkili adeta hayatı zindan etmeye çalışmaktadır. Şüpheli müvekkilin toplum içerisinde küçük düşmesi sosyal hayatın içerisinde bulunmaması ve müvekkilin huzurunun bozulması için elinden gelen her şeyi yapmıştır. En nihayetinde şüpheli amacına ulaşmış ve müvekkili asılsız söylentileri ile toplum içerisinde rencide etmiştir. Müvekkilin gerek evlilik birliği sürecinde gerek boşanma sürecinde gerek boşanma kararı kesin hüküm halini aldıktan sonra yaşadıkları müvekkilin psikolojisini alt üst etmiştir.

 

Müvekkil her ne kadar şüpheliden uzak durmaya çalışsa da şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı almış olsa da şüpheli, boşanma sürecinde yaşanan gerçek ya da uydurma hikayelerini müvekkil ve şüphelinin ortak tanıdığı olan herkese anlatmıştır.

 

Müvekkilin çocukları ile mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması, akrabaları ve etrafındaki tanıdıklarına karşı daha fazla rencide olmaması ve şüphelinin bu davranışlarının önüne geçilebilmesi adına hakkında şikayetçi olunması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere şüpheli müvekkilden boşanmanın ve çocukların velayetinin de müvekkilde kalmasının hırsı ve intikamıyla kurgu üreterek hikayeler anlatmıştır. Müvekkilin cinsel yaşamını konu edinerek ses kayıtları ile ortak tanıdık ve akrabalara müvekkil hakkında iftira ve karalamalarda bulunmuştur. Şüpheli bahsi geçen ses kayıtlarında yalan ve iftiralarla müvekkilin huzursuz olmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle müvekkile iftira atan ve bu iftiralarla müvekkili toplum içerisinde küçük düşürmeyi amaçlayarak intikam alan şüpheli müvekkilin özel hayatına müdahale etmiş aynı zamanda kişilik haklarını ihlal ederek özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmıştır.

 

 Şüpheli özel yaşamın gizliliğini kasten ihlal etmiştir dolayısıyla suçun manevi unsuru da somut olayda mevcuttur. Müvekkilin herkes tarafından bilinmeyen kişisel sırları şüpheli tarafından üçüncü kişilerin bulunduğu ortamlarda açıkça ifşa edilmiştir.

 

İnsan yaradılıştan toplumsal bir varlıktır. Bu, hayatı toplumda geçen insanın, başkalarından ayrı, salt kendine ait de bir hayatının olması demektir. AİHS, 8. maddede, kişinin salt kendine ait bu hayatını, özel hayatı, aile hayatı ve haberleşmesi olarak ifade etmiştir. Kişinin, kendi hayatı, Anayasada “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır”, “gizliliğine dokunulamaz” biçiminde ifade edilmiştir (Ay. m. 20, 22 ) Şüpheli müvekkile karşı bu tutumu TCK 143. Madde ''(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur..'' gereğince özel hayatın gizliliği suçunu somut bir şekilde oluşturmaktadır. yer alan hüküm nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılmasını talep etmekteyiz.

 

4-ŞÜPHELİ, MÜŞTEREK ÇOCUKLAR HAKKINDA MÜVEKKİLE ''ÇOCUKLARI SURİYE'YE KAÇIRIRIM, BİR DAHA YÜZLERİNİ DAHİ GÖREMEZSİN'' DİYEREK TEHDİT ETMİŞTİR.

 

Kayseri 5.Aile Mahkemesi ..... Sayılı dosyanın gerekçeli kararında şüpheli baba ile müşterek çocuklar arasında kişisel ilişki tesis edilmiştir. Ancak şüpheli, kişisel ilişki tesisi esnasında ve öncesinde müvekkili çocukları Suriye'ye kaçırmakla ve bir daha yüzlerini göstermemekle tehdit etmiştir. Tarafımızca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

 

Yine şüpheli, müvekkile ''Seni dağa kaçırır orada öldürürüm, kimse izini bile bulamaz'' şeklinde tehditkar beyanlarda bulunmuştur. Tarafımızca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

 

Yani şüphelinin müvekkile karşı olan eziyetleri evliliği bitse dahi sonlanmamış, şüpheli, müvekkile hayatı zindan etmeye devam etmektedir.

 

5-BOŞANMA KARARI KESİN HÜKÜM HALİNİ ALDIKTAN SONRA DAHİ ŞÜPHELİ, EYLEMLERİNE DEVAM ETMİŞ VE MÜVEKKİL HAKKINDA ASILSIZ SÖYLENTİLERİ 

 

 

 

HUKUKİ DAYANAK : TCK, CMK ve ilgili mevzuat

 

 

 

DELİLLER : Ses kayıtları, tanık, önleyici tedbir karar formu, ilgili her türlü yasal delil

 

 

 

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 15.02.2023

 

 

 

MÜŞTEKİ VEKİLİ

Av. Gizem Gül Uzun 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN