Kişisel İlişkinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Dilekçe Örneği


Kişisel İlişkinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

KAYSERİ 1.AİLE MAHKEMESİNE

 

TALEPTE BULUNAN:İ******, TC:*****, ADRES: S****

 

VEKİLİ:AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

 

KARŞI TARAF:*****, TC:*******, ADRES:****

 

KONU:N*****'in tehditlerinin devam etmesi sonucu Mahkemenizce verilmiş olan müşterek çocuklar ile baba arasında kişisel ilişki kurulması kararının kaldırılması, mahkeme aksi kanaatte ise sınırlandırılması talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR:

 

Kayseri 5. Aile Mahkemesi 2022/*** Esas Sayılı dosyası kapsamında müvekkil ile Ne*** boşanmışlardır. Tarafların müşterek çocukları olan 2019 doğumlu E**** ve 2017 doğumlu A*****'in velayetleri müvekkile verilmiştir. Velayetleri müvekkile verilen küçükler ile Ne***** arasında her ayın birinci ve üçüncü hafta sonu Cumartesi günü saat 10.00 Pazar günü saat 18.00, Ağustos ayının 1.günü saat 10.00'dan, 30.günü saat 18.00'da kadar, dini bayramların ikinci günü saat 10.00 dan üçüncü günü saat 18.00, küçüklerin eğitimi süresince yarıyıl tatillerinin ilk haftası Cumartesi 10.00-ertesi hafta Cumartesi 18.00 saatleri arasında küçükleri bulunduğu yerden teslim alarak süre sonrasında aynı yere teslim etmesi ve yanında bulundurduğu sürece ihtiyaçlarının da kendisince karşılanması koşuluyla görüşebilmesi için kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. 

 

Ancak Ne****, halen her fırsatta müvekkili tehdit etmeye devam etmektedir. Karşı taraf, ''kişisel ilişki kurduğu sırada müşterek çocuklarına zarar vereceği hatta ve hatta çocukları Suriye'ye kaçıracağı ve müvekkile çocukların yüzünü bir daha asla göstermeyeceği'' şeklinde söylemlerde bulunmaktadır. Karşı taraf sadece çocuklar üzerinden değil, müvekkil üzerinden de tehditler savurmaktadır. Müvekkile ''seni dağa kaçırırım hiçkimse bir parçanı dahi bulamaz'' demektedir.

 

Kayseri 5.Aile Mahkemesi 2022/*** Esas Numaralı dosyadan da anlaşılacağı üzere; Ne****** evlilik birliği süresi içerisinde müşterek çocukların üzerine kaynar su döken, müvekkili de darp eden, şiddete meyilli bir kişiliktir. Bu denli kötüniyetli bir babanın, çocuklarının menfaatini düşünmeyerek Suriye'ye kaçırması ihtimalinde Suriye'de de iç karışıklık olması da göz önüne alındığında gerçekten müvekkil bir daha çocuklarından haber dahi alamayacaktır. İşbu sebeplerden ötürü, öncelikle baba Ne*****ile çocuklar arasında kurulan ilişkinin kaldırılmasını talep etmekteyiz. 

 

SONUÇ VE İSTEM:

Sayın Mahkemenizden Ne***** ile müşterek çocuklar arasında kurulan kişisel ilişkinin kaldırılmasını talep ederiz. Ancak mahkemeniz aksi kanaatte ise; Mahkemenizden kişisel ilişkinin sınırlandırılmasını ya da polis nezaretinde görüş sağlanmasını ya da başkaca bir tedbir alınmasını kısaca kişisel ilişki tesisinin yeniden düzenlenmesini arz ve talep ederiz. 01.12.2022

 

TALEPTE BULUNAN VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN