NİĞDE BOŞANMA AVUKATI AVUKATI 0552 402 13 28-AVUKAT GİZEM UZUN

NİĞDE BOŞANMA AVUKATI AVUKATI 0552 402 13 28-AVUKAT GİZEM UZUN

NİĞDE BOŞANMA AVUKATI AVUKATI 0552 402 13 28-AVUKAT GİZEM UZUN


niğde boşanma avukatı 0553 402 13 28-avukat gizem uzunNİĞDE BOŞANMA AVUKATI AVUKATI 0552 402 13 28-AVUKAT GİZEM UZUN

TÜRK YARGI SİSTEMİNDE AİLE HUKUKU ALANINDA HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

 

Türk yargı sisteminde aile hukuku alanında birçok dava görülmektedir. Aile hukuku, aile ilişkileri, evlilik, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konuları içerir. Bu alanda görülen bazı önemli dava türleri şunlardır:

 • Boşanma Davaları: Eşler arasındaki evlilik birliğinin sonlandırılması isteğiyle açılan davalardır. Türk Medeni Kanunu'na göre, boşanma davaları farklı sebeplere dayalı olarak açılabilir, örneğin; anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, zina, şiddet, aldatma, kötü muamele gibi nedenlerle.
 • Velayet Davaları: Ebeveynlerin çocukların bakım ve eğitiminden sorumlu olma hakkını kazanmak veya bu hakkı elde etmek için açtığı davalardır.
 • Nafaka Davaları: Boşanma veya ayrılık sonucunda ihtiyaç sahibi olan tarafın, diğer taraftan maddi destek talep ettiği davalardır. Bu maddi destek, çocukların bakımı için "çocuk nafakası" ve eşin ihtiyaçları için "yoksulluk nafakası" şeklinde olabilir.
 • Mal Rejimi Davaları: Evlilik sırasında edinilen mal varlığının paylaşımını düzenleyen davalar. Türk Medeni Kanunu'na göre, mal rejimi genel olarak "edindiğine katılma rejimi" olup, mal rejimi sözleşmesi ile farklı düzenlemeler yapmak mümkündür.
 • Evlilik Öncesi ve Sonrası Sözleşmeler: Evlilik öncesi ve sonrası mal ayrılığı veya mal rejimi sözleşmeleri gibi belgelerin geçerliliğine dair davalar da görülebilir.
 • Evlat Edinme Davaları: Bir çocuğun evlat edinilmesi talebine ilişkin davalardır.
 • Soybağı Davaları: Soybağı ilişkisinin tespiti veya reddi amacıyla açılan davalardır.
 • Vesayet Davaları: Hükümlü veya kısıtlı kişilerin mallarının yönetimi ve kişisel kararlarının alınması için atanan vesayet makamına ilişkin davalardır.
 • Şiddet Mağdurları için Koruyucu Tedbir Davaları: Aile içi şiddete maruz kalan kişilerin korunması amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesine yönelik davalardır.

Bu davaların niteliği ve süreçleri Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasa ve yönetmeliklere göre düzenlenmiştir. Davaların çekişmeli ya da anlaşmalı oluşuna göre de süreç ve sonuçlar farklılık gösterebilir. Aile hukuku alanındaki davalara ilişkin bilgi almak için bir avukattan ya da hukuki danışmandan destek almak önemlidir.

BOŞANMA AVUKATI NE İŞ YAPAR?

Boşanma avukatları, evli çiftlerin evliliklerini sonlandırmak istedikleri durumlarda, boşanma sürecini yöneten ve müvekkillerini yasal olarak temsil eden avukatlardır. Boşanma süreci oldukça hassas ve duygusal bir dönem olduğundan, boşanma avukatları, müvekkillerine yasal konularda rehberlik yapar, hukuki danışmanlık sağlar ve hukuki prosedürleri takip eder.

 

Boşanma avukatlarının görevleri şunları içerebilir:

 

 • Hukuki Danışmanlık: Boşanma avukatları, müvekkillerine boşanma süreci ve sonuçları hakkında hukuki danışmanlık sağlar. Boşanma sürecinin nasıl işleyeceği, hak ve yükümlülükler, çocukların velayeti, mal paylaşımı gibi konularda bilgi verir ve müvekkillerinin haklarını korumalarına yardımcı olur.
 • Dava Dosyasının Hazırlanması: Boşanma avukatları, boşanma davası için gerekli olan belgeleri ve başvuru dosyasını müvekkillerinin lehine olacak şekilde hazırlar. Bu, evlilik birliğinin sonlandırılmasına yönelik gerekçelerin belirlenmesi, mal varlığı durumu, çocuklar varsa velayetin düzenlenmesi ve nafaka talepleri gibi önemli konuları içerir.
 • Müzakere ve Anlaşma Süreçleri: Boşanma avukatları, müvekkillerinin diğer eşin avukatı veya avukatsız tarafıyla müzakere ederek anlaşmalı boşanma sürecini kolaylaştırmaya çalışır. Bu, tarafların anlaşarak boşanmaları durumunda hem maddi hem de manevi açıdan daha az zarar görmelerini sağlayabilir.
 • Dava Takibi: Eğer boşanma süreci çekişmeli bir hale gelirse ve mahkemeye taşınması gerekiyorsa, avukat müvekkilinin davasını mahkemede takip eder. Delillerin sunulması, tanıkların ifadeleri ve mahkeme süreçlerinin takibi gibi görevleri üstlenir.
 • Hak ve Çıkarları Savunma: Boşanma avukatları, müvekkillerinin haklarını ve çıkarlarını mahkemede etkin bir şekilde savunur. Adil bir boşanma kararı alınmasını ve müvekkillerinin haklarının korunmasını sağlamak için gereken hukuki argümanları sunar.
 • Çocuklarla İlgili Düzenlemeler: Eğer çocuklar varsa, boşanma avukatları çocukların velayet düzenlemesi, velayetin kullanımı, çocuk nafakası ve anlaşmalı boşanma durumunda çocukların durumu gibi konularda müvekkillerine rehberlik eder.

 

Boşanma süreci karmaşık ve duygusal bir süreç olabilir, bu nedenle boşanma avukatları hem hukuki uzmanlık sağlar hem de müvekkillerine destek olur. Müvekkillerin haklarını korumak ve adil bir sonuç elde etmek için boşanma avukatından hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri almak önemlidir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN