Maddi Hasarlı Trafik Kazası Bilirkişi Raporuna İtiraz

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Bilirkişi Raporuna İtiraz

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Bilirkişi Raporuna İtiraz


MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

 

SİVAS 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO: 2022/**** E.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA 

İTİRAZ EDEN DAVACI: D*** T****

VEKİLİ: AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

DAVALI: A***** SİGORTA ŞİRKETİ

VEKİLİ: AVUKAT B****

KONU: 18.01.2023 tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Bilirkişi Raporuna İtiraz

AÇIKLAMALAR:

Bahse konu bilirkişi raporunda 58 *** 15** plakalı araç sürücüsü olan B*** D***'nin gerçekleşen kazada %87,5 oranında kusurlu olduğu ve 58 A** 5*** plakalı otomobil sürücüsü D*** T****'ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-b maddesinde öngörülen “Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak” kuralını ihlal ettiğinden dolayı %12,5 oranında kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. 

 

Ancak gerçekleşen trafik kazasında müvekkilin HİÇBİR kusuru bulunmamaktadır. Gerçekleşen kazada tam ve asli kusurlu taraf 58 *** 1*** plakalı araç sürücüsü olan B**** D***'dir. Dolayısıyla müvekkile yükletilen %12,5 oranındaki kusurun, tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

 

Zira müvekkil ana yoldan gitmekte ve zaten hızı yasal sınırlara uygun olup; müvekkil, kavşağa yaklaştığında da yavaşlamıştır. Ancak kavşağa giriş yapan ve kazaya sebebiyet veren asli kusurlu sürücü, hızlı ve kontrolsüz şekilde kavşağa giriş yaptığından kaza gerçekleşmiştir. Kazanın gerçekleştiği gün hava açık, zemin kuru olmakla birlikte trafik yoğun değildir. Yine kazanın gerçekleştiği taşıt yolu üzerinde herhangi bir tümsek, taş veya çukurun bulunmadığı bilirkişi raporunda beyan edilmiştir. Ayrıca müvekkilin arabası hususi otomobil olup araçta ekstra yük bulunmamaktadır. Dolayısıyla müvekkilin; hava şartları, görüş, yol ve trafik şartlarına uymayarak bu kuralı ihlal ettiğine yönelik bir durum söz konusu değildir. 

 

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde ''kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar'' şeklinde açık hüküm vardır. Müvekkil seyir halindeyken bu kurallara tam olarak uymuştur. Bilirkişi raporunda her ne kadar ''Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak” kuralını, müvekkilin ihlal ettiğini belirtsede bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. Zira geçiş hakkı zaten müvekkilde olmakla birlikte müvekkil, şartlara uyacak şekilde yavaşlamış ve dikkatli bir şekilde kavşakta ilerlemiştir. Ancak kazaya sebebiyet veren araç aniden, hızlı bir şekilde çıkınca ne yazık ki müvekkil kazaya engel olamamıştır. 

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; müvekkilin gerçekleşen kasada kusurunun bulunmaması sebebiyle bilirkişi raporunun aleyhe hususlarına itiraz etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur. 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan hususların, Sayın Mahkemenizce göz önünde bulundurulmasını talep etmekle birlikte bilirkişi raporu doğrultusunda müvekkile yükletilen %12,5 olan kusur oranının %0 olarak belirlenmesini talep ederiz. 23.01.2023

 

DAVACI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN