MAL REJİMİNİN TASFİYESİ CEVAP DİLEKÇESİ

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ CEVAP DİLEKÇESİ

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ CEVAP DİLEKÇESİ


MAL REJİMİNİN TASFİYESİ CEVAP DİLEKÇESİ

 

 

ADANA 11.AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2022/..... E.

DAVAYA CEVAP VEREN(DAVALI)

VEKİLİ : Av. Gizem Gül Uzun

DAVACI : 

DAVA KONUSU : Mal rejiminden kaynaklanan katılma alacağı 

CEVAPLARIMIZ

 

Davacının usul, yasaya ve hakkaniyete aykırı davasının kabulü mümkün değildir. Haksız ve mesnetsiz davayı kabul etmiyoruz. Davacının dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan iddialarının kabulü mümkün değildir. Dava konusu edilen araç müvekkilin kişisel malı olup edinilmiş mal değildir mal rejiminin tasfiyesine konu olamaz.

 

Davacı ile müvekkil davalı ............... tarihinde resmi nikah , ............... tarihinde ise düğün yapmışlardır. Düğünden sonra birlikte yaşamaya başlamışlardır. Düğünde takılar takıldıktan sonra davacının babası...............''Bütün takıları bize bırak, yeni evli olduğunuz bilinirse takılar çalınır'' demesi üzerine davacı babasının beyanlarına katılarak müvekkilin tüm altınlarının ailesinde kalması konusunda baskı ve telkinde bulunmuş ve bunun üzerine altınları müvekkilden alarak kendi ailesine teslim etmiştir. Müvekkilin düğünde takılan takılar ile kendisine kınada takılan bütün takıları davacı ve ailesine İHTİYAÇ OLDUĞUNDA GERİ ALINMAK ÜZERE teslim etmiştir. Daha sonra müvekkilim ve davacı araba almak istemiştir. Ancak müvekkilim tüm ziynetlerini GERİ ALMAK ÜZERE teslim etmiştir. Bu hususa ilişkin tanıklar vardır. Sayın Mahkemenize tanıklar bildirilecektir. Tanıklar müvekkilin düğünde ve kınada takılan bütün takılarını araba alınması için GERİ ALMAK ÜZERE teslim ettiğini ifade edecektir. Arabanın da bu takılarla alındığına ilişkin birçok tanık bulunmaktadır.

 

Yargıtay : Düğün takıları ile ev ya da araba alınmış olabilir. Burada belirleyici olan husus kadının takıları iade almak üzere verip vermediğidir. YARGITAY İÇTİHATLARINDA KADININ ZİYNETLERİ GERİ ALMAK ÜZERE VERDİĞİ KABUL EDİLİR. 

 

T.C.YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ 2017/1769 E., 2018/13037 K. Sayılı ilamında“Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. Bu durumda ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere erkeğe verildiğinin ispatlanması halinde erkek almış olduğu ziynet eşyalarını iadeden kurtulur. Somut olayda, ziynet eşyalarının bozdurulduğu anlaşılmış ise de; tekrar iade edilmemek üzere davalı-karşı davacı erkeğe verildiği hususu kanıtlanmamıştır. Bozdurulan ziynet eşyalarının rıza ile ve iade şartı olmaksızın verildiğini davalı erkek ispatlamak zorunda olup, davalı erkek bu durumu ispat edemediğinden dava konusu ziynet eşyalarını davacı kadına iade ile mükelleftir.”demiştir.

 

Yargıtay güncel kararlarında DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILARI KADIN KENDİ RIZASI İLE VERMİŞ OLSA BİLE DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILAR KADININDIR görüşündedir. Düğünde ve kınada takılan bütün ziynet eşyaları kadına aittir. Bu takılar ile araba ya da ev alınması bu durumu değiştirmez. Takılar ile araba ya da ev alınması durumunda dahi ziynet eşyaları yine kadının hakkı olmaktadır.

 

Düğün merasimi sırasında takılan takılar kadına bağışlanmış sayılır. Bu armağanlar karşılıksız kazandırma niteliğinde olduğundan TMK md.220/b.II gereği kadının kişisel malıdır. Yargıtay da evlilik birliği dolayısıyla kadına hediye edilen ziynet eşyalarının kadının kişisel malı olduğunu kabul etmektedir.

 

Oysaki Yargıtay güncel içtihatlarında düğünde takılan takılar KİM TARAFINDAN TAKILIRSA TAKILSIN KADINA BAĞIŞLANMIŞ SAYILIR demiştir. Yargıtay güncel kararları düğünde takılan takıların kim tarafından takıldığının bir önemi olmaksızın ve kimin üzerine takıldığının bir önemi olmaksızın takılan tüm takıların kadına ait olduğu görüşündedir.

 

Davacının " evlilik birliği içerisinde edinilen araç tarafların kişisel mallarının , evlilik birliği içerisinde edindikleri mallar ve davacı erkeğin babasının davacı erkeğe kişisel mal olarak sunduğu katkıyla alınmıştır " iddiasını kabul etmiyoruz. Düğünde ve kınada takılan takıların tamamı ile ......................plakalı 2013 model ikinci el ................... alınmıştır. Bu araç o dönemde davacının vergi mükellefi olması sebebiyle davacının üzerine tescil edilmiştir. Ancak 24.09.2021 tarihinde müvekkilim elim bir trafik kazası geçirmiştir. Bu kazada müvekkilimin kusur oranı %0 olarak belirlenmiştir. Karşı tarafın kusur oranı ise %100 olarak belirlenmiştir. Sonrasında davacının hesabına pert bedeli ödenmiştir. Pert bedeli olarak ise 121.000,00 TL ödenmiştir. Bu hususun ispatı için de davacıya ait bütün banka kartlarına ait hesap hareketlerinin celbini talep ederiz. Kaza yapan karşı taraf da söz konusu kazada kırmızı ışıkta çok süratli bir şekilde geçtiğinden %100 kusurlu bulunmasından ötürü 15.000,00 TL göndermiştir. Müvekkilim de araç için kendi Vakıfbank hesabından 2.000,00 TL eklemiştir. Araç toplamda 139.000,00 TL'ye alınmıştır. Aracın alındığı tarih ise 24 Kasım 2021'dir. Müvekkilim aracın kaskosu ve sigortası için de 4.755,00 TL ödemiştir. Bu ödeme ................................'ye yapılmıştır. Buna ilişkin dekontlar da mevcuttur.

 

Davacının babası araba için herhangi bir maddi katkıda bulunmamıştır. Davacının babasının o tarihte kredi çekmiş olması arabaya katkıda bulunduğu anlamına gelmez. Zira o dönemde davacı para kazanamadığından ötürü hem müvekkilimin hem de davacının ailesi evin mutfak giderlerine katkıda bulunuyordu. Davacının babası araba için herhangi bir maddi katkıda bulunmamıştır. Arabanın tamamı düğünde ve kınada takılan altınlar ile alınmıştır. Bu hususa ilişkin düğün videosu ve kına videosu da mahkemeye sunulacaktır.

 

Müvekkilim aylık 50 bin TL kazanmamaktadır. Bu iddianın kabulü mümkün değildir. Davacı ısrarla asılsız beyanlarda bulunmaktadır. Müvekkilim davacının ne ailesine ne arkadaş çevresine ne de şahsına böyle bir şey dememiştir.

 

Müvekkilim davacı yüzünden mesleki olarak ciddi anlamda vakit kaybetmiştir ayrıca maddi olarak da ekonomik geleceği sarsılmıştır. Müvekkilim tüm bunlara rağmen çocuğunun bütün giderlerini tek başına karşılamaktadır. Davacı bu süreçte çocuğun hiçbir giderine katkıda bulunmamıştır. Çocuğunun bez parasını, mama parasını, giyim ücretini, kremlerinin ücretini, hastane masraflarını, bakıcı parasını, şampuan ücretlerini vs vs kısaca 10 aylık bebeğe harcanabilecek bütün giderleri müvekkilim kendisi anne ve babasından destek alarak ödemiştir. Davacı çocuğun bu süreçte hiçbir giderine katkıda bulunmamıştır. Dolayısıyla da müvekkilim sıfırı tüketmiş olup, herhangi bir birikimi söz konusu değildir. 

 

Müvekkilim aracın alınması için sadece nişan setini ve düğünde takılan inci seti bozdurmamıştır. Çünkü bunlar bozdurulduğu takdirde çok fazla değer kaybedecektir. Müvekkilimin bu takı setleri kayınvalidesinin evinde bulunmaktadır. Müvekkilimin evinde çocuğun bakıcısı bulunmasından dolayı müvekkilim bu setleri kayınvalidesine teslim etmiştir. Ancak davacı ve ailesi bu setleri müvekkilime iade etmemiştir. Bilekliği, küpesi ve kolyesi bulunan nişan setinin bedeli ile inci kolye, inci bileklik ve inci küpenin bedelinin iadesinin müvekkilime yapılmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

Davacı evlilik birliği devam ederken her ay altın almıştır. Bu altınları ise müşterek çocuk .................... için biriktirdiğini iddia etmiştir. Bunun ispatı için mesaj kayıtları bulunmaktadır. Ayrıca tanıklar da vardır. Bu yüzden davacıya ait Seyhan/Adana'da bulunan TR............................. nolu hesaba tedbir konulmasını talep ederiz. Bunun dışında davacı ..............................................'a ait TEB, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, Ziraat bankası hesaplarına da tedbir konulmasını talep ederiz. 

 

.............................plakalı 2012 model ikinci el .......................... plakalı araç için talep edilen ihtiyati tedbir talebinin reddini talep ederiz. Zira zaten bu araç kadına aittir.

 

Müvekkilim müşterek konutta eşya tespiti yaptırmış olup, Adana 7.Aile Mahkemesinin 2022/.....D.İş sayılı dosyasında 65.125,00 TL bedel belirlenmiştir. Bunun da müvekkile iadesine karar verilmesini talep ederiz.

 

İnci setin değeri düğün tarihinde 25.000,00 TL etmekteydi. Nişan setinin değeri ise düğün tarihinde nişan tarihinde 20.000,00 TL etmekteydi.

 

Arabanın düğün ve kınada takılan takılar ile alındığına ilişkin ses kaydı mevcuttur. Mesaj kayıtları da bulunmaktadır. Ayrıca bu hususu bilen ve davacının bu hususu yanında ikrar ettiğini birçok tanık bulunmaktadır. Davacının babası araba için herhangi bir katkıda bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak taleplerimiz;

 

*Araç müvekkilin kişisel malı olduğundan davanın reddine karar verilmesini,

*Düğünde takılan inci seti ve ve nişanda takılan nişan setinin bedelinin iadesi

*Davacıya ait tüm hesaplarına tedbir konulmasına karar verilmesini,

*Davacının müşterek çocuğun eğitim için biriktirmiş olduğu altın hesabında bulunan ...........................TL'nin müvekkilime iadesine

 *Eşya tespitinde belirlenmiş olan 65.125,00 TL'nin müvekkilime iadesine(Adana 7.Aile 2020/..... D.İş

 

HUKUKİ DELİLLER :

1-Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırması,

2-Taraflara ait SGK kayıtları, hizmet dökümü ve sair belgeler, (kuruma müzekkere yazılarak celbini talep ediyoruz.)

3-Taraflar arasındaki yazışma ve mesajlar 

4-Davacının Vakıfbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbankası kapsamındaki banka mevduat hesaplarına yönelik hesap hareketleri (ilgili bankalara müzekkere yazılmak suretiyle davacının evlilik tarihinden bu yana yapılan harcama ve hesaba giriş çıkış yapılan tutarlara ilişkin hesap hareketleri ve ekstrelerini celbini talep ediyoruz.)

5-Tanık beyanları ( İsim ve adreslerini daha sonra bildirilecektir.)

6-Nüfus kayıt örnekleri

7-Davacının bireysel emeklilik sigortası bulunup bulunmadığı hususunun anlaşılabilmesi adına ilgili kuruma müzekkere yazılması 

8-Davacının mal varlığına yönelik tapu araştırması ve tüm evveliyatıyla birlikte tapu kayıtları ( ilgili tapu müdürlüğünden celbini talep ederiz.)

9-Tarafların nişan ve düğün merasimlerine ilişkin fotoğraf ve video kayıtları

10-Adana 7.Aile Mah. 2022/...........D.İş sayılı eşya tespit dosyası

11-Bilirkişi incelemesi, yemin, isticvap, Yargıtay içtihatları, doktrin, emsal kararlar, uzman mütalaası, keşif, karşı tarafın delillerinden lehe olanlar, benzer nitelikte her türlü yasal delil. 

 

İSTEM VE SONUÇ : Haksız ve yersiz hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 20/05/2022

DAVALI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

 

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ CEVAP DİLEKÇESİ, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından hazırlanmıştır.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN